(nowy termin) Bezpłatne Regionalne Konferencje nt. „Żyj zdrowo”

Z A P R A S Z A M Y

nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

na bezpłatne Regionalne Konferencje nt. „Żyj zdrowo”

 

mleko

W ramach Programu „Żyj zdrowo” zorganizowaliśmy już 29 Regionalnych Konferencji w różnych regionach kraju. Uczestniczący w nich nauczyciele reprezentowali 1786 placówek oświatowo-wychowawczych wszystkich poziomów edukacji szkolnej. Prezentację multimedialną i wykład nt. „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży” przedstawiali pracownicy naukowi Instytutu Żywności i Żywienia , głównie Pani Aleksandra Cichocka, dietetyk, autorka wielu książek i publikacji naukowych.

 

Uczestnicy Konferencji otrzymują też po 100-200 egz. zestawów materiałów edukacyjnych nt. „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży”, które wykorzystują w swoich szkołach na zajęciach edukacyjnych z uczniami z zakresu zdrowego stylu życia i wdrażania zasad zdrowego odżywiania się.

 

Konferencje te organizujemy wspólnie z władzami organów samorządu terytorialnego (starostami, prezydentami miast, burmistrzami, wójtami); Regionalnymi Stowarzyszeniami Pomocy Szkole, ZNP, szkołami należącymi do Klubu Przodujących Szkół KSPS i z zaprzyjaźnioną z naszym Stowarzyszeniem Firmą BAKOMA.

 

W okresie wrzesień – grudzień br. odbędzie się 5 takich Konferencji.

 

Najbliższa Konferencja odbędą się w :

 

  • Siedlcach, woj. mazowieckie – 9.11.2016; Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 40; początek konferencji godz. 11.00. Tel.: 25 644 72 17.

 

O terminie i miejscu następnych konferencji poinformujemy w terminie późniejszym.

 

Serdecznie zapraszamy !!!