Piękny Koralowy Jubileusz Zespołu „Przesmyczanki” w Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach w dn. 14.10.2018 r.

 

Piękny Jubileusz 35-lecia Zespołu Artystycznego „Przesmyczanki” świętowali

30 października 2018 r. nie tylko uczestnicy tego niezwykle zasłużonego Zespołu folklorystycznego , ale również władze samorządowe gminy i powiatu na czele z Wójtem Andrzejem Skolimowskim i Starostą Siedleckim Dariuszem Stopą oraz liczne grono działaczy oświaty, kultury, przedstawiciele różnych instytucji i organizacji pozarządowych zaprzyjaźnionych z „Przesmyczankami”. Nie zabrakło też Matki Chrzestnej tego wspaniałego Zespołu, którą od 35 lat jest Zofia Grzbisz-Nowicka.

Oficjalną część tej uroczystości poprzedziła Msza Św. celebrowana przez ks. Dziekana w intencji byłych i obecnych ludowych artystek i artystów Zespołu „Przesmyczanki”.

Zarówno władze samorządowe gminy i powiatu, jak też zaproszeni Goście nie szczędzili „Przesmyczankom” gratulacji, podziękowań, najlepszych życzeń, bukietów i koszy pięknych kwiatów.

Bardzo długa jest lista zdobytych nagród, pucharów, wyróżnień Zespołu „Przesmyczanki” za piękne występy, aktywne uczestnictwo w różnych przedsięwzięciach i projektach krajowych i unijnych. Oto najważniejsze z nich :zajęcie I miejsca w kategorii Zespołów Śpiewaczych , Kapel i Instrumentów Ludowych na Regionalnym Przeglądzie w Żelechowie (1985 r.); II Krajowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych KGW w Siedlcach (1987 r.); Przeglądzie Kapel Ludowych w Łukowie (1992 r.); II Międzywojewódzkich Spotkaniach Zespołów Ludowych „Przy Źródełku” w Mokobodach (1996 r.); otrzymanie wielu nagród i wyróżnień np. w III Międzynarodowym Święcie Chleba w Jaworze (1996 r.); I Międzynarodowym Plenerze Malarsko-Rzeźbiarskim „Sztuka bez granic” w Dworku St. Ł. Reymonta w Chlewiskach (2000 r.); promocji gminy Przesmyki w Łazienkach Królewskich w Warszawie (2007 r.); Europejskich Dniach Edukacji w Hotelu Marriott w Warszawie (2010 r.); Przeglądzie Kapel, Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych w Chodowie (2012 r.); „Mazowieckim Szlaku Tradycji” w ramach projektu Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego (2015-2016 r.); XXIV edycji Doradztwa Rolniczego w Siedlcach (2017 r.); Jubileuszu 110-lecia PTTK „Podlasie” w Siedlcach (2018 r.) ; warsztatach wokalno-instrumentalnych w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach (2018 r.).

Dziękowali za nie i gratulowali „Przesmyczankom” Wójt gminy Przesmyki Andrzej Skolimowski, Starosta Siedlecki Dariusz Stopa, Zofia Grzbisz-Nowicka, delegacje zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji, a także kierownicy Zespołów Artystycznych z Chodowa, Wiśniewa, GOK w Siedlcach.

Zofia Grzbisz-Nowicka – Przewodnicząca KSPS z radością, ale i też ze wzruszeniem i satysfakcją gorąco podziękowała wszystkim „Przesmyczankom” za 35 lat wspaniałej i jakże społecznie użytecznej działalności artystycznej, kultywowanie folkloru i sztuki ludowej, zwiększanie uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze, promowanie polskiej twórczości artystycznej w kilku regionach Polski, a także poza jej granicami np. w Holandii (1989 r.) czy w Niemczech (2000 r.). Serdecznie pogratulowała także wielu zwycięstw w Regionalnych, Ogólnopolskich i Międzynarodowych Przeglądach, Konkursach, Plenerach, Festynach Zespołów Artystycznych.

