Gala Laureatów XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wiersz o Babci i Dziadku”

IMG_4200

Wspaniała i wzruszająca Gala Laureatów XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wiersz o Babci i Dziadku” w Akademickim Centrum Inicjatyw Artystycznych w Łodzi

 

IMG_0036

 

P1193459

W dniu 19 stycznia 2017 r. sala teatralna i balkony Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi były wypełnione Laureatami dwóch naszych Ogólnopolskich Konkursów – Plastycznego i Literackiego, dziećmi, młodzieżą, dyrektorami szkół i desygnowanymi przez nich nauczycielami z różnych regionów Polski, rodzicami, Babciami i Dziadkami, a także przedstawicielami władz samorządowych i oświatowych Łodzi i woj. łódzkiego oraz przedstawicieli ZNP i organizacji pozarządowych współpracujących z naszymi Stowarzyszeniami. Nie mogło zabraknąć też władz statutowych Krajowego i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole oraz przedstawicieli innych Stowarzyszeń, w tym z Kielc. Wśród znakomitych gości była, podobnie jak na ubiegłorocznej Gali, kochana przez dzieci i młodzież, a także przez dorosłych, znakomita aktorka Pani Teresa Lipowska, która od 3-ch lat przewodniczy Jury naszego Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego, a przed 10 laty na I Gali „Kwiaty dla Babci i Dziadka” pełniła godność I Honorowej Babci, a jej serialowy małżonek, również znakomity aktor Pan Witold Pyrkosz pełnił godność Honorowego Dziadka.

P1193457

W świąteczny nastrój wszystkich uczestników Gali wprowadził Grzesio Szymański – Finalista programu rozrywkowego emitowanego w TVP1 „Hit, Hit, Hurra” wykonując piękny utwór – piosenkę o Łodzi „Lecz co mi tam, że pada deszcz”. Jest on uczniem Gimnazjum Nr 44 i Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 w Łodzi. Oczarował wszystkich nie tylko swoim pięknym wykonaniem trzech utworów na tej Gali, ale również swoim wdziękiem i skromnością, a publiczność nagrodziła go burzliwymi brawami.

 

IMG_4217

W imieniu organizatorów Gali tj. Krajowego i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole oraz Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w  Łodzi oficjalnych gości i laureatów obu konkursów, ich nauczycieli prowadzących i fundatorów nagród powitała serdecznie Pani Monika Kamieńska, aktorka i Honorowa Babcia ubiegłorocznej Gali Laureatów, dyrektorka AOIA. Szczególnie serdecznie powitała wszystkie Honorowe Babcie, na czele z I Honorową Babcią p. Teresą Lipowską i Honorową Babcią tegorocznej Gali – p. Jolantę Chełmińską oraz dotychczasowych Honorowych Dziadków na czele z p. Ryszardem Bonisławskim – Honorowym Dziadkiem tegorocznej Gali pn. „Kwiaty i wiersze dla Babci i Dziadka”. Poinformowała także, że Honorowy Patronat nad Galą objęli : Minister Edukacji  Narodowej – p. Anna Zalewska, Wojewoda łódzki – p. Zbigniew Rau, Marszałek Woj. Łódzkiego – p. Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi – p. Hanna Zdanowska i Łódzki Kurator Oświaty – p. Grzegorz Wierzchowski. Natomiast Patronat Medialny nad Galą objęły: TVP Łódź, Radio Łódź i Głos Seniora.

 

IMG_0001

IMG_0058

IMG_2618

IMG_0080

W imieniu władz statutowych Krajowego i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole przemówienie wygłosiła Zofia Grzebisz-Nowicka Przewodnicząca KSPS. Skierowała słowa najwyższego uznania, szacunku i podziękowania do wszystkich uczestników obu Ogólnopolskich Konkursów, dyrektorów szkół, uczniów i ich nauczycieli prowadzących oraz do ich rodziców, sponsorów i Przyjaciół, dzięki którym możemy się wszyscy cieszyć dużymi efektami tego przedsięwzięcia. Podkreśliła, że radość i satysfakcja jest tym większa, że obydwa Konkursy cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów różnych typów szkół i poziom przysyłanych prac plastycznych i literackich jest coraz wyższy. To oznacza, że mimo ulubionych przez dzieci i młodzież komputerów, telefonów komórkowych, różnych gier elektronicznych cele realizowane przez te konkursy są ciekawe i ważne dla nich. Podkreśliła najważniejsze cele obydwu konkursów, potrzebę ustawicznego wychowywania dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla wartości rodzinnych, kształtowania silnych więzi rodzinnych i patriotycznych, doceniania ogromnej roli Babci i Dziadka w wychowaniu wnuków oraz nadawania należnej rangi Dniom Babci i Dziadka. Wskazała także na znaczenie Konkursów i uroczystego ich co roku podsumowywania, połączonego z wystawą najpiękniejszych prac i prezentacją ich autorów, w promowaniu i rozwijaniu młodych talentów.

Z dużą satysfakcją i radością stwierdziła, że dotychczas Komisje Konkursowe oceniły już blisko 15 tys. prac konkursowych, w tym 524 prace przysłane na Konkursy ogłoszone we wrześniu  ub. roku, a podsumowywane na dzisiejszej Gali. Dzięki życzliwości sponsorów nagrodzono już atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi ponad 500 młodych twórców prac  plastycznych i literackich. Następnie Przewodnicząca gorąco pogratulowała wszystkim laureatom i wyróżnionym w obu Konkursach. Skierowała serdeczne słowa podziękowania do dyrektorów szkół i nauczycieli, pod kierunkiem których powstały te piękne prace, do Honorowych Babć i Dziadków, pogratulowała laureatom i wyróżnionym, rodzicom, Babciom i Dziadkom, podziękowała także Patronom Honorowym oraz wszystkim osobom fizycznym i prawnym, których wspólny wysiłek złożył się na uzyskanie tak wspaniałych efektów. Na zakończenie złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim Babciom i Dziadkom, życzyła, aby byli zdrowi, szczęśliwi, dumni ze swoich wnuków, stale obdarowywani miłością i szacunkiem wnuków, aby spełniły się ich marzenia, a te, których z różnych powodów nie mogli spełnić sami, to niech spełniają je wnuczęta.

