Przepiękny Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Czernicu w 100-lecie Niepodległej połączony z wręczeniem sztandaru szkole, nadaniem jej imienia Orła Białego i przyjęciem do Klubu Przodujących Szkół w dn. 28 maja 2018


Do uroczystości tej przygotowywano się wiele miesięcy. Warto było, bo wszystkie jej części odbyły się w pięknej oprawie merytorycznej i artystycznej. Nie zawiedli też Patroni Honorowi i fundatorzy sztandaru, wśród których był także KSPS, zaproszeni goście z Warszawy, Lublina, Ryk, Kłoczewa i Czernica. Wśród nich byli : Senator RP, Lubelski Kurator Oświaty, Przewodnicząca KSPS, władze samorządowe powiatu Ryki i gminy Kłoczew, wszyscy dyrektorzy szkół z tej gminy, liczne grono rodziców i Przyjaciół szkoły. Wszystkich serdecznie powitała Pani Beata Kania – Dyrektor SP z Oddziałami Przedszkolnymi w Czernicu. Mszę polową odprawił Proboszcz Parafii z udziałem ks. Kanonika i towarzyszących mu księży oraz chóru składającego się z utalentowanych uczniów tej szkoły pracującej w 28 Drużynie Harcerskiej.

Niezwykle ważną częścią uroczystości było poświęcenie i wręczenie sztandaru i nadanie imienia Orła Białego tej szkole, poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej, a także przyjęcie tek wspaniałej społeczności szkolnej do Klubu przodujących Szkół KSPS.

Goście nie szczędzili w swoich wystąpieniach gratulacji, życzeń i słów podziwu dla gospodarzy tej niezwykłej uroczystości. Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka serdecznie pogratulowała i podziękowała wszystkim byłym i obecnym nauczycielom, byłym i obecnym uczniom oraz ich rodzicom za 100 lat wspólnego wysiłku dla oświaty i dobrego wychowania kilku pokoleń Czernica. Z radością i satysfakcją podkreśliła swoją 45-letnią współpracę i więzi emocjonalne z tą szkołą i mieszkańców Czernica. Przypomniała także zasługi w tych przedsięwzięciach byłej Przew. KGW w Czernicu – Kazimiery Kapustowej i b. Dyrektor tej szkoły – Teresy Beczek Kostyry, która przez 29 lat dzielnie nią kierowała. Podkreśliła także wartości patriotyczne, narodowe, wolnościowe, historyczne, o które społeczność szkolna musi dbać każdego dnia mając za patrona swojej szkoły Orła Białego. Dodała przy tym, że w Polsce szkół mających to imię jest dotychczas 66, a w woj. lubelskim tylko 2, a będzie teraz 67 w kraju i 3 w woj. lubelskim.

Akt przyjęcia Szkoły Podstawowej im. Orła Białego z Oddziałami Przedszkolnymi w Czernicu do Klubu Przodujących Szkół Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka wręczyła : Dyrektor SP – Beacie Kani, byłej Dyrektor – Teresie Beczek-Kostyrze, Przewodniczącej Rady Rodziców – Annie Pudło i byłej Przew. – Anecie Okoń oraz Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – Julii Łubiance.

Serdecznie pogratulowała całej społeczności szkolnej przynależności do tak elitarnego Klubu, życzyła aby te niezwykle ważne dzisiejsze wydarzenia, jakimi są Jubileusz 100-lecia, wręczenie sztandaru, nadanie imienia Orła Białego i wręczenie Aktu przyjęcia szkoły do Klubu Przodujących Szkół były inspiracją do nowych wyzwań edukacyjno-wychowawczych dla dobra kolejnych pokoleń w następnym 100-leciu tej wspaniałej społeczności szkolnej . Wyraziła przekonanie, że społeczność szkolna tej szkoły sprosta tym wyzwaniom. Do gratulacji i życzeń dołączyła upominki książkowe dla obecnej i byłej Dyrektorki, obecnej i byłej Przewodniczącej Rady Rodziców, dla Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, a dla szkoły 5 tomów „Historii Powszechnej Polski”. Poinformowała także, że 2 uczennicom najbardziej zasłużonym w pracy Samorządu Uczniowskiego została przyznana przez KSPS nagroda po 1000,00 zł i zostały zaproszone na 14-dniowe warsztaty samorządowe do Jastrzębiej Góry.

Oprawę artystyczną całej uroczystości przygotowali, pod kierunkiem swoich nauczycieli, utalentowani uczniowie SP w Czernicu. Było wiele braw, radości i podziwu dla młodych artystów.

Na zakończenie uroczystości odbyło się spotkanie integracyjne , które również przebiegło w niezwykle serdecznej, wręcz rodzinnej atmosferze.

Ogromne brawa i podziękowania dla Gospodarzy !!!