Piękny Jubileusz 100 – lecia Szkoły Podstawowej Nr 64 im. H. Ch. Andersena w Łodzi w dn. 9.06.2016

DSC_0555

DSC_0570

DSC_0572

Ta podniosła uroczystość odbyła się w gmachu szkoły wystrojonym bajkowo nie tylko w kwiaty i piękne dekoracje, ale także trofea różnych olimpiad, konkursów, rozgrywek sportowych. Rangę Jubileuszu podkreślili także swoim uczestnictwem : władze samorządowe i oświatowe m. Łodzi, Przewodniczące KSPS i Łódzkiego Stow. Pomocy Szkole, dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji wspomagających szkołę, a także absolwenci tej szkoły.

 

Dyrektor szkoły Anna Jagielska powitała licznie zebranych gości, nauczycieli, uczniów i rodziców przedstawiając historię i dorobek szkoły, począwszy od pierwszej informacji o Szkole Polskiej w Łodzi z roku 1916, a skończywszy na dniu dzisiejszym.

DSC_0579

DSC_0590

DSC_0606

DSC_0672

Ważną częścią tej uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia szkoły. Było wiele wzruszających wystąpień gości, a wśród nich także Zofii Grzebisz-Nowickiej – Przewodniczącej KSPS. Stwierdziła, że niewiele jest szkół w Polsce, które mogą poszczycić się tak wszechstronnym dorobkiem edukacyjnym i wychowawczym. Nieprzypadkowo też od prawie 10 lat ta szkoła znajduję się w Klubie Przodujących Szkół. Jest to szkoła wybitna, nowoczesna, otwarta, bezpieczna i przyjazna dla uczniów, poszerzająca ich szanse edukacyjne i życiowe, ciągle się rozwijająca i doskonaląca. Tajemnicą sukcesów było 11-cie poprzednich i obecne mądre kierownictwo tej szkoły, wspaniali pedagodzy i współpracujący ze szkołą rodzice, kształtowanie właściwych relacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami. Przewodnicząca KSPS złożyła najserdeczniejsze gratulacje, podziękowania i życzenia oraz wręczyła Pani Dyrektor paczkę książek dla biblioteki szkolnej, obraz namalowany na jedwabiu przez uczestników pleneru plastycznego oraz upominki książkowe dla Pani Dyrektor, Przew. Rady Rodziców i Przew. Samorządu Uczniowskiego.

Gratulacje i życzenia zostały przyjęte owacyjnie.

DSC_0675

Po części oficjalnej utalentowani uczniowie tej wspaniałej szkoły przedstawili piękny montaż słowno-muzyczny oparty na motywach baśni Andersena. Uczestnicy Jubileuszu nagrodzili ich gromkimi brawami na stojąco.

Był to piękny, mądry i atrakcyjnie zaprezentowany spektakl.

DSC_0722

DSC_0729

DSC_0738

DSC_0752

DSC_0760

Na zakończenie tego niezwykłego Jubileuszu odbyło się spotkanie integracyjne, które było znakomitą okazją do wspomnień, wymiany doświadczeń, zacieśniania więzów przyjaźni. Było wiele wzruszeń, radości i ciepłych słów.

Gorąco gratulujemy całej społeczności szkolnej tak wspaniałego Jubileuszu oraz życzymy dalszych sukcesów i jak największej satysfakcji z ich wypracowywania wspólnym wysiłkiem !!!