XX Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich i XII Konkurs Literacki „Mówimy Reymontem”

370

XX Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich i XII Konkurs Literacki „Mówimy Reymontem” w dniach 23-25 września 20165 r. w Szkole Podstawowej

im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie –

szkole należącej do Klubu Przodujących Szkół KSPS

 

364

365

Podobnie jak w ub. roku w Lublinie, w pierwszym dniu Zlotu odbyła się dla nauczycieli bezpłatna  Konferencja „Żyj zdrowo” w Starostwie Powiatowym w Płońsku. Uczestniczyli w niej głównie  nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych powiatu płońskiego. Konferencję otworzył Andrzej Stolpa – Starosta Płoński. Natomiast Zofia Grzebisz-NowickaPrzewodnicząca KSPS przedstawiła jej cele i konieczne do podjęcia działania dotyczące zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży , kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych, przeciwdziałania wzrostowi zachorowań na cukrzycę typu 2, nadciśnienie tętnicze i inne choroby spowodowane najczęściej nieprawidłowym żywieniem.

Wykład i prezentację nt. „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży” przedstawiła Aleksandra Cichocka – dietetyczka i pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia, autorka wielu książek i publikacji naukowych. O realizowanych w kraju i woj. mazowieckim programach „Szklanka mleka w szkole” i „Warzywa i owoce w szkole”. poinformował Pan Andrzej Różycki – Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie. Uczestnicy Konferencji zdegustowali zdrowe i smaczne produkty Bakomy oraz otrzymali od Dyr. Michała Murawskiego materiały i płyty na zajęcia edukacyjne na ten temat ze swoimi przedszkolakami i uczniami. Interesująca dyskusja, liczna obecność nauczycieli i miła atmosfera potwierdziły trafność doboru tematów i miejsca Konferencji.

 

3887

370

371

W tym samym dniu w godzinach popołudniowych nastąpiło oficjalne otwarcie XX Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich w SP w Stróżewie. Uczestniczyły w nim delegacje uczniów i nauczycieli wraz ze swoimi pocztami sztandarowymi z 22 szkół z terenu różnych regionów kraju.

Ważność tego przedsięwzięcia docenili zarówno Honorowi Patroni : Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Płoński, jak również przybyli na Zlot Goście : władze samorządowe i oświatowe, Przewodnicząca KSPS, delegacja Fundacji im. Wł. St. Reymonta z Kanady pod przewodnictwem Prezesa Kazimierza Chrapka, Przew. Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich-Hanna Nagórek, a także Gość Specjalny –Emilia Krakowska , aktorka, odtwórczyni roli Jagny w ekranizacji „Chłopów”.

 

3880

Zgodnie z tradycją uczestniczący w Zlocie uczniowie w bardzo interesujący sposób przedstawili dorobek edukacyjno-wychowawczy i kulturalno-artystyczny swoich szkół. Były to ciekawe informacje, tańce, piosenki ludowe, zabawne scenki związane z twórczością Reymonta, monologi, recytacje. Zaprezentowali dużą wiedzę, patriotyzm i entuzjazm.

Na zakończenie zaprezentowali się uczniowie i absolwenci szkoły w Stróżewie we fragmencie

„ Chłopów” cz. I „ Jesień . Przybliżenie życia na wsi w tej nostalgicznej porze roku , kiszenie kapusty, zwyczaje, stały się bliższe wszystkim dzięki młodym artystom, którzy w szkole byli uczestnikami innowacji pedagogicznych „ Ogród Twórczości”. Program, który  przygotowały panie: Helena Sobczyńska, Agnieszka Pyrzyńska i Ewa Dylewska cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Wiele radości uczestnikom Zlotu dostarczył bardzo ciekawy występ Ludowego Zespołu Artystycznego Płońsk.