Podkreśliła, że nasze „Przesmyczanki” zaskarbiły sobie wdzięczność i uznanie za uświetnianie swoimi występami bardzo wielu ważnych dla środowiska lokalnego uroczystości, takich jak : spotkania wigilijne z samorządowcami , spotkania z dziećmi i młodzieżą w ramach projektu „Międzypokoleniowa kultura ludowa”, podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Kukawkach, coroczne uroczystości z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki. Dnia Seniora, dożynek, dokopin i innych ważnych wydarzeń w życiu gminy Przesmyki, powiatu siedleckiego, woj. mazowieckiego.

Jestem dumna i szczęśliwa – ze wzruszeniem powiedziała Zofia Grzbisz-Nowicka – że dane mi było 35 lat temu na prośbę  „Przesmyczanek” zostać Matką Chrzestną tego wspaniałego Zespołu. Zasługujecie Kochane „Przesmyczanki” na czele ze znakomitą Kierowniczką Lilą Prokopiuk na słowa najwyższego uznania, szacunku i wdzięczności za to wszystko dobro, którego dokonałyście rzetelną społeczną pracą w okresie 35 lat swojej pięknej wielowymiarowej działalności. Gdyby mierzyć miniony czas liczbą występów artystycznych, którymi uświetniłyście różne uroczystości, ważne wydarzenia w gminie, powiecie, województwie, a także poza granicami naszego kraju oraz sumą zrealizowanych wysiłkiem społecznym różnych przedsięwzięć na rzecz lokalnego środowiska, to starczyłoby ich zapewne na Złoty Jubileusz. Jest to Wasz piękny prezent na 100-lecie Niepodległej. Wielkie brawa uczestników potwierdziły wypowiedź Zofii Grzbisz-Nowicka – Przewodniczącej KSPS.

Do gorących życzeń jak najlepszego zdrowia, jak najwięcej radości i sukcesów we wszystkich dziedzinach życia i działalności oraz satysfakcji z dokonań w kolejnych latach i rosnącego uznania społecznego dołączyła obrazy namalowane w tym roku przez dzieci uczestniczące w zorganizowanych przez KSPS turnusach rekreacyjno-wypoczynkowych w Stegnie i Łebie nad pięknym Bałtykiem dla poszczególnych członków Zespołu „Przesmyczanki”, a także dla Pana Wójta Andrzeja Skolimowskiego i Pana Tomasza Boruty – Dyrektora GOK w Przesmykach w podziękowaniu za życzliwość i pomoc dla „Przesmyczanek” oraz koszyk słodyczy dla dzieci i młodzieży. A wspaniałą kochaną i niezwykle zasłużoną Kierowniczkę Zespołu „Przesmyczanki” Helenę Prokopiuk nazywaną od lat Lilą obdarowała pięknymi kwiatami namalowanymi na chuście z jedwabiu.

Na zakończenie części oficjalnej Jubileuszu zabrała głos Lila Prokopiuk –Kierowniczka Zespołu, która z ogromnym wzruszeniem podziękowała wszystkim członkom Zespołu za 35 lat wspólnej działalności, a Gościom za otrzymane gratulacje, podziękowania, zyczenia i prezenty.

Koralowy Jubileusz uświetniły swoimi występami nie tylko „Przesmyczanki”, ale także zaprzyjaźnione Zespoły Artystyczne z Chodowa, Wiśniewa i innych miejscowości. Było niezwykle radośnie, kolorowo i rodzinnie. Ludowi artyści byli nagradzani gromkimi brawami uczestników tej niezwykłej uroczystości.

Część artystyczną zakończono gromkim „Sto lat” dla „Przesmyczanek” i degustacją olbrzymiego tortu od władz samorządowych gminy Przesmyki.

W niezwykle serdecznej, wręcz rodzinnej atmosferze przebiegła także biesiada przy degustacji potraw regionalnych przygotowanych przez Jubilatki dla wszystkich uczestników Koralowego Jubileuszu „Przesmyczanek”.

Było wiele wzruszeń, serdeczności, podziwu i radości !

Wielkie brawa i podziękowania dla Jubilatek i Jubilatów !!!