ZAPRASZAMY W PIĘKNE BESKIDY

na aktywny wypoczynek połączony z ciekawymi i pożytecznymi atrakcjami na turnusach rekreacyjno-wypoczynkowych (zimowiskach) organizowanych przez KSPS dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w okresie ferii zimowych 2024

Podobnie, jak w poprzednich latach, lokalizujemy nasze turnusy w dobrym ośrodku wypoczynkowym,

w malowniczo położonej miejscowości.

Ośrodek Wypoczynkowy „Diablak” w Zawoi

34-222 Zawoja 1475

Terminy :

13.01 – 20.01.2024 Pobierz kartę – 1 Diablak Zawoja 13.01-20.01

3.02 – 10.02.2024 Pobierz kartę – 2 Diablak Zawoja 3.02-10.02

17.02 – 24.02.2024 Pobierz kartę – 3 Diablak Zawoja 17.02-24.02

Zawoja to wieś w Polsce, położona na południu kraju przy granicy ze Słowacją w województwie małopolskim, 20 km od Suchej Beskidzkiej. Jest to najdłuższa w Polsce wieś, ciągnąca się na długości 10 km, nad rzekami: Skawica, Jaworzyna i Mosorczyk. Zawoja położona jest w regionie Podhala, u stóp Babiej Góry, na stokach pasm górskich zaliczanych do dwóch regionów geograficznych: do Beskidu Żywieckiego (Pasmo Babiogórskie) i Beskidu Makowskiego (Pasmo Przedbabiogórskie czyli Jałowieckie).Babia Góra zwana też Diablakiem to najwyższy szczyt w całych Beskidach o wysokości 1725 m. npm.

Ośrodek Wypoczynkowy „Diablak” położony jest w malowniczej części Zawoi na skrzyżowaniu szlaków turystycznych Pasm Babiej Góry, Pasma Policy i Pasma Jałowieckiego, niedaleko od wyciągów narciarskich. Obiekt został wzniesiony na początku XX wieku w stylu typowym dla obiektów hotelowych z tamtego okresu. Miejsce to związane jest z historią, tradycją i kulturą babiogórskiej turystyki. Od czasów przedwojennych do obecnych odbywały się w nim najważniejsze imprezy kulturalne Zawoi. Ośrodek posiada 1,5 ha park rekreacyjno-wypoczynkowy z duktami spacerowymi, ławeczkami, placem zabaw i miejscem na ognisko.

ZAPEWNIANY NA KAŻDYM TURNUSIE :

1. Bardzo dobrą opiekę medyczną i bezpieczeństwo zdrowotne.

2. Ubezpieczenie każdego uczestnika turnusu.

3. Doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogów i instruktorów dbającą o zdrowie i bezpieczeństwo oraz rozwój intelektualny i fizyczny każdego uczestnika.

4. Dobre warunki bytowe, pokoje 3-4 osobowe z pełnymi węzłami sanitarnymi, smaczne domowe wyżywienie /5 posiłków dziennie/.

5. Aktywny wypoczynek w korzystnych warunkach klimatycznych.

6. Naukę jazdy na nartach pod kierunkiem instruktorów.

7. Rozgrywki i turnieje rekreacyjno-sportowe : gry i zabawy na śniegu oraz tenis stołowy i inne na terenie ośrodka.

8. Atrakcyjny program turystyczno-krajoznawczy – wycieczki piesze i autokarowe z przewodnikami do najciekawszych miejsc, zabytków, parków krajobrazowych, realizowany w ciekawych formach oraz dostosowany do wieku i zainteresowań dzieci i młodzieży.

9. Możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez uczestnictwo w warsztatach i olimpiadach tematycznych.

10. Integrację dzieci i młodzieży poprzez organizowanie konkursów, dyskotek, gier i zabaw, prelekcji, prezentowanie swoich zdolności.

11. Wybór Młodzieżowej Rady Turnusu, Miss i Mistera Turnusu, najmilszej koleżanki i najsympatyczniejszego kolegi itp.

12. Ognisko z pieczeniem kiełbasek i śpiewaniem piosenek.

13. Nagrody książkowe i rzeczowe oraz dyplomy dla laureatów konkursów, olimpiad i zwycięskich drużyn w zajęciach sportowych.

14. Przewóz autokarem na turnus i z turnusu z uzgodnionych wcześniej z rodzicami miejsc zbiórki uczestników danego turnusu.

Warunki uczestnictwa :

  • Wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku umieszczonej na stronie www.ksps.pl.
  • Rodzice dzieci do lat 16 (urodzonych po 1.01.2008 r.) ubezpieczeni w KRUS proszeni są o pobranie zaświadczenia z miejscowej Placówki Terenowej KRUS stwierdzającego ubezpieczenie w KRUS w pełnym zakresie przynajmniej jednego z rodziców. Dofinansowanie FSUSR wynosi w tym roku 900,00 zł na dziecko.

Oryginały dokumentów w formie papierowej należy przesłać na adres KSPS  :

00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 140 na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zimowiska.

  • Wpłacenie zaliczki w kwocie 600 zł  na konto KSPS  19 1020 1097 0000 7102 0094 0015

na 3 tygodnie przed rozpoczęciem zimowiska, a pozostałą kwotę – w terminie do 10 dni przed rozpoczęciem danego turnusu.

Nie wpłacenie pełnej kwoty za pobyt dziecka na zimowisku przed rozpoczęciem danego turnusu będzie skutkowało nie zakwalifikowaniem dziecka na wyjazd !

Uwaga :

W przypadku zakwalifikowania na nasz turnus 10 uczniów, zatrudniamy z tej szkoły wychowawcę lub instruktora ds. muzyki, tańca, plastyki, sportu.

Wszystkie szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 622 70 16 lub e-mailem: ksps@wp.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! Warto skorzystać z tej szansy !!!