Dzień Edukacji Narodowej 2023

Dzień Edukacji Narodowej jest znakomitą okazją, aby Państwu serdecznie podziękować, przekazać słowa najwyższego uznania i szacunku za ogromny wysiłek intelektualny i organizacyjny w poszerzaniu oferty edukacyjnej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży, za zwiększanie ich szans edukacyjnych i życiowych, za setki autorskich, innowacyjnych programów i przedsięwzięć realizowanych w szkołach i środowiskach lokalnych.

Najlepsze życzenia składamy Dyrektorom szkół i ich nauczycielom, którzy wspólnie z nami współuczestniczą w realizacji naszych 12 cyklicznych programów edukacyjno-wychowawczych adresowanych do nauczycieli, uczniów i rodziców.

Będziemy Was nadal wspierać i promować, a w szczególności społeczności szkolne zrzeszone w Klubie Przodujących Szkół i Platformie Ekologicznej KSPS. 

Życzymy Wam Drodzy Pedagodzy i Wychowawcy, a także pracownicy administracji szkolnej jak najlepszego zdrowia, satysfakcji i odpowiedniej gratyfikacji finansowej z tytułu pracy zawodowej, a także należnego Wam uznania władz oświatowych i organów prowadzących.

Życzymy także wdzięczności i twórczej współpracy uczniów i ich rodziców w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Przewodnicząca KSPS

Zofia Grzebisz-Nowicka