Przepiękne Jubileusze : 70-lecie szkolnictwa zawodowego w Wyszkowie, 15-lecie nadania Zespołowi Szkół Nr 1 imienia Marii Skłodowskiej-Curie oraz Zjazd Absolwentów w ZS Nr 1 w Wyszkowie w dniu 5.10.2018 r.

Na tej niezwykłej uroczystości z okazji 70-lecia szkolnictwa zawodowego w Wyszkowie i 15-lecia nadania Zespołowi Szkół Nr 1 imienia Marii Skłodowskiej-Curie brało udział ponad 400 osób

z terenu różnych regionów Polski, gdyż  uczestniczyła w niej także duża grupa absolwentów tej wspaniałej szkoły. Przybyli też licznie przedstawiciele władz samorządowych , oświatowych, związkowych z Warszawy, Ostrołęki, powiatu i miasta Wyszkowa, a także Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca KSPS i Kierownictwo Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce na czele z Przewodniczącym Waldemarem Salisem, dyrektorem Zespołu Szkół Nr 5 w Ostrołęce.

W godzinach rannych ks. Biskup Stanisław Stefanek z Łomży celebrował mszę świętą w intencji uczniów, absolwentów, nauczycieli i pracowników. A po nabożeństwie grupa młodzieży złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobach zmarłych nauczycieli, pracowników, absolwentów i uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie.

Oficjalnego otwarcia i powitania długiej listy zaproszonych gości dokonał wspaniały Dyrektor ZS Nr 1 – Marian Popławski wraz ze Starostą Wyszkowskim – Marianem Pągowskim.

Imponujący wręcz dorobek szkolnictwa zawodowego (70 tys. absolwentów),  Zespołu Szkół Nr 1 (7 tys.) oraz Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie został zaprezentowany przez znakomitych pedagogów w 3-ch prezentacjach multimedialnych:

  • „Nasza mała Ojczyzna a historia szkolnictwa zawodowego”
  • „Jedna szkoła – wiele możliwości w „Skłodowskiej”
  • „Sukcesy w CEZiU „Kopernik”

Bardzo ciekawe były także 2 programy przygotowane przez także znakomitych uczniów

i absolwentów pn. „Uczniowie dla uczestników Zjazdu” i „Absolwenci dla uczestników Zjazdu”. Najbardziej zasłużeni dla szkolnictwa zawodowego w Wyszkowie działacze oświatowi, nauczyciele, absolwenci, sponsorzy zostali uhonorowani okolicznościowymi Medalami, a pedagodzy Zespołu Szkół Nr 1 także dyplomami i nagrodami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Medale otrzymali także działacze Krajowego i Ostrołęckiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, w tym : Zofia Grzebisz-Nowicka, Janusz Nowicki

i Waldemar Salis.

Wszystkie części bardzo bogatego programu tej wielowymiarowej uroczystości nawiązywały do 100 lat Niepodległości . Została też bardzo ciekawie opracowana i pięknie wydana książka pt.

„ 70-lecie szkolnictwa zawodowego w Wyszkowie w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ponadto każdy uczestnik tych wspaniałych Jubileuszy otrzymał 24-ro stronicową niezwykle interesująco napisaną gazetką szkolną pt. „70 lat minęło – Nowinki Jedynki”.

Było wiele wzruszeń, gratulacji, podziękowań i serdecznych życzeń osiągania dalszych sukcesów w nowoczesnym kształceniu i dobrym wychowaniu młodzieży.

Zofia Grzebisz-Nowicka wręczyła Dyrektorowi Marianowi Popławskiemu ufundowany przez KSPS puchar za twórczy wkład ZS Nr 1 – należącej od 13 lat do Klubu Przodujących Szkół – w dorobek 70-lecia szkolnictwa zawodowego w Wyszkowie.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się Konferencja nt. „Szkolnictwo zawodowe – szanse i zagrożenia” w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie, a następnie serdeczne spotkanie absolwentów w obiektach szkolnych Zespołu Szkół Nr 1.

Serca wszystkich uczestników podbił perfekcyjnym wykonaniem pięknych utworów jeden z utalentowanych absolwentów tego wspaniałego Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie, niezwykle lubiany artysta operowy Bogusław Morka. Został nagrodzony okolicznościowym Medalem z okazji tych pięknych Jubileuszy i gorącymi brawami uczestników.

Wielkie brawa i słowa najwyższego uznania dla organizatorów tej niezwykłej uroczystości !!!