* Jubileusz 25-lecia działalności Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole połączony z Galą XXI edycji wręczenia stypendiów dla wybitnie zdolnych uczniów i nagród dla nauczycieli nowatorów

Uroczystość ta odbyła się w dniu 21.10.2015 w Gimnazjum Nr 1 w Łodzi. O jej wysokiej randze świadczyła m.in. obecność parlamentarzystów, władz samorządowych i oświatowych m. Łodzi na czele z Wiceprezydentem Panem Tomaszem Trelą i Łódzkim Kuratorem Oświaty – Panem więcej