 

3915

Nie zabrakło też emocjonalnych wystąpień Gości, wśród których było także wystąpienie Zofii Grzebisz-Nowickiej. Przewodnicząca KSPS serdecznie pogratulowała wszystkim uczestnikom Zlotu dotychczasowych osiągnięć edukacyjnych, wychowawczych i podziękowała za kontynuowanie i wzbogacanie co roku podjętej przed 20 laty inicjatywy KSPS organizowania Ogólnopolskich Zlotów Szkół Reymontowskich. Przypomniała, że cztery pierwsze Zloty połączone z warsztatami edukacyjnymi zostały zorganizowane przez KSPS w „Reymontówce” w Chlewiskach w woj. mazowieckim, w powiecie siedleckim. Podkreśliła jak niezwykle ważne są towarzyszące tym Zlotom wartości patriotycznego wychowania, kultywowania pięknych tradycji historycznych , wdrażania w życie społeczności szkolnych najcenniejszych wartości twórczości Wł. St. Reymonta – Patrona swoich szkół. Zachęciła także do kontynuacji zarówno  Zlotów, jak również wspólnej realizacji programowych przedsięwzięć edukacyjno-wychowwczych KSPS. Serdeczne słowa gratulacji, uznania i wdzięczności Przewodnicząca skierowała do organizatorów tegorocznego Zlotu, którym była wspaniała społeczność szkolna na czele z Ewą Dylewską – dyrektorką SP w Stróżewie, szkoły należącej do Klubu Przodujących Szkół . Do życzeń pełnych empatii adresowanych do wszystkich uczestników zlotu dołączyła ufundowane przez KSPS  upominki (książki, albumy, płyty, materiały edukacyjne) dla organizatorów Zlotu i delegacji 22 szkół uczestniczących w Zlocie.

 

dyplom_uznania

Niezwykle wzruszającym fragmentem oficjalnej części Zlotu było także odznaczenie przez Kazimierza Chrapka Medalem Fundacji im. Wł. St. Reymonta z Kanady, niezwykle zasłużonej Hanny Nagórek. – wspaniałej, wieloletniej dyrektorki SP im. Wł. St. Reymonta w Szczutowie –szkoły klubowej KSPS, Przewodniczącej Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich oraz wręczenie statuetek i dyplomów najbardziej zasłużonym organizatorom Zlotów Szkół Reymontowskich . Statuetkę i dyplom otrzymała także Zofia Grzebisz-Nowicka –Przewodnicząca KSPS. Wszyscy zaproszenie goście otrzymali też folder pt. „Historia Ogólnopolskich Zlotów Szkół Reymontowskich” (począwszy od 2000 r.) opracowany przez Hannę Nagórek i Annę Pląskowską –dyrektorki szkół podstawowych im. Wł. St. Reymonta działające od wielu lat także w Klubie Przodujących Szkół KSPS.

 

3972

Wieczór tego dnia wypełniło przyjacielskie spotkanie integracyjne .

W drugim dniu Zlotu 19 recytatorów z poszczególnych szkół prezentowało twórczość Reymonta. Zgodnie z regulaminem XII Konkursu Literackiego „Mówimy Reymontem” uczniowie prezentowali swoje umiejętności w 3-ch kategoriach wiekowych : szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  Jury pod przewodnictwem Emilii Krakowskiej wyłoniło następujących laureatów :

Kategoria szkół podstawowych: Martyna Gutfrańska- SP im. Wł. St. Reymonta w Szczutowie, Maria Szczypa SP im. Wł. St. Reymonta w Koziebrodach, Adam Dołęgowski- SP im. Wł. St. Reymonta w Solcu;

Kategoria szkół gimnazjalnych: Natalia Majerska- Gimnazjum Publiczne im. Wł. St. Reymonta w Zawidzu Kościelnym, Natasza Polasińska- Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Brzezinach, Zuzanna Durmens- Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kołaczkowie;

Kategoria szkół ponadgimnazjalnych: Oliwia Łuczyńska- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim, Sebastian Tyburski – Liceum Ogólnokształcące im. Wł. St. Reymonta w Zawidzu Kościelnym, Kacper Zabielski- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach.

 

Podobnie jak w latach poprzednich zdobywcy I miejsc polecą w maju 2017 roku do Kanady na zaproszenie Fundacji im. Wł. St. Reymonta w Kanadzie . Serdecznie im gratulujemy !

 

1716

4040