Piękna XXVIII Gala stypendialna w III LO im Tadeusza Kościuszki w Łodzi w dn. 9 października 2023

Dzień 9 października 2023 na długo pozostanie w sercach i pamięci wszystkich uczestników

XXVIII Gali stypendialnej zorganizowanej przez bardzo aktywne władze statutowe Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Uczestniczyło w niej 22 najzdolniejszych  uczniów i 11 nauczycieli nowatorów z 22 szkół m. Łodzi i woj. łódzkiego, dyrektorzy tych szkół , władze samorządowo-oświatowe na czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej – Marcinem Gołaszewskim i 2-ma Wiceprezydentami m. Łodzi – Małgorzatą Moskwa-Wodnicką i Joanną Skrzydlewską, liczne grono fundatorów stypendiów i nagród, wśród których Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole reprezentowała Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka, przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących z ŁSPS.

Patronat Honorowy sprawowała Prezydent m. Łodzi – Hanna Zdanowska.

Wszystkich uczestników Gali serdecznie powitała Agnieszka Błażejczyk – Przewodnicząca ŁSPS, a całą uroczystość prowadziła Monika Kamieńska – Dyrektor kreatywna Innowacyjnego Ośrodka Turystyki Edukacyjnej „Energosfera”, aktorka, Honorowa Babcia Gali Laureatów Ogólnopolskich Konkursów Plastycznych pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i Literackich pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” realizowanych wspólnie przez Krajowe i Łódzkie  Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Oprawę artystyczną przygotowała wspaniała łódzka szkoła – III Liceum Ogólnokształcące.

Było wiele wzruszeń, gratulacji i życzeń adresowanych do wybitnie utalentowanych uczniów i nauczycieli nowatorów, którym przedstawiciele władz samorządowo-oświatowych m. Łodzi, władz statutowych Łódzkiego i Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, fundatorzy wręczali stypendia, nagrody i dyplomy.

Z dużą radością i satysfakcją trzeba podkreślić, że wśród stypendystów i nagrodzonych, podobnie jak w poprzednich latach, było wielu najzdolniejszych uczniów i nauczycieli nowatorów ze szkół należących do Klubu Przodujących Szkół KSPS.

Wielkie brawa i gratulacje !!!