Wzruszające spotkanie pocztów sztandarowych szkół im. Wł. St. Reymonta przy grobie swojego Patrona na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie w dn. 5.12.2018

Podobnie, jak w poprzednich latach w dn. 5 grudnia 2018 r. szkoły im. Wł. St. Reymonta oddały hołd i należny szacunek swojemu Patronowi, nobliście, wielkiemu Polakowi, pisarzowi. Delegacje uczniów na czele z pocztami sztandarowymi i dyrektorami szkół im. Wł. St. Reymonta przyjechały z różnych regionów Polski : Dolnego Śląska, Lublina, Łodzi i Mazowsza. Wśród nich były, jak co roku, delegacje znakomitych szkół należących do Klubu Przodujących Szkół KSPS : SP w Uboczu na czele z p. dyr. Anną Pląskowską (woj. dolnośląskie), SP w Stróżewie na czele z p. dyr. Ewą Dylewską i SP w Szczutowie na czele z p. Izabelą Kalinowską (woj. mazowieckie). Nigdy nie brakuje też wspaniałej społeczności szkolnej SP w Solcu na czele z p. dyr. Anną Wojciechowską. Zawsze też uczestniczą w tych patriotycznych spotkaniach przy grobie noblisty Wł. St. Reymonta inicjatorzy corocznych Zlotów i Klubu Szkół Reymontowskich, a od 2017 r. współzałożyciele Stowarzyszenia „Nasz Reymont” Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka i Wicemarszałek Woj. Dolnośląskiego – Tadeusz Samborski. Przybył też Wójt gm. Lipce Reymontowskie Marek Sałek. Nie zabrakło również, podobnie jak w ubiegłym roku księdza Stanisława Zarosy, kapelana Szkół Reymontowskich, który poprowadził wspólną modlitwę za duszę śp. Wł. St. Reymonta.

W serdecznych słowach Tadeusz Samborski, Zofia Grzebisz-Nowicka i Ryszard Miazek  podziękowali wspaniałym Szkołom Reymontowskim za kontynuowanie tradycji i łączenia jej z nowoczesnością, podkreślili potrzebę dalszego wdrażania wartości i zasad, które przekazał pokoleniom Wł. St. Reymont, przekazali gorące życzenia społecznościom wszystkich Szkół Reymontowskich w Polsce. Wzruszającym akcentem tego spotkania było odczytanie kilku fragmentów twórczości noblisty przez aktorkę Aurelię Sobczak i wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego i „Boże coś Polskę”. Złożono także wiązanki kwiatów na grobie Wł. St. Reymonta i zapalono znicze.

W drugiej części pobytu w Warszawie delegacje Szkół Reymontowskich zwiedziły Muzeum Etnograficzne i Muzeum Kolejnictwa.

Było wiele wzruszeń, serdeczności, wzajemnych uścisków i motywacji do dalszych, wspólnych działań.