Zaproszenie do konkursu plastycznego oraz literackiego

Z A P R A S Z A M Y

do udziału w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, w tym X edycji

pn. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” oraz w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”

regulamin konkursku literackiego

regulamin konkursku plastycznego

1_miejsce_13-16_lat

 

Konkursy te organizujemy co roku w ramach realizowanego przez nasze Stowarzyszenie  Programu edukacyjno-wychowawczego  pn. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”. Komisje Konkursowe oceniły dotychczas ok. 14 500 prac konkursowych młodych artystów i wyłoniły 438 laureatów , których nagrodziliśmy atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi i dyplomami na uroczystych Galach w Dniach Babci i Dziadka.

 

Dziękujemy raz jeszcze wszystkim osobom fizycznym i prawnym, które nam pomagają w realizowaniu tego niezwykle ważnego przedsięwzięcia.

 

Cieszymy się także , że Patronaty Honorowych Babć i Dziadków nieodpłatnie pełnią znane, lubiane i cenione postaci z dziedziny kultury i nauki. Są to : aktorzy, kompozytorzy, muzycy, śpiewacy, pisarze i inne ważne osobowości. Jesteśmy im za to niezwykle wdzięczni ! Jest to także nagroda, profesjonalna pomoc i inspiracja dla utalentowanych dzieci i młodzieży uczestniczących w tych konkursach. Patronaty Honorowe nad dotychczasowymi konkursami sprawowali Ministrowie : Edukacji Narodowej; Kultury ; Rolnictwa oraz Marszałkowie, Wojewodowie i Prezydenci miast (Warszawy i Łodzi), na terenie których, w Dniu Babci i Dziadka (21 i 22 stycznia) dokonywaliśmy podsumowań tych konkursów na Galach Laureatów. Uczestniczyło w nich zawsze liczne grono dzieci, młodzieży, nauczycieli, Babć i Dziadków, działaczy samorządowych, Przyjaciół naszego i Regionalnych Stowarzyszeń. Postanowiliśmy tę dobrą tradycję kontynuować !!!

 

3_miejsce_13-16_lat