Drodzy Dyrektorzy Szkół, Laureaci, Wyróżnieni i ich nauczyciele prowadzący uczestniczący w Ogólnopolskich Konkursach Plastycznym i Literackim w 2022 r.

Władze statutowe : Krajowego i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole uprzejmie informują, że uroczyste podsumowanie XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” odbędzie się na Gali Laureatów tych edycji dn. 2 lutego 2023 r. w Auli XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 54.

W trakcie Gali zostaną wręczone nagrody i dyplomy Laureatom i Wyróżnionym obydwu konkursów oraz dyplomy i upominki książkowe nauczycielom prowadzącym.

Gala rozpocznie się o godz. 12.00. Przewidywane zakończenie o godz.15.00.

Protokół Komisji Konkursu Literackiego

Protokół Komisji Konkursu Plastycznego