XVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Scrabble w SP Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie – szkole należącej do Klubu Przodujących Szkół KSPS w dn. 25 maja 2018 r.

Na tegoroczne Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Scrabble zakwalifikowało się 60 drużyn ze 120 zawodnikami z 43 szkół funkcjonujących na terenie 19 miejscowości różnych regionów kraju. Drużyny przyjechały do Kutna wraz ze swoimi nauczycielami.

Mistrzostwa, podobnie jak poprzednich 12 Mistrzostw odbyły się w tej samej wspaniałej szkole należącej do Klubu Przodujących Szkół, która do ubiegłego roku była szkołą gimnazjalną, a obecnie podstawową z wygaszanym Gimnazjum Nr 2 w Kutnie.

Mistrzostwa otworzył znakomity Dyrektor szkoły – Juliusz Sieradzon i życzył wszystkim zawodnikom powodzenia w tej szlachetnej rywalizacji. Rozgrywki drużyn pod okiem profesjonalnej Komisji Konkursowej trwały 7 godzin.

Zgodnie z wcześniej ogłoszonym Regulaminem Mistrzostw odbywały się one w 3 kategoriach :

Kat. I : szkoły podstawowe kl. I-VI, do której zakwalifikowało się 21 drużyn z 15 szkół,

Kat. II : gimnazja, szkoły podstawowe kl. VII i oddz. gimnazjalne II i III, do której zakwalifikowało się 25 drużyn z 18 szkół,

Kat. III : szkoły ponadgimnazjalne, do której zakwalifikowało się 14 drużyn z 10 szkół.

Wszyscy uczestnicy Mistrzostw z ogromną ciekawością oczekiwali końcowych wyników turnieju. Zwyciężyli oczywiście najlepsi.

Wyniki :

Kat. I szkoły podstawowe kl. I-VI:

I m-ce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Górniczej

II m-ce: Szkoła Podstawowa nr 11 w Dąbrowie Górniczej

III m-ce: Szkoła Podstawowa nr 5 w Radomsku

Kat. II oddz. gimnazjalne i kl. VII:

I m-ce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie

II m-ce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Jaworznie

III m-ce: CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie

Kat. III szkoły ponadgimnazjalne:

I m-ce: Zespół Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie

II m-ce: IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja  w Zabrzu

III m-ce: II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku

Na uroczystym zakończeniu Mistrzostw puchary i nagrody wręczali zwycięzcom ich fundatorzy, wśród których byli : Wiceprezydent m. Kutna Zbigniew Wdowiak , Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka, Wiceprzewodniczący Łódzkiego Stow. Pomocy Szkole – Longina Tadej i Józef Mazur.

Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka pogratulowała wszystkim zawodnikom i ich nauczycielom, a w szczególności Mistrzowskim Drużynom i wręczyła ufundowany przez KSPS puchar oraz upominki książkowe najlepszej drużynie ze szkół klubowych, którą okazała się drużyna z SP Nr 2 w Kutnie. Wręczyła też książki p. Dyr. Juliuszowi Sieradzonowi i najbardziej zasłużonym w zorganizowaniu tych Mistrzostw p. Małgorzacie Sieradzon i p. Renacie Chodorowskiej. Złożyła również serdeczne życzenia Mamom z okazji Dnia Matki i wszystkim zawodnikom Mistrzostw z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.

Wszyscy zawodnicy i opiekunowie otrzymali podziękowania i dyplomy oraz pamiątkowe gadżety scrabblowe od Programu Scrabble w szkole i kutnowskie upominki okolicznościowe. 

Gospodarze, podobnie jak w poprzednich latach, zadbali aby zarówno zawodnicy, jak również ich opiekunowie wyjechali z Mistrzostw zadowoleni i zachęceni do upowszechniania w swoich szkołach tej ciekawej pożytecznej gry edukacyjnej w scrabble. Brawo !!!