Radosna dla najzdolniejszych uczniów i nauczycieli nowatorów 24. edycja wręczenia stypendiów i nagród w dn. 17.10.2018 w Łodzi

W środę, 17 października 2018r. w Centrum Handlowym „Sukcesja” w Łodzi, odbyła się 24-ta Gala wręczenia stypendiów i nagród najzdolniejszym uczniom i nauczycielom nowatorom łódzkich szkół i woj. łódzkiego zorganizowana przez Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

Honorowy Patronat objęli min. Prezydent Miasta Łodzi i Marszałek Województwa Łódzkiego. Po serdecznym powitaniu wszystkich stypendystów, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli Honorowych Patronów, Fundatorów stypendiów i nagród, a także Gości przez Iwonę Bartosik – Przewodniczącą Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole wystąpił zespół dziecięcy „Tytka”, który przybliżył uczestnikom Gali historię miasta Łodzi.

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole (ŁSPS) od 1990 roku prowadzi niezwykle pożyteczną działalność wspierającą placówki oświatowe z Łodzi i województwa łódzkiego.
Jedną z form tego wsparcia są corocznie wręczane stypendia wybitnie utalentowanym uczniom
i nagrody nauczycielom nowatorom. Stypendystów oraz nauczycieli do nagród zgłaszają dyrektorzy szkół. Są to osoby wybitnie zdolne i o szerokich zainteresowaniach. Specjalizują się w różnych dziedzinach wiedzy np. naukach ścisłych, humanistycznych, przyrodniczych, muzyce, a jednocześnie uprawiają sport, występują w szkolnym teatrze lub udzielają się w licznych wolontariatach oraz akcjach charytatywnych. Stypendyści są też laureatami konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych, realizują się aktorsko i artystycznie. Z kolei nagrodzeni Nauczyciele to osoby wykazujące się niezwykłą kreatywnością i innowacyjnością w wykonywanej pracy. Swoje lekcje prowadzą w sposób nowatorski, biorą udział w licznych projektach, angażując tym samym społeczność uczniowską w różnorodne programy i odnosząc przy tym znaczące efekty. Są to osoby
szczególnie zaangażowane w pracę z dziećmi i młodzieżą. Ponadto skutecznie organizują wymiany uczniów finansowane z programów unijnych czy tworzą własne projekty związane z nowymi formami przekazywania wiedzy.

Te imponujące osiągnięcia oraz sylwetki zarówno uczniów jak i nauczycieli przybliżyła uczestnikom Gali prowadząca uroczystość Monika Czerska – redaktor Radia Łódź, która tak,
jak w poprzednim roku, znakomicie moderowała całe wydarzenie, dodając stremowanym otuchy
na scenie.

W roku 2018 udało się zgromadzić środki na 22 stypendia (po 1 500 zł) dla najzdolniejszych uczniów oraz 8 nagród (po 1 800 zł) dla nauczycieli nowatorów. Łódzkie Stowarzyszenie ufundowało 10 z nich, pozostałe to zasługa współpracujących z nim sponsorów oraz Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole (KSPS). Nagrody i stypendia były wręczane przez Gości Honorowych oraz Fundatorów, dwa z nich przez Przewodniczącą KSPS,

Zofię Grzebisz – Nowicką, która wraz z gratulacjami życzyła wszystkim dalszych, wspaniałych osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych oraz sukcesów zawodowych. Wyraziła wielką radość, że w kolejnej edycji wśród nominowanych do stypendiów i nagród znalazła się duża grupa uczniów i nauczycieli ze szkół należących do Klubu Przodujących Szkół KSPS.

Podkreśliła, jak istotne jest nowoczesne wykształcenie, samodoskonalenie się, rozwój własnych pasji i zainteresowań, wyznaczanie sobie celów i konsekwentne dążenie do ich osiągnięcia. Idealnym dowodem na to, że warto być ambitnym są uhonorowani dziś wspaniali Stypendyści i Nauczyciele nowatorzy, z których wszyscy jesteśmy dumni! Wielkie brawa potwierdziły tę tezę! Przekazała także serdeczne gratulacje i pozdrowienia od pani Teresy Lipowskiej, która dziś niestety nie może być obecna z nami. Zaprosiła też wszystkich Stypendystów do udziału w V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wiersz dla Babci i Dziadka”, w którym pani Lipowska jest Przewodniczącą Komisji Konkursowej.A tych, którzy lepiej czują się z pędzlem w dłoni, niż z piórem zachęcała do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kwiaty dla Babci i Dziadka”, którego w styczniu 2019 roku będziemy obchodzić 25-lecie (regulamin obu konkursów na stronie www.ksps.pl). Podkreśliła przy tym, że uroczyste podsumowanie obydwu Konkursów- Literackiego i Plastycznego-odbędzie się na Gali Laureatów, która 21 stycznia 2019 r.już po raz 5. odbędzie się w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w pięknym mieście Łodzi.

W podziękowaniu, za wspaniałą działalność i efektywny udział ŁSPS we wspólnie realizowanym wysiłkiem społecznym od 25 lat Ogólnopolskim Programie KSPS pn. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów” wręczyła pani Przewodniczącej Iwonie Bartosik i prowadzącej Monice Czerskiej upominki książkowe ufundowane przez KSPS oraz prace plastyczne, nagrodzone  w Konkursie Plastycznym.