Inicjatywa godna upowszechnienia !

7

Gala Laureatów 6 gminnych międzyszkolnych konkursów w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jedlińsku w dn. 7.06.2016

 

6

 

7

 

1

Inicjatorem i gospodarzem Gali Laureatów kolejnych edycji gminnych konkursów tematycznych dla uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Jedlińsk jest PSP im. T. Kościuszki w Jedlińsku. Szkoła należy od 22 lat do Klubu Przodujących Szkół KSPS. Uczestniczy też od wielu lat w ogólnopolskich programach edukacyjno-wychowawczych realizowanych przez KSPS. Jednym z nich jest program pn. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”. Sprawdzoną formą inspiracji uczniów do pogłębiania wiedzy, rozwijania swoich zainteresowań i doskonalenia umiejętności są konkursy. Na tegorocznej Gali, którą otworzył Dyrektor PSP w Jedlińsku Jan Dupla,  w obecności władz samorządowych i oświatowych Gminy Jedlińsk na czele z Panią Przewodniczącą Rady Gminy Anetą Żurowską i Panem Wójtem Kamilem Dziewierzem , Przewodniczącej KSPS Zofii Grzebisz-Nowickej, dyrektorów wszystkich szkół i nauczycieli-opiekunów laureatów dokonano podsumowania i wręczenia licznych nagród Laureatom 6 gminnych konkursów : XVI edycji konkursu matematycznego o treściach ekologicznych, XV edycji konkursu plastycznego, XIV edycji konkursu wiedzy o regionie, VIII edycji konkursu języka angielskiego, VIII edycji konkursu piosenki anglojęzycznej i I edycji konkursu ortograficznego.

Łącznie nagrodzono rzeczowymi nagrodami i dyplomami ponad 30-tu laureatów. Dyplomy otrzymali także ich nauczyciele. Nagrody i dyplomy wręczali przedstawiciele miejscowych władz samorządowych i oświatowych oraz sponsorzy. Laureatom konkursu plastycznego nagrody i dyplomy wręczyła Przewodnicząca KSPS . Przekazała też paczkę książek i liczne upominki  dla uczniów.

 

2

5

Podsumowania i wręczenia nagród laureatom poszczególnych konkursów uatrakcyjniane były występami słowno-muzycznymi i scenkami rodzajowymi wykonanymi przez utalentowanych uczniów PSP w Jedlińsku.

 

8

Na zakończenie Przewodnicząca KSPS serdecznie pogratulowała i podziękowała wszystkim uczestnikom konkursów gminnych, a w szczególności laureatom, dyrektorom szkół, nauczycielom i całej społeczności szkolnej PSP w Jedlińsku za włożony wysiłek intelektualny i organizacyjny w to ważne przedsięwzięcie edukacyjno-wychowawcze. Zaprosiła uczniów i nauczycieli na przygotowane przez KSPS turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe nad Bałtykiem w tegoroczne wakacje.

Przewodnicząca pogratulowała też władzom samorządowym gminy prowadzenia mądrej polityki oświatowej, promowania innowacyjnych, nowoczesnych metod kształcenia i dobrego wychowania młodego pokolenia Mazowsza.

 

3

4

Po uroczystej Gali odbyło się spotkanie integracyjne ze słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców PSP w Jedlińsku.

 

DYPLOM_16_06_2016

 

Było bardzo miło, radośnie i pożytecznie !

Gratulujemy i raz jeszcze dziękujemy !!!