Ferie zimowe 2015

Zakończyliśmy kolejne, bardzo udane 4 turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe (zimowiska) zorganizowane dla uczniów różnych typów szkół

w okresie ferii zimowych 2015


img_8361-1


 Zakończyliśmy kolejne, bardzo udane 4 turnusy rekreacyjno-wypoczynkowe (zimowiska) zorganizowane dla uczniów różnych typów szkół

w okresie ferii zimowych 2015


img_8361-1


img_8331-1


Tegoroczne turnusy, podobnie jak w poprzednich latach, zorganizowaliśmy w atrakcyjnych miejscowościach na Podhalu i w Beskidzie Sądeckim. Trzy z nich zlokalizowaliśmy w różnych pensjonatach w Murzasichlu, a jeden w OW „Mimoza” w Muszynie k. Krynicy Górskiej. Uczestniczyły w nich dzieci i młodzież z 7 województw (kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego).

 

Na 125 dzieci rolniczych otrzymaliśmy dofinansowanie z FSUSR. Dziękujemy !

 

img_8633-1

 

img_7269-1

 

Jak co roku przygotowaliśmy na wszystkie turnusy bardzo atrakcyjny program profilaktyczno-zdrowotny, edukacyjny, kulturalno-rozrywkowy, rekreacyjno-sportowy i krajoznawczo-turystyczny. Zajęcia prowadzone były w różnorodnych formach (warsztaty tematyczne, olimpiady, konkursy, quizy, gry edukacyjne, rozgrywki sportowe itp.), co umożliwiało ich uczestnikom doskonalić i rozwijać swoje umiejętności, a ponadto zdobywać dyplomy i nagrody za zwycięstwo. Dostarczyły one zwielokrotnionej radości i satysfakcji, zarówno dzieciom, jak też ich wychowawcom i instruktorom prowadzącym te zajęcia. Na uroczystych zakończeniach poszczególnych turnusów zwycięzcy różnorodnych zajęć otrzymali liczne nagrody rzeczowe, ufundowane przez nasze Stowarzyszenie.

 

img_7329-1

 

img_7760-1

 

Bardzo interesujące i wzbogacające wiedzę dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa, zapobiegania zagrożeniom i udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu okazały się, podobnie jak w poprzednich latach, warsztaty przeprowadzone przez edukatorów miejscowych komend PSP i Policji oraz przez pielęgniarki.


img_7972-1

 

img_7338

 

img_7274-1

 

Ogromnie dużo radości i niezapomnianych wrażeń mieli uczestnicy naszych turnusów z nauki jazdy na nartach i łyżwach. Choć na te zajęcia edukacyjne ( wypożyczenie sprzętu narciarskiego i łyżew, zakup karnetów na przejazdy wyciągami, zatrudnienie instruktorów) wydatkowaliśmy dużo środków, to warto było !!!


img_7349

 

img_7353-1

 

img_8178-1

 

img_7137

 

Dużo radości i wiedzy o Podhalu i Beskidzie Sądeckim dostarczyły uczestnikom wszystkich turnusów wycieczki piesze i autokarowe. Na każdym z nich odbyto po 3-4 wycieczki piesze po Muszynie, Krynicy Górskiej, Górze Parkowej, Murzasichlu, Zakopanem, Tatrzańskim Parku Narodowym, do Doliny Kościeliskiej i innych ciekawych miejsc pod względem krajoznawczo-turystycznym i historycznym.

 

img_7020-1

 

img_8342-1

 

Niezapomnianych wrażeń dostarczyły dzieciom również wycieczki autokarowe. Łącznie uczestniczyły one aż w 19 –tu wycieczkach zorganizowanych na 4-ch turnusach. Było to możliwe dzięki wynajęciu przez nas 4-ch autokarów z kierowcami, którzy zawieźli dzieci na poszczególne turnusy, przebywali z nimi przez cały czas ich trwania, a po zakończeniu turnusów przywieźli dzieci do ich miejscowości. Pozostