Bardzo ciekawy Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie w dniach 25-27 września 2015 r.

2

 

Był to już XIX Zlot Szkół im. Wł. St. Reymonta. Podobnie jak poprzednie połączony był z Konkursem Recytatorskim „Mówimy Reymontem”. Został on w tym roku wzbogacony przez KSPS i Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie o Konferencję dla nauczycieli przedszkoli i szkół na temat „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży”. Zorganizowana ona została w ramach realizowanego przez nasze Stowarzyszenie od kilku lat Programu „Żyj zdrowo”. Liczna frekwencja nauczycieli i ożywiona dyskusja potwierdziły trafność doboru tematu i miejsca Konferencji. Wszyscy uczestnicy Konferencji nie tylko wzbogacili swoją wiedzę z zakresu zdrowego żywienia, ale także otrzymali na ten temat materiały edukacyjne, które niewątpliwie wykorzystają w swoich placówkach oświatowo-wychowawczych na zajęciach z zakresu zdrowego stylu życia i zasad prawidłowego odżywiania.

 

2


Był to już XIX Zlot Szkół im. Wł. St. Reymonta. Podobnie jak poprzednie połączony był z Konkursem Recytatorskim „Mówimy Reymontem”. Został on w tym roku wzbogacony przez KSPS i Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie o Konferencję dla nauczycieli przedszkoli i szkół na temat „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży”. Zorganizowana ona została w ramach realizowanego przez nasze Stowarzyszenie od kilku lat Programu „Żyj zdrowo”. Liczna frekwencja nauczycieli i ożywiona dyskusja potwierdziły trafność doboru tematu i miejsca Konferencji. Wszyscy uczestnicy Konferencji nie tylko wzbogacili swoją wiedzę z zakresu zdrowego żywienia, ale także otrzymali na ten temat materiały edukacyjne, które niewątpliwie wykorzystają w swoich placówkach oświatowo-wychowawczych na zajęciach z zakresu zdrowego stylu życia i zasad prawidłowego odżywiania.


Mleko_Lublin1

 

Mleko_Lublin3

 

Po otwarciu Konferencji przez Panią Halinę Rybczyńską – Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych Zofia Grzebisz-Nowicka– Przewodnicząca KSPS przedstawiła cele Konferencji i propozycje działań edukacyjnych mających na celu poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie ich prozdrowotnych postaw, wdrażanie zasad zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, przeciwdziałanie nadwadze i otyłości, które są przyczyną wielu chorób, w tym także cukrzycy typu 2 i nadciśnienia tętniczego.

 

Mleko_Lublin2

 

Następnie Pani Aleksandra Cichocka z Instytutu Żywności i Żywienia przedstawiła ciekawą prezentację multimedialną i wygłosiła wykład na zasadniczy temat Konferencji. Pani Anna Kowalczyk-Szot z miejscowego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego poinformowała także w interesujący sposób o realizacji dwóch programów finansowanych ze środków krajowych i unijnych „Szklanka mleka” i „Warzywa i owoce w szkole”.


Na zakończenie Konferencji wszyscy uczestnicy degustowali pyszne wyroby mleczne znakomitej firmy Bakoma i dzielili się doświadczeniami z Dyr. Michałem Murawskim.


Było bardzo miło i pożytecznie !

 

4

 

5

 

Druga część Zlotu rozpoczęła się o godz. 16.00 w pięknej historycznej Sali Trybunału Koronnego w Lublinie z udziałem pocztów sztandarowych i delegacji 23 szkół noszących imię Władysława Stanisława Reymonta, przedstawicieli miejscowych władz samorządowych i oświatowych, KSPS, kanadyjskiej i polskiej Fundacji Reymontowskiej.

 

W tej uroczystej atmosferze po oficjalnym otwarciu Zlotu i serdecznym powitaniu jego uczestników przez Panią Dyrektor Halinę Rybczyńską delegacje poszczególnych szkół przedstawiły w bardzo ciekawy sposób prezentacje swoich szkół, w tym także talenty artystyczne uczniów.

 

7

 

11

 

 

W formie wierszy, inscenizacji, pieśni, tańców ludowych i utworów muzycznych młodzi artyści przedstawili pamięć i dumę z Patrona swojej szkoły. Goście Zlotu odwzajemnili się jego organizatorom i delegacjom uczestniczących w nim Szkół Reymontowskich wielką życzliwością, gratulacjami i życzeniami osiągania dalszych sukcesów.

 

Także Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka gorąco pogratulowała i podziękowała zarówno organizatorom, jak również wszystkim Szkołom Reymontowskim za piękną kontynuację zainicjowanych przed 19 laty przez KSPS corocznych Zlotów i wzbogacanie ich o nowe inicjatywy edukacyjno-wychowawcze. Życzyła Radzie Programowej Szkół Reymontowskich na czele z Panią Hanną Nagórek – Dyrektor SP w Szczutowie i wszystkim Szkołom Reymontowskim dalszych sukcesów w umacnianiu i rozwoju tej znakomitej Rodziny Szkół Reymontowskich.

 

Gospodarzom tegorocznego Zlotu – społeczności szkolnej Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie przekazała wraz z najlepszymi życzeniami paczkę książek dla biblioteki szkolnej i upominki książkowe dla głównych organizatorów.

 

8

 

W drugim dniu Zlotu odbyły się zgodnie z programem : XI Konkurs Recytatorski „Mówimy Reymontem” i prezentacje wspomnień SP w Solcu –zwycięzców ubiegłorocznego konkursu z pobytu w Toronto. Dużo radości i satysfakcji mieli też laureaci tegorocznego Konkursu. Otrzymali od fundatorów ciekawe nagrody i upominki. Wśród fundatorów nagród było także nasze Stowarzyszenie.

 

10

 

Motto tegorocznego Zlotu stanowiły słowa Wł. St. Reymonta „Żyć to działać, (…) pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym”.

Patronat Honorowy sprawowali : Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski, Prezydent m. Lublina i Lubelski Kurator Oświaty.

Jak co roku pięknie prezentowały się uczestniczące w Zlocie bardzo aktywnie delegacje szkół im. Wł. St. Reymonta należące do Klubu Przodujących Szkół KSPS tj. SP w Szczutowie, SP w Uboczu, SP w Stróżewie, Zespół Szkół w Zabrodziu. Brawo !!!


6

 

12