Gala podsumowująca obchody Dnia Patrona Adama Chętnika w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce

 

3733

 

Kolejny raz społeczność szkolna na czele z Panią Dyrektor Anną Przygoda-Majewską udowodniła, że decyzja o przyjęciu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce do Klubu Przodujących Szkół KSPS była zasadna.

 

W dniu 9 października 2015 r. przedstawiona została uczestnikom Gali w Ostrołęckim Centrum Kultury bogata w różne działania edukacyjno-wychowawcze, kulturalno-rozrywkowe, sportowe i organizacyjne prezentacja fotograficzna zrealizowanych przedsięwzięć w Roku Chętnikowskim 2015.


 

3733

 

Kolejny raz społeczność szkolna na czele z Panią Dyrektor Anną Przygoda-Majewską udowodniła, że decyzja o przyjęciu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce do Klubu Przodujących Szkół KSPS była zasadna.

 

W dniu 9 października 2015 r. przedstawiona została uczestnikom Gali w Ostrołęckim Centrum Kultury bogata w różne działania edukacyjno-wychowawcze, kulturalno-rozrywkowe, sportowe i organizacyjne prezentacja fotograficzna zrealizowanych przedsięwzięć w Roku Chętnikowskim 2015.


Przybyli na tę wspaniałą uroczystość nie tylko uczniowie, nauczyciele, rodzice swojej szkoły i delegacje z pocztami sztandarowymi z innych szkół mających tego samego Patrona, ale także władze samorządowe i oświatowe miasta, powiatu i województwa oraz działacze Krajowego i Ostrołęckiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i ZNP.

 

3752

 

Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka pogratulowała społeczności szkolnej osiągniętych efektów, podziękowała za systematyczne poszerzanie oferty edukacyjnej i wyrównywanie szans życiowych uczniów, za kształtowanie właściwych relacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami, za pielęgnowanie tradycji i wzbogacanie jej o nowe wyzwania edukacyjno-wychowawcze oraz różnorodną działalność na rzecz środowiska lokalnego.

 

Przekazała także na ręce znakomitej Pani Dyr. Anny Przygoda-Majewskiej paczkę książek i materiałów edukacyjnych dla biblioteki szkolnej ZSZ Nr 4.

 

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej w imieniu Krajowego Stowarzyszenia i obecnego na Gali Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce złożyła wszystkim pedagogom i pracownikom administracji szkolnej byłego woj. ostrołęckiego serdeczne życzenia jak najlepszego zdrowia, jak najwięcej satysfakcji i gratyfikacji z tytułu wykonywanej pracy, jak najwyższego uznania społecznego, wdzięczności uczniów i ich rodziców.

 

3759

 

3777

 

Po zakończeniu pięknej części artystycznej w wykonaniu utalentowanych uczniów tego Zespołu Szkół odbyło się bardzo interesujące spotkanie integracyjne, które przebiegło w rodzinnej wręcz atmosferze!