Dzień Edukacji Narodowej połączony z oddaniem do użytku pięknego Przedszkola w Zespole Oświatowym w Żelkowie-Kolonii k. Siedlec

Była to 13 października 2016 r. piękna i niezwykle wzruszająca uroczystość Gminnego Dnia Edukacji Narodowej w Żelkowie-Kolonii. Oficjalną jej część poprzedziło uroczyste oddanie do użytku najmłodszym 75 obywatelom Żelkowa, pięknego i wspaniale wyposażonego przedszkola.

W podziękowaniu za ten dar poszczególne grupy przedszkolaków pod kierunkiem swoich wspaniałych wychowawczyń zaprezentowały Gościom i Rodzicom wzruszający program artystyczny.

Oficjalną część otworzyła i powitała Gości Małgorzata Stańczuk – dyrektorka Zespołu Oświatowego w Żelkowie-Kolonii. Wśród licznego grona Gości były miejscowe władze samorządowe i oświatowe, Radni Gminy Siedlce na czele z Przewodniczącym Rady, Starosta Siedlecki, Dyrektorzy wszystkich Zespołów Oświatowych z tej gminy, wójtowie sąsiednich gmin, kierownictwa ZNP i organizacji pozarządowych współpracujących ze szkołą, księża miejscowej Parafii, sponsorzy i Przyjaciele tej pięknej placówki. W uroczystości uczestniczyła także Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca KSPS.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Henryk Brodowski – Wójt Gminy Siedlce wręczył nagrody i dyplomy gratulacyjne dyrektorom Zespołów Oświatowych i najbardziej zasłużonym nauczycielom. Dyplomy otrzymały też szkoły uczestniczące w projekcie dot. odnawialnych źródeł energii. Nie zabrakło także serdeczności, gratulacji, podziękowań i kwiatów dla nauczycieli ze strony rodziców i Gości, wśród których była także Zofia Grzebisz-Nowicka. Skierowała ona serdeczne słowa uznania, gratulacji i życzeń do wszystkich nauczycieli, a w szczególności do Rady Pedagogicznej i pracowników administracji szkolnej Zespołu Oświatowego w Żelkowie. Podkreśliła rolę i znaczenie nauczyciela i wychowawcy, nie tylko w życiu każdego człowieka, ale także w życiu społeczeństwa, budowaniu świadomości obywatelskiej społeczności lokalnej i narodowej. Wyraziła zadowolenie, satysfakcję i wdzięczność władzom samorządowym za tworzenie coraz lepszych warunków dla nowoczesnego kształcenia i dobrego wychowania młodego pokolenia Podlasia, z którego się wywodzi. Podziękowała także szkołom, które twórczo uczestniczą w przedsięwzięciach edukacyjno-wychowawczych KSPS. Przykładem może być Zespół Oświatowy w Pruszynie, pod znakomitym kierownictwem Dyrektorki Iwony Chacińskiej, a także szkoły, które uczestniczyły w przedsięwzięciu KSPS pt. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”, a dziś otrzymały dyplomy za uczestnictwo w gminnym projekcie dot. odnawialnych źródeł energii. Zachęciła społeczności szkolne gminy i powiatu Siedlce do jeszcze szerszego uczestnictwa w przedsięwzięciach programowych KSPS, bo wszystkie one służą dobru szkoły, nauczycielom, uczniom i rodzicom.

Serdeczne słowa gratulacji i życzeń skierowała także do przedszkolaków, uczniów i ich rodziców. Przekazała na ręce znakomitej dyrektorki ZO w Żelkowie ufundowane przez KSPS upominki książkowe i materiały edukacyjne dla Przedszkola, a paczkę książek dla biblioteki szkolnej. Wręczyła także dla przedszkolaków obraz z kwiatami namalowanymi na jedwabiu przez uczestniczkę zorganizowanego przez KSPS pleneru plastycznego.

Po wystąpieniach Gości nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych SP i pasowanie 3-latków na przedszkolaka. Oprawę artystyczną uroczystości przygotowali i zaprezentowali Gościm utalentowani uczniowie SP i Gimnazjum w Żelkowie. W bardzo ciepłej, przyjacielskiej, wręcz rodzinnej atmosferze przebiegło także spotkanie integracyjne uczestników tej pięknej i wzruszającej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Brawo !!!