Władze statutowe KSPS

Władze statutowe Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

wybrane na VIII kadencję (2017-2020)

 

Wybrane władze statutowe KSPS na VIII Krajowym Zgromadzeniu Członków w Warszawie 

w dn. 25 października 2017 ukonstytuowały się na pierwszym w nowej kadencji posiedzeniu Zarządu KSPS w dn. 15 listopada 2017 w następujący sposób : 

 

Zarząd

  1. Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca , wybrana na VIII Krajowym Zgromadzeniu Członków
  2. Marian Popławski – Wiceprzewodniczący
  3. Anna Wojciechowska – Sekretarz
  4. Lucyna Tępczyk – Przewodnicząca Rady Klubu Przodujących Szkół
  5. Robert Biskupski – rzecznik prasowy

 

Komisja Rewizyjna

  1. Krzysztof Żuk – Przewodniczący
  2. Zygmunt Chlebowski – Wiceprzewodniczący
  3. Barbara Pisowadzka – członkini
  4. Janusz Syrokomski – członek

 

Podjęto w tej sprawie stosowne uchwały oraz przyjęto zakresy zadań dla poszczególnych członków Zarządu wynikających z Uchwały Programowej „Kierunki działalności KSPS na lata 2017-2020” przyjęte 25 października 2017 przez Krajowe Zgromadzenie Członków KSPS.