 

IMG_0073

IMG_0079

IMG_0093

Po prezentacji Honorowej Babci-Jolanty Chełmińskiej i Honorowego Dziadka –Ryszarda Bonisławskiego zabrała głos Teresa Lipowska, która w imieniu Jury Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego przedstawiła protokół z prac Komisji Konkursowej i przedstawiła 4 najmłodszych autorów wierszy (7-9 lat) do nagród specjalnych, 3 autorów wierszy w kategorii uczniów szkół podstawowych starszych klas (10-13 lat) do I, II i III nagrody i 3 uczniów do wyróżnień oraz w kategorii uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  także 3 autorów wierszy do I, II i III nagrody i 3 do wyróżnień. Ponadto w tej grupie wiekowej Jury przyznało nagrodę specjalną Łucji Borkowskiej z ZS Nr 1 w Wyszkowie.

 

IMG_4200

Po wręczeniu nagród i wyróżnień nagrodzonym i wyróżnionym  autorom wierszy o Babci i Dziadku Przewodnicząca Komisji Konkursowej Pani Teresa Lipowska w profesjonalny sposób odczytała  dwa wybrane przez siebie nagrodzone wiersze : „Wspólny lot” napisany przez Patrycję Szczepanik(12 lat) – uczennicę Zespołu Oświatowego w Strzale i „Moje Anioły” napisany przez Emilię Kudarewko (15 lat) – uczennicę Gimnazjum w Iłowie. Nagrodzono je burzliwymi brawami.

IMG_4202

Protokół z prac Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kwiaty dla Babci i Dziadka” przedstawiła Anna Ozga – Przewodnicząca Komisji. Podobnie jak w Konkursie Literackim, przedstawiła w kategorii wiekowej 7-12 lat 3 autorów najciekawszych prac plastycznych do I, II i III nagrody i 3 do wyróżnień oraz w kategorii wiekowej 13-16 lat również 3 autorów prac plastycznych do I, II i III nagrody i 3- do wyróżnień.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostały umieszczone na wystawie towarzyszącej Gali Laureatów oraz przedstawione w prezentacji multimedialnej.

 

Laureaci I nagród obu Konkursów otrzymali laptopy; II nagród – tablety; III nagród – stereofoniczne zestawy słuchawkowe lub czytniki e-booków. Natomiast każdy z wyróżnionych stosownie do wieku otrzymał zewnętrzną baterię do ładowania urządzeń elektronicznych tzw. power bank, nośnik pamięci 16 GB lub stereofoniczny zestaw słuchawkowy. Ponadto każdy laureat II i III nagrody otrzymał po 2 książki, 2 płyty CD, różne drobne upominki, a laureaci konkursu plastycznego dodatkowo kredki lub farby. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni obu Konkursów otrzymali dyplomy, a ich nauczyciele prowadzący również dyplomy i książki.

Nagrody i wyróżnienia młodym twórcom prac plastycznych i literackich wręczyły Przewodniczące Komisji Konkursowych oraz Honorowa Babcia i Honorowy Dziadek tegorocznej Gali Laureatów.

Towarzyszyła temu radosna atmosfera i gromkie brawa uczestników Gali !!!

Wiele radości i wzruszeń uczestnikom Gali dostarczyli swoimi pięknymi występami finalista programu rozrywkowego „Hit, Hit, Hurra”, finaliści turnieju tańca towarzyskiego i uczniowie SP

Nr 116 im. Rzewuskiego w Łodzi.

1112

IMG_0125

IMG_0128

IMG_4217

Miłą częścią Gali były także gorące podziękowania dla sponsorów : MEN, Bakomy, Firmy Księgarskiej Olesiejuk, Wydawnictwa Akapit Press, Krajowego i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Dzieci wręczyły im namalowane przez uczestników Konkursu Plastycznego obrazy kwiatów, a wszystkie Honorowe Babcie otrzymały ręcznie malowane , pod kierunkiem artystki Anny Ozgi, jedwabne szale.

 

Przewodnicząca KSPS Zofia Grzebisz-Nowicka serdecznie podziękowała także Zarządowi i Biuru Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i Dyrekcji Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi za włożony wysiłek w przygotowanie i zorganizowanie pięknej tegorocznej Gali Laureatów. Do podziękowań dołączyła upominki książkowe ufundowane przez KSPS.

Na zakończenie Gali zabrała głos Iwona Bartosik – Przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, która serdecznie podziękowała wszystkim uczestnikom Gali za udział, pogratulowała młodym artystom za oprawę artystyczną, przedstawicielom Honorowych Patronów za objęcie patronatem tego ważnego przedsięwzięcia, złożyła gorące życzenia i zaproszenie do udziału w następnych edycjach Ogólnopolskich Konkursów – Plastycznego i Literackiego.

 

IMG_0133

Po zakończeniu Gali wszyscy jej uczestnicy mogli podzielić się wrażeniami, radością i nawiązać nowe przyjaźnie na spotkaniu integracyjnym połączonym z poczęstunkiem. Przebiegło ono również w bardzo serdecznej, rodzinnej atmosferze. Brawo !!!

 

IMG_2614

IMG_2707

DTPLOM_27_01_2017