XIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Scrabble w Gimnazjum Nr 2 (szkole klubowej) w Kutnie

_MG_1448

_MG_1448

 

_MG_1378

W dniu 3 czerwca 2016 r. w Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Kutnie odbyły się XIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Scrabble
.

 

Ogólnopolski turniej odbywał się już po raz dziesiąty z inicjatywy dyrektora Juliusza Sieradzona we wspaniałym Gimnazjum należącym od 2005 roku do Klubu Przodujących Szkół.

 

Gimnazjum to jest też od 10-ciu lat głównym organizatorem tego przedsięwzięcia. Patronat co roku sprawuje Prezydent m. Kutno, a współorganizatorami i partnerami są: Polska Federacja Scrabble, Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

 

_MG_1597

 

_MG_1665

 

Podobnie, jak w ubiegłym roku, w turnieju brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie: 43 szkoły (44 zgłoszone); 61 drużyn; 122 zawodników; ok. 40 nauczycieli/opiekunów; 12 uczniów wolontariuszy, ok. 10 nauczycieli i pracowników niepedagogicznych współpracujących przy obsłudze przedsięwzięcia. Po ogłoszeniu rejestracji szkół bardzo szybko wyczerpany został limit zgłoszeń i po raz pierwszy nie wszystkie chętne szkoły mogły wziąć udział w turnieju. Świadczy to o coraz większej popularności tego turnieju. Coraz więcej szkół przekonuje się, że Scrabble to znakomita gra edukacyjna, która sprzyja wszechstronnemu rozwojowi w każdym wieku, łącząca wartości, edukacyjne z wychowawczymi. Rozwija kompetencje społeczne. Stymuluje spostrzegawczość, refleks, pamięć, koncentrację i koordynację. Wzbogaca zasób słów, rozwija logiczne myślenie, doskonali umiejętność liczenie pamięciowego. Po dziesięciu latach propagowania tej gry zauważamy rosnące zainteresowanie nią. Włączyliśmy w 2005 r. naukę tej gry także do programów wszystkich zimowych i letnich turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych połączonych z różnymi formami edukacji organizowanych co roku przez KSPS dla dzieci i młodzieży z terenu całej Polski. Ze względu na walory edukacyjne i wychowawcze warto popularyzować scrabble wśród młodzieży szkolnej jako jedną ze zdrowych form spędzania czasu wolnego.

 

_MG_1367

 

_MG_1527

_MG_1538

 

Nad przebiegiem zawodów czuwał sędzia Polskiej Federacji Scrabble.

 

Mistrzem Polski szkół podstawowych została Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28
im. A. Mickiewicza w Radomiu; w kategorii gimnazjów wygrało Publiczne
Gimnazjum Nr 4
w Radomsku
. Zwycięska drużyna ze szkół ponadgimnazjalnych zdobyła tytuł mistrza Polski
dla XIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Warszawie.

 

Okolicznościowe dyplomy, puchary dla najlepszych szkół Klubu Przodujących Szkół Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nagrody książkowe dla zawodników ufundowało KSPS. Zdobyły je następujące szkoły: Gimnazjum nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego i I Liceum Ogólnokształcące im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie.

Zawodnicy otrzymali także nagrody w innych kategoriach specjalnych.

Wszyscy grający i opiekunowie otrzymali podziękowania i dyplomy oraz pamiątkowe gadżety scrabblowe od Programu Scrabble w szkole i kutnowskie upominki okolicznościowe.

W trakcie trwania zawodów opiekunowie mieli także możliwość uczestniczenia w spotkaniu z przedstawicielem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, który przedstawił prezentację „Wirtualny spacer po Kutnie”.

 

Nad organizacją i przebiegiem zawodów czuwały znakomite nauczycielki bibliotekarki: p. Małgorzata Sieradzon i p. Renata Chodorowska we współpracy z innymi nauczycielami, uczniami wolontariuszami i pracownikami niepedagogicznymi. Kierował zaś wspaniały dyrektor tego Gimnazjum – Juliusz Sieradzon.

 

Dla wszystkich uczestników Mistrzostw, organizatorów i realizatorów tego przedsięwzięcia, jakże ważnego pod względem edukacyjnym i wychowawczym należą się słowa gratulacji i najwyższego uznania, szacunku i podziękowania. Szczególne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów kierujemy do mistrzów gry w Scrabble , zwycięskich drużyn i ich opiekunów. Brawo !!!

 

_MG_1866

 

_MG_1996

 

_MG_2003