Gala Laureatów XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” w pięknej sali XI LO w Łodzi w dn. 2 lutego 2023 r.

Tegoroczne Dni Babci i Dziadka (21 i 22 stycznia) przypadły na okres ferii zimowych dla wszystkich szkół m. Łodzi i woj. Łódzkiego. Dlatego też po raz pierwszy Gala Laureatów obydwu Konkursów zgodnie z życzeniem Gospodarzy została przesunięta z 21 stycznia na 2 lutego 2023. Krajowe i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole jako Organizatorzy zadbały, aby nic nie obniżyło jej wartości edukacyjno-wychowawczych, świetności i radości w uczestnictwie. Patronat Honorowy nad obydwoma Konkursami i Galą objęła Prezydent m. Łodzi – Hanna Zdanowska. Galę prowadziła Honorowa Babcia  XXII edycji Konkursu Plastycznego i II edycji Konkursu Literackiego, aktorka Monika Kamieńska. Serdecznie powitała przybyłych z różnych regionów Polski Laureatów, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, a także gości, wśród których byli m.in. władze samorządowo-oświatowe na czele z Przewodniczącym Rady m. Łodzi – dr Marcinem Gołaszewskim, b. Wojewoda Łódzki, obecnie Prezeska Zarządu Łódzkiego Oddziału Okręgowego PCK, Honorowa Babcia XXIII edycji Konkursu Plastycznego i III edycji Konkursu Literackiego Jolanta Chełmińska; pani prof. Zofia Uzelac, b. Dziekan Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej, aktorka Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, władze statutowe KSPS Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka, Wiceprzewodniczący – Marian Popławski, Przewodniczący Komisji RewizyjnejKrzysztof Żuk; władze statutowe Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole na czele z Przewodniczącą Agnieszką Błażejczyk i Dyrektorką Biura Barbarą Sucharą oraz obecnych na Gali wielu Przyjaciół Krajowego i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. W sposób szczególny powitała pełniących w tym roku Godności Honorowej Babci – Panią Teresę Cieślak i Honorowego Dziadka – Lecha Leszczyńskiego oraz poprosiła ich o zajęcie miejsc w Królewskich Fotelach, a dzieci o wręczenie im pięknych bukietów kwiatów w podziękowaniu za przyjęcie tych zaszczytnych funkcji Honorowych Dziadków.

Zaprezentowała też sylwetki tegorocznych Honorowych Dziadków, które równocześnie wyświetlane były na ekranie.

Honorowa Babcia – Teresa Cieślak ekonomistka, przedsiębiorca, filantropka, społecznik. Prezydent Lions Club Łódź-Ladies, które jest członkiem największej organizacji humanitarnej na świecie Lions Club International, jedynej organizacji charytatywnej afiliowanej przy ONZ. Przez kilka kadencji była też Prezesem Fundacji Kardiorytm wspierającej rozwój Kliniki Elektrokardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; fundatorką Fundacji „Serce dla sierot” przy Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi. Ma również duże zasługi w pozyskiwaniu środków na sprzęt rehabilitacyjny dla Kliniki Rehabilitacji UM w Łodzi oraz uruchomienie nowoczesnej Sali Koncertowo-Konferencyjnej Templum, w której odbywają się koncerty dla młodych twórców, wystawy malarstwa i fotografii.

Honorowy Dziadek – Lech Leszczyński nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Łódzkim,

Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Prezes Akademickiego Związku Sportowego w Łodzi, społecznik i organizator  sportowego życia młodzieży szkolnej i akademickiej. Wspiera lekkoatletów w przygotowaniach do wielkich imprez międzynarodowych – wielokrotnie  szef ekipy polskich lekkoatletów-studentów na uniwersjadach –  Światowych Igrzyskach Studentów;  organizator zawodów dla młodzieży szkolnej w województwie łódzkim.  Współorganizator Międzynarodowych Halowych Mityngów Lekkoatletycznych w łódzkiej Atlas Arenie Pedros’ Cuporaz  ORLEN Cup.

Honorowi Dziadkowie podzielili się też z uczestnikami Gali swoimi refleksjami, radościami oraz umiejętnością przekazywania swoich doświadczeń wnuczętom.

Następnie prowadząca poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą KSPS Zofię Grzebisz-Nowicką, która przedstawiła zwięzła ocenę przebiegu i osiągniętych efektów ogłoszonych 20 września 2022 r. XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”. Z radością i satysfakcją podkreśliła, że mimo rozlicznych trudności w jakich znalazła się w br. edukacja szkolna, cele obydwu konkursów zostały osiągnięte. Trudności te nie zmniejszyły wielkiej miłości wnucząt do swoich Babć i Dziadków, bo są głęboko zakorzenione w ich sercach i umysłach. Dowodem tego jest przysłanie na konkurs literacki 76 przepojonych miłością wierszy o Babci i Dziadku i 208 sercem namalowanych pięknych prac plastycznych przysłanych na konkurs plastyczny. Komisje Konkursowe obu konkursów wytypowały aż 53 autorów tych pięknych prac do nagród i wyróżnień. Jest to już ponad 750 nagrodzonych i wyróżnionych młodych artystów spośród prawie 18000 uczestniczących w naszych 29 edycjach konkursu plastycznego i 9 edycjach konkursu literackiego.

Nagrody zostały ufundowane ze środków Krajowego i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Przyjaciół naszych Stowarzyszeń, do których należą także firma Bakoma i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Przewodnicząca w serdecznych słowach podziękowała i pogratulowała wszystkim autorom prac konkursowych przysłanych na oba konkursy, dyrektorom ich szkół, nauczycielom, rodzicom, wszystkim osobom fizycznym i prawnym, których wspólny wysiłek składa się na osiągnięte efekty służące nie tylko promowaniu i rozwijaniu młodych talentów, ale także wzbogacaniu dorobku polskiej kultury.

W sposób szczególny pogratulowała i podziękowała wszystkim laureatom, wyróżnionym, ich nauczycielom prowadzącym i rodzicom oraz serdecznie życzyła osiągania dalszych sukcesów poetyckich i plastycznych. Złożyła również najgorętsze życzenia dobrego zdrowia, radości i dumy z wnucząt wszystkim Babciom i Dziadkom na czele z Honorowymi Dziadkami tegorocznej Gali Laureatów.

Serdeczne gratulacje, podziękowania i życzenia przekazał uczestnikom Gali w swoim wystąpieniu Przewodniczący Rady m. Łodzi Marcin Gołaszewski. Przytoczył ciekawe przykłady relacji ze swoją ukochaną Babcią i Dziadkiem. Wyraził też słowa podziękowania i uznania organizatorom konkursów i Gali Laureatów za bardzo cenną i ciekawą inicjatywę dla dobra młodego pokolenia i integracji rodziny.

Niezwykle ważną częścią Gali było wręczenie nagród, dyplomów i upominków książkowych 53 autorom prac konkursowych i nauczycielom prowadzącym. Wszystkie ich nazwiska są zawarte w protokołach umieszczonych na stronie KSPS. Nagrody wręczali : Honorowi Dziadkowie – Teresa Cieślak i Lech Leszczyński; Przewodniczący Rady m. Łodzi Marcin Gołaszewski ; b. Honorowa Babcia – Jolanta Chełmińska ; Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka; Przewodnicząca ŁSPS – Agnieszka Błażejczyk. Wręczanie nagród i wyróżnień autorom wierszy o Babci i Dziadku uświetniła Pani prof. Zofia Uzelac recytacjami wybranych przez siebie wierszy, po jednym z każdej grupy wiekowej.

Z najmłodszej 7 osobowej grupy wiekowej 7-9 lat, którym przyznano nagrody specjalne p. Zofia Uzelac zaprezentowała w towarzystwie autorki wiersz pt. „Mój cały świat” napisany przez Lilianę Bulak (9 lat) uczennicę Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii pod kierunkiem znakomitej nauczycielki Zofii Jagiełło. Natomiast z grupy wiekowej 10-14 lat p. prof. przedstawiła również w towarzystwie autorki wiersz pt. „Niebo pełne gwiazd” Oliwii Kozioł (10 lat) uczennicy Zespołu Oświatowego w Pruszynie napisany pod kierunkiem wspaniałej Dyrektor Iwony Chacińskiej. Wiersz ten otrzymał I nagrodę – laptop. Z najstarszej grupy wiekowej 15-18 lat został zaprezentowany wiersz pt. „Sztuka spotkania” napisany przez Gabrielę Paciorkowską (18 lat) uczennicę Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lublinie pod kierunkiem znakomitego nauczyciela Mateusza Wieczorka. Wiersz ten został również nagrodzony I nagroda w postaci laptopa.

Natomiast wszystkie prace nagrodzone i wyróżnione w Konkursie Plastycznym, podobnie jak w latach poprzednich, zostały umieszczone na pięknej wystawie przygotowanej przez p. Annę Ozgę, wspaniałą artystkę plastyka, Przewodniczącą Komisji Konkursowej oraz przedstawione w prezentacji multimedialnej opracowanej przez absolwentkę Uniwersytetu Łódzkiego Karolinę Ozgę.

Dodatkowe 2 nagrody ufundowali Honorowi Dziadkowie dla wybranych przez siebie laureatów. Piękne misie otrzymali Liliana Bulak i Emilia Pucyk.

Oprawę artystyczną Gali przygotowała Szkoła Muzyczna Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” w Łodzi, z której uczennice zaśpiewały kilka ciekawych utworów pod kierunkiem Piotra Piotrowskiego. W dowód wdzięczności Pan Dyrektor i uczennice otrzymali upominki książkowe od organizatorów Gali.

Na zakończenie uroczystości Przewodnicząca ŁSPS – Agnieszka Błażejczyk serdecznie podziękowała wszystkim uczestnikom Gali. W sposób szczególny podziękowała Honorowym Dziadkom i Pani prof. Zofii Uzelac, której wręczyła wraz z Przewodniczącą KSPS Zofią Grzebisz-Nowicką piękną grafikę, wiązankę kwiatów i obraz namalowany przez uczestników konkursu plastycznego. Natomiast w imieniu Zarządu KSPS Zofia Grzebisz-Nowicka gorąco podziękowała Łódzkiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole za współudział w realizacji tak ważnego przedsięwzięcia edukacyjno-wychowawczego i wręczyła książki I Honorowej Babci naszych Konkursów, wspaniałej aktorki Teresy Lipowskiej

pt. „Rozmowy nad rodzinnym albumem” z imiennymi dedykacjami dla : Przewodniczącej ŁSPS – Agnieszki Błażejczyk, Dyrektor Biura – Barbary Suchary, Przewodniczącej Komisji Konkursowej konkursu plastycznego – Anny Ozgi, bardzo zasłużonego w tych konkursie nauczyciela plastyki – Jerzego Koprasa z Rydzyny. Wszyscy otrzymali też obrazy namalowane przez laureatów konkursu plastycznego. Natomiast aktorce znakomicie prowadzącej tegoroczną Galę – Monice Kamieńskiej, wręczyła chustę namalowaną przez dzieci na jedwabiu na naszym plenerze plastycznym w Łebie. Uczestnicy Gali dołączyli do tych podziękowań burzliwe brawa.

Po zakończeniu Gali wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek, któremu towarzyszyła przyjacielska, wręcz rodzinna atmosfera. Dzielono się doświadczeniami, radością z uczestnictwa w tych konkursach, inspiracją do dalszych wspólnych działań w promowaniu i rozwijaniu młodych talentów.

Wielkie podziękowania dla wszystkich, których wspólny wysiłek zaowocował kolejnymi sukcesami !!!