Kolejne pożyteczne i ciekawe Konferencje „Żyj zdrowo” bezpłatne dla nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych w Piotrkowie Trybunalskim, Malborku, Grudziądzu i Braniewie zorganizowane w okresie marzec-maj 2017

 

 

Tegoroczne 3 Konferencje „Żyj zdrowo” w Piotrkowie Trybunalskim (Starostwo Powiatowe; 29.03.2017), Malborku (Zespół Szkół Nr 3; 5.04.2017) i Braniewie (Starostwo Powiatowe; 31.05.2017), podobnie jak większość tego typu konferencji odbytych w poprzednich latach, zostały zorganizowane wspólnym wysiłkiem KSPS oraz miejscowych władz samorządowych i oświatowych. Natomiast Konferencja w Grudziądzu, która odbyła się 24.05.2017 w Centrum Kształcenia Ustawicznego została zorganizowana dzięki zaangażowaniu i pomocy Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

 

 

 

 

Uczestnikami poszczególnych Konferencji byli dyrektorzy lub desygnowani przez nich nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu tych miast i powiatów oraz przedstawiciele miejscowych władz samorządowych i oświatowych. W Konferencji w Malborku uczestniczyły też aktywnie delegacje uczniów klas biologiczno-chemicznych LO Nr 1 i Nr 2 wraz ze swoimi nauczycielami, a w Konferencji w Grudziądzu – grupa uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich wraz ze swoją nauczycielką Katarzyną Rajewska. 

Otwarcia Konferencji dokonali: w Piotrkowie Tryb. –– Wicestarosta Piotrkowski Piotr Wojtysiak, w Malborku – Wicestarosta Malborki Waldemar Lamkowski; w Grudziądzu – Przewodniczący Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Ryszard Tuliszewski i Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Tomasz Kempski, w Braniewie – Starosta Braniewski Leszek Dziąg.

 

 

 

Wykład i prezentację multimedialną na temat zdrowego stylu życia, ze szczególnym podkreśleniem „Znaczenia mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży” na każdej konferencji przedstawiła p. Aleksandra Cichocka – dietetyk, autorka wielu książek i publikacji naukowych nt. zdrowego żywienia, pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. 

 

 

 

Cele Konferencji i propozycje działań w zakresie podnoszenia świadomości zdrowotnej, kształtowania prozdrowotnych postaw dzieci i młodzieży, wdrażania zasad i nawyków zdrowego żywienia, przeciwdziałania różnym schorzeniom będącym skutkiem nieprawidłowego żywienia przedstawiła na wszystkich konferencjach Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka.

 

 

Uczestników Konferencji w Malborku Pan Rafał Karlikowski Wicedyrektor OT ARR w Gdyni zapoznał również z aktualnym stanem realizacji w szkołach w woj. pomorskim dwóch programów pn. „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w szkole”, które są administrowane przez Agencję Rynku Rolnego, a finansowane ze środków krajowych i unijnych.

 

Ciekawą i pożyteczną częścią każdej konferencji była dyskusja nauczycieli, wymiana dobrych doświadczeń w zakresie zdrowego żywienia przedszkolaków i uczniów oraz przedstawiana przez p. Michała Murawskiego Dyrektora ds. HoReCa w Bakomie oferta dalszej współpracy z placówkami oświatowi-wychowawczymi funkcjonującymi w tych powiatach.

 

Uczestnicy tych konferencji, podobnie jak na wszystkich dotychczas 34 zorganizowanych tego typu konferencjach, otrzymali po 100-200 (w zależności od liczby uczniów) zestawów materiałów (piękna, ciekawa broszura + płyta) na tematy będące przedmiotem konferencji na zajęcia edukacyjne z przedszkolakami i uczniami w swoich placówkach oświatowo-wychowawczych. Mogli też zdegustować różne produkty galanterii mlecznej produkowanej przez znakomitą polską firmę Bakoma, którą przygotował p. Dyr. Michał Murawski.

 

 

Wszystkim konferencjom towarzyszyła bardzo serdeczna atmosfera, co było dodatkową motywacją i inspiracją do dalszych działań na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży.

W nowym roku szkolnym w okresie wrzesień-grudzień 2017 planujemy zorganizować następne 6 tego typu konferencji. Można więc zgłaszać propozycje w tej sprawie e-mailem lub telefonicznie do Biura KSPS.

Zapraszamy ! Warto z tej szansy skorzystać !