Piękny Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 „Reymontówka na Bugaju” w Radomsku w dn. 22 – 24 września 2023 r.

Na XXV Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich do pięknie udekorowanej wspaniałej „Reymontówki na Bugaju” w Radomsku przyjechały delegacje z 11 szkół im. Wł. St. Reymonta w Polsce z pocztami sztandarowymi, a także delegacja uczniów z Panem Kazimierzem Chrapką Prezesem Fundacji im. Wł. St. Reymonta w Kanadzie. Nie zabrakło też kierownictw : Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich na czele z Przewodniczącą Mirosławą Lechowską; Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nasz Reymont” na czele z Przewodniczącą Anną Wojciechowską; Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole z Przewodniczącą Zofią Grzebisz-Nowicką; Fundacji im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich na czele z Prezesem Jerzym Kabatem i przedstawicieli wielu innych organizacji pozarządowych współpracujących ze Szkołami Reymontowskimi.

Gościem Specjalnym, podobnie jak na wielu poprzednich Zlotach, była znakomita aktorka Emilia Krakowska.

Patronat Honorowy nad ta wspaniałą uroczystością sprawował Pan Jarosław Ferenc – Prezydent Radomska.

Część oficjalną rozpoczęła powitaniem Gości i wszystkich uczestników Zlotu wspaniała Dyrektorka PSP Nr 4 w Radomsku – Izabela Iwanowicz, a następnie utalentowani uczniowie tej szkoły zaprezentowali przepiękną inscenizację pt. „Z biegiem lat, z biegiem dni”.

Uczestnicy Zlotu odwzajemnili się burzliwymi brawami, a współorganizatorzy i Goście wyrazili w swoich wystąpieniach podziw i uznanie dla uczniów i nauczycieli tej wspaniałej Szkoły Reymontowskiej.

Przewodnicząca KSPS Zofia Grzebisz-Nowicka w serdecznych słowach pogratulowała i podziękowała Gospodarzom tegorocznego Zlotu oraz wszystkim Szkołom Reymontowskim uczestniczącym w realizacji wielu ogólnopolskich programów edukacyjno-wychowawczych realizowanych wysiłkiem społecznym przez KSPS. Zaprosiła też do dalszego udziału w takich programach jak :

– „Promowanie i rozwijanie młodych talentów” , w ramach którego od 30-tu już lat realizowany jest Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i od 10-ciu lat Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”; plenery plastyczne, warsztaty tematyczne, obozy sportowe i inne

– „Pomoc rodzinie i szkole w organizowaniu różnych form wypoczynku zimowego i letniego połączonego z różnymi formami edukacji”

– „Żyj zdrowo”

– Edukacja ekologiczna ‘, Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”

– Tradycje i obrzędy polskie – „Boże Narodzenie i Wielkanoc”

Do bardzo serdecznych podziękowań i życzeń dla całej Rodziny Reymontowskiej dołączyła, podobnie jak na poprzednich Zlotach, upominki ufundowane przez KSPS – albumy, książki, obrazy namalowane przez dzieci wręczając je : Dyrektorce Izabeli Iwanowicz, Przew.Rady Rodziców i Przew. Samorządu Uczniowskiego, Prezydentowi Radomska, Przewodniczącym : Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich i Stowarzyszenia „Nasz Reymont”, Prezesom Fundacji im. Wł. St. Reymonta w Kanadzie i w Lipcach Reymontowskich oraz Gościowi Specjalnemu – Emilii Krakowskiej.

Tegoroczny Zlot, podobnie jak 16 poprzednich, połączony był z Ogólnopolskim Konkursem Recytatorskim „Mówimy Reymontem”, podczas którego uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych recytują prozę Reymonta. W dn. 23 września br. recytacje przedstawili uczniowie z 6 szkół podstawowych i jednego LO oraz 3 uczniów Szkół Reymontowskich z Kanady.

Jesteśmy dumni, że jako Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole, każdego roku wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „Nasz Reymont” fundujemy nagrody dla laureatów II lub III miejsca w kategorii szkół podstawowych i szkół średnich.

Trzecie miejsce w tym roku zdobyła uczennica Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu – Julia Seweryniak, a nagrodę w postaci bonu podarunkowego w wysokości 500 zł wręczyła Sekretarz Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – Anna Wojciechowska.

Gratulacje i słowa uznania dla wszystkich recytatorów przekazał także Prezes Fundacji im. Wł. Reymonta w Kanadzie – Pan Kazimierz Chrapka oraz Wiceprezes Witold Jaroszewski. Delegacja uczniów z Kanady zachwyciła uczestników Zlotu piękną polszczyzną podczas recytacji prozy Reymonta.

Uroczystość uświetniła swą obecnością aktorka Emilia Krakowska, która podczas warsztatów udzielała cennych wskazówek dla uczniów i nauczycieli.

Trzydniowy zlot zakończył się niedzielną Mszą Świętą, którą celebrował Kapelan Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nasz Reymont” ksiądz Stanisław Zarosa – proboszcz Parafii Najświętszej Matki Wspomożenia Wiernych w Kutnie.

Wszyscy uczestnicy zlotu wyjechali z bagażem wspomnień i nadzieją na kolejne spotkanie za rok w Kołaczkowie.

Wielkie brawa dla organizatorów, a w szczególności dla gospodarzy pięknego Jubileuszowego Zlotu Szkół Reymontowskich w Radomsku !!!