Konferencja programu „Żyj zdrowo”

milk-can-1990075_640

Podobnie, jak w poprzednich latach, będziemy kontynuować w 2017 r. Program „Żyj zdrowo”.

 

W ramach tego Programu planujemy zorganizowanie 10 Regionalnych Konferencji bezpłatnych dla dyrektorów lub desygnowanych przez nich nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wykład i prezentację multimedialną na Konferencjach przedstawi Pani Aleksandra Cichocka, autorka wielu książek o zdrowym żywieniu, dietetyk, pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia. Natomiast znana i ceniona polska firma Bakoma produkująca m.in. galanterię mleczną najwyższej jakości zapewni degustację tych produktów, które może własnym transportem bez marży dostarczać do szkół i przedszkoli, jeśli będą sobie tego życzyły kierownictwa tych placówek.

Uczestnicy Konferencji otrzymają też po 100-200 egz. zestawów materiałów edukacyjnych nt. „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży”, które wykorzystają w swoich szkołach na zajęciach edukacyjnych z uczniami z zakresu zdrowego stylu życia i wdrażania zasad zdrowego odżywiania dzieci i młodzieży.

Ponadto, podobnie jak na dotychczas zorganizowanych 34 tego rodzaju Konferencjach, specjaliści właściwych terytorialnie Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego zapoznają uczestników ze stanem realizacji administrowanych przez ARR Programów „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w szkole”, które są finansowane ze środków krajowych i unijnych. Przewidziany jest także czas na dzielenie się doświadczeniami, uwagami i wnioskami w tej, jakże ważnej, dziedzinie edukacji.

Warto więc z tej szansy skorzystać !

 

Konferencje odbedą się :

– w dn. 24.05.2017 r. w Grudziądzu – Starostwo Powiatowe, ul. Małomłyńska 1 – godz. 11.00

– w dn. 31.05.2017 r. w Braniewie – Starostwo Powiatowe, Pl. Piłsudskiego 2 – godz. 11.00

 

Pierwsza konferencja odbyła się:

– w dn. 29 marca 2017 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7.

 

Z A P R A S Z A M Y !!!

Pierwsza tego rodzaju Konferencja odbędzie się w dn. 29 marca 2017 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7.