Piękne i wzruszające uroczystości z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca w Szkołach Podstawowych w Solcu i w Pruszynie

W dniu 25 maja 2018 r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Solcu przygotowali piękną uroczystość dla Rodziców, a Rodzice odwzajemnili się liczną obecnością, radością i smakołykami dla swoich pociech. Wszystkich uczestników, w tym Gości, serdecznie powitała Pani Anna Wojciechowska – Dyrektor SP w Solcu.

Natomiast w dniu 29 maja 2018 r. z tych samych okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca piękną uroczystość przygotowała społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. płk. Lisa-Kuli

w Pruszynie. Świetlica wiejska wypełniona była po brzegi. Wszystkich rodziców i gości, w tym Przewodniczącą KSPS i Z-cę Wójta Gminy Siedlce powitała Pani Iwona Chacińska – Dyrektor SP w Pruszynie. Uczniowie poszczególnych klas SP oraz II i III klasy Gimnazjum pod kierunkiem wspaniałych nauczycieli przygotowali piękną i wzruszającą część artystyczną. Było wiele radości, wzruszeń i podziwu dla talentu artystycznego zaprezentowanego przez wykonawców. Rodzice i Goście odwzajemnili się nie tylko gorącymi brawami, ale także pysznym tortem i smakołykami.

Gościem specjalnym obydwu uroczystości była Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca KSPS, która gorąco pogratulowała i podziękowała społecznościom szkolnym za wszystko dobro wspólnie tworzone dla wszechstronnego rozwoju uczniów, nowoczesnego ich kształcenia i dobrego wychowania . Do serdecznych życzeń zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności we wszystkich dziedzinach życia i działalności skierowanych do wszystkich uczestników tych uroczystości dołączyła upominki książkowe dla Dyrektorek, nauczycieli, Przew. Rad Rodziców i Przew. Samorządu Uczniowskiego, a dla dzieci po koszyku cukierków. Zaprosiła też uczniów na tegoroczne turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe połączone z bogatym i atrakcyjnym programem zorganizowane nad pięknym Bałtykiem.

Były to przepiękne, wzruszające i przepełnione miłością uroczystości.

Brawo !!!