Uroczyste podsumowanie pięciu gminnych konkursów w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w dn. 2.06.2017 w Jedlińsku – szkole działającej w Klubie Przodujących Szkół

 

Uroczyste podsumowanie kolejnych edycji 5-ciu gminnych konkursów tematycznych „Chrońmy by przetrwać, chrońmy by żyć” przeprowadzonych w szkołach funkcjonujących na terenie gminy Jedlińsk w roku szkolnym 2016/2017 odbyło się, podobnie jak w poprzednich latach, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jedlińsku. 

Przyjechali wyłonieni przez Komisje Konkursowe finaliści wszystkich konkursów wraz ze swoimi nauczycielami i dyrektorami szkół. Przybyli też zaproszeni goście : władze samorządowe i oświatowe gminy Jedlińsk, na czele z Sekretarzem Gminy i Wójtem p. Kamilem Dziewierzem, Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą, sponsorzy i rodzice. Długa była lista gości witanych przez p. Jana Duplę – Dyrektora PSP w Jedlińsku.

 

 

Pani Elżbieta Religa – Wicedyrektorka tej wspaniałej szkoły zapraszała kolejno nauczycieli-koordynatorów poszczególnych konkursów (matematycznego, ekologicznego, plastycznego pt. „Czy znasz swoją gminę ?”, ortograficznego i jęz. angielskiego) do złożenia sprawozdania z przebiegu i efektów swojego konkursu, a następnie zapraszała finalistów i ich nauczycieli do odbioru przyznanych im nagród, wyróżnień i dyplomów.

 

Podsumowania poszczególnych konkursów oddzielone były ciekawymi występami słowno-muzycznymi i piosenkami w wykonaniu utalentowanych uczniów PSP w Jedlińsku.

Serdeczne gratulacje i podziękowania wszystkim uczestnikom konkursów, a w szczególności ich zwycięzcom, nauczycielom i organizatorom złożyli : Kamil Dziewierz –wójt gminy Jedlińsk i Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca KSPS

 

Przewodnicząca podkreśliła także, że KSPS przywiązuje dużą wagę do organizowanych co roku konkursów i będzie nadal je wspierać, bo wnoszą one swój wkład do cyklicznego Ogólnopolskiego Programu pn. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”, który od 24 lat realizowany jest wysiłkiem społecznym KSPS wspólnie ze szkołami klubowymi i gronem Przyjaciół. Podziękowała również społeczności szkolnej PSP w Jedlińsku za udział w realizacji innych cyklicznych programów KSPS jak np. : Ogólnopolskich Konkursów Plastycznych pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i Literackich pt. „Wiersz dla Babci i Dziadka”, w którym w bieżącym roku szkolnym uczestniczyło 6 uczniów. Wręczyła w nagrodę ich opiekunce p. Annie Kraska ciekawą książkę i 6 książek dla autorów wierszy. Zachęciła uczniów do korzystania, podobnie jak co roku, z zorganizowanych przez KSPS turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych połączonych z różnymi formami edukacji.

W dowód podziękowania wręczyła upominki książkowe i albumy władzom samorządowym gminy Jedlińsk, Dyrektorowi Janowi Dupli i Wicedyrektorce Elżbiecie Relidze oraz Przewodniczacej Rady Rodziców i Przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego. Złożyła także gorące życzenia dzieciom z okazji Dnia Dziecka. 

Buło to bardzo ważne i pożyteczne wydarzenie edukacyjno-wychowawcze, godne kontynuowania i upowszechnienia !!!