turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe połączone z edukacją 2016

7800

Niezwykle udane kolejne turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe połączone z wieloma formami edukacji dla uczniów różnych typów szkół w kraju zorganizowane przez KSPS w okresie wakacji 2016

 

 7800

Oto kilka najczęściej wypowiadanych i napisanych opinii uczestników tegorocznych naszych turnusów : „To były fajne wakacje ! Szkoda, że trwały tylko 14 dni. Było wiele atrakcyjnych zajęć. Każdy mógł sobie coś interesującego wybrać i nawet wygrać w konkursie nagrodę ! Było mnóstwo konkursów, quizów, olimpiad, rozgrywek sportowych i innych fajnych zabaw. Było też dużo radości i śmiesznych sytuacji np. w trakcie chrztu kolonistów, zaślubin z morzem, nauki pływania czy nauki tańca na dyskotekach. Zwiedziliśmy także bardzo dużo nieznanych nam miejscowości, zabytków, muzeów, parków narodowych, wystaw i różnych ciekawych miejsc. Pływaliśmy po Bałtyku i w Bałtyku. Poznaliśmy ciekawych ludzi. Zaprzyjaźniliśmy się z koleżankami i kolegami różnych szkół w Polsce. Cieszymy się, że mamy nowych przyjaciół ! Będziemy mailowali do siebie. Może za rok znowu się spotkamy na takich fajnych turnusach ! Jesteśmy szczęśliwi, że załapaliśmy się na tak fantastyczny wypoczynek z przeróżnymi atrakcjami. Jesteśmy naładowani pozytywną energią i motywacją do poznawania ciekawych rzeczy. Dziękujemy ….”

 

 9032

My też jesteśmy szczęśliwi, że tegoroczne turnusy możemy zaliczyć do bardzo udanych. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przygotowaliśmy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 5 turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych połączonych z różnymi atrakcyjnymi formami wypoczynku, doskonalenia i rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań, pasji, wzbogacania swojej wiedzy o regionie i kraju. Wybraliśmy malowniczo położone ośrodki wypoczynkowe w pięknych miejscowościach na polskim wybrzeżu w województwach : zachodniopomorskim (Grzybowo k. Kołobrzegu i Pogorzelica) i pomorskim (Łeba).

 

DSC00197

DSC00198

 DSC00263

 

Dzięki wysokokwalifikowanej kadrze kierowników, wychowawców, edukatorów, instruktorów, pielęgniarek, ratowników i wolontariuszy oraz aktywności dzieci i młodzieży zrealizowany został przez każdy turnus bardzo ambitny program, a nawet wzbogacony o ciekawe pomysły kadry i uczestników, np. o warsztaty florystyczne i wycieczkę na wyspę Wolin na turnusie w ORW „Świt” Grzybowie; o zajęcia edukacyjno-rozrywkowe pod hasłem „Kalambury”, o wystawę Lego w Niechorzu oraz o wycieczkę do Fortu Gerharda w Świnoujściu na turnusie w OW „Komandor” w Pogorzelicy; o konkurs fotograficzny w dwóch kategoriach wiekowych , utworzenie „chórku kolonijnego”, konkurs „Omnibus” oraz o wycieczkę do Akwarium Gdyńskiego na I turnusie w OW „Słowiniec” w Łebie, a na II turnusie w tym Ośrodku – o opracowanie drzewa ekologicznego z liśćmi zawierającymi imiona wszystkich uczestników turnusu, o przygotowanie w języku angielskim jednej z części artystycznej na uroczyste zakończenie turnusu oraz o wycieczki do Parku Dinozaurów i do Gdańska.

 

DSC00226

DSC00236

Na wszystkich 5 turnusach realizowanych było 6 n/wym. bloków tematycznych: profilaktyczno – zdrowotny, promocji zdrowia i bezpieczeństwa; edukacyjno – wychowawczy (edukacja ekologiczna, artystyczna , obywatelska i wychowywanie przez pozytywne działanie); kulturalno – rozrywkowy; sportowo – rekreacyjny; turystyczno – krajoznawczy; samorządowo – integracyjny.

Formy realizacji założeń programowych tych bloków tematycznych były różnorodne, dostosowane do wieku i zainteresowań uczestników. Sprawdzianem wiedzy i sprawności manualnej i fizycznej były olimpiady, konkursy, quizy, mecze i rozgrywki w różnych dyscyplinach sportowych. Wszyscy zwycięzcy  zostali na zakończenie turnusu nagrodzeni dyplomami i różnymi nagrodami rzeczowymi.

DSC00225

DSC00292

DSC00244

Każdy z tych turnusów miał określone programem 2 cele :

1. poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego, promocja zdrowia, zdrowego stylu życia, nauka zasad bezpiecznego przebywania w miejscu pracy i zabawy, jak bezpiecznie pomagać rodzicom w domu i gospodarstwie

2. rozwój intelektualny, poszerzanie zainteresowań, doskonalenie umiejętności, promowanie talentu, uczenie dobrych zachowań, tolerancji, koleżeństwa, pomocy słabszym, dbania o dobro wspólne, uczenie samorządności i obywatelskich postaw.

Ponadto każdy turnus miał określony program jeden temat wiodący, na który było najwięcej ciekawych zajęć, gier i zabaw edukacyjnych.

 

 

3

Podobnie, jak w latach poprzednich, ogromną popularnością cieszył się plener plastyczny pod kierownictwem wspaniałej artystki Anny Ozgi zorganizowany w OW „Słowiniec” w Łebie (17.07-30.07). W tym roku wzbogacony on został o malowanie szkła użytkowego i tworzenie biżuterii w technice sutaszu . Przepiękna wystawa wykonanych na plenerze prac zaprezentowanych na zakończeniu turnusu była przez wiele godzin podziwiana nie tylko przez wszystkich uczestników naszego turnusu, ale również przez kadrę Ośrodka „Słowiniec”, gości i kolonistów z innych kolonii. Brawa i wielkie gratulacje !!!

 

DSC00240

dsc00242

dsc00246

dsc00252

Wielkim zainteresowaniem uczestników wszystkich turnusów cieszyły się, podobnie jak w latach poprzednich, zajęcia warsztatowe prowadzone przez edukatorów miejscowych Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

 

7671

 7669

Wszystkie turnusy otrzymały stosowne zaświadczenia z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty na ich zorganizowanie. Zostały one otwarte i zakończone w sposób uroczysty, z udziałem Przewodniczącej KSPS, kierownictw Ośrodków i gości . Na zakończeniach turnusów oprócz podsumowania osiągniętych rezultatów, wręczono nagrody rzeczowe, książki i dyplomy wszystkim laureatom różnych olimpiad, konkursów, turniejów, zawodów i innych zajęć programowych.

Każdy uczestnik naszych 5 turnusów otrzymał dyplom i przynajmniej jedną nagrodę książkową za aktywne uczestnictwo w realizacji programu na swoim turnusie rekreacyjno-wypoczynkowym. Natomiast laureaci różnych konkursów, olimpiad i zwycięzcy rozgrywek, turniejów sportowych otrzymali po kilka cennych książek, różnych pomocy naukowych i innych nagród rzeczowych.

DSC00220

DSC00222

dsc00291

dsc00297

Dzieci wyjechały z turnusów zdrowe, wypoczęte, wzbogacone o wiedzę z różnych dziedzin, ciekawe przeżycia , przyjaźnie z koleżankami i kolegami innych szkół. Dobrze wykorzystały walory zdrowotne morza. Nauczyły się pod kierunkiem ratowników pływania w morzu i umiejętnego plażowania. Wiele radości dostarczyły im także różne konkursy i zajęcia ruchowe na plaży.

7809

Uczestnicy wszystkich 5 turnusów poznali wiele najciekawszych historycznie miejsc, muzeów, obiektów, parków narodowych, tradycje i obrzędy miejscowej ludności, a także różne aspekty kultury materialnej, w tym sakralnej na terenie województw : zachodniopomorskiego i pomorskiego. Było to możliwe dzięki posiadaniu przez każdy turnus do swojej dyspozycji przynajmniej jednego autokaru z kierowcą opłaconego przez KSPS. Łącznie uczestnicy odbyli aż 24 wycieczki autokarowe.

Zapewniono też wszystkim uczestnikom tegorocznych turnusów rejs statkiem pasażerskim po morzu, co wzbogaciło ich wiedzę o Bałtyku i pozostawiło im niezapomniane wrażenia.

 8357

7333

2

 4

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom fizycznym i prawnym za udzieloną pomoc i życzliwość w zorganizowaniu dobrego i bogatego w formy realizacyjne wypoczynku dla dzieci i młodzieży z różnych regionów Polski w okresie tegorocznych wakacji. Jesteśmy wdzięczni wspaniałej kadrze kierowników, wychowawców, edukatorów, instruktorów, pielęgniarek, ratowników, wolontariuszy, a także przewodników i kierowców autokarów za zrealizowanie ambitnego programu z pożytkiem dla zdrowia i wszechstronnego rozwoju uczniów uczestniczących w naszych turnusach. Cieszymy się, że 212 dzieci z rodzin rolniczych otrzymało dofinansowanie z FSUSR. Dziękujemy także władzom samorządowym gmin, dyrektorom szkół, rodzicom i Kierownictwom Ośrodków Wypoczynkowych za udział w tym wspólnym przedsięwzięciu. Niech zdrowie, radość i uśmiech dzieci będzie dla nas wszystkich nagrodą za to wszystko, co razem dla nich dobrego zrobiliśmy !!!

 

7090

 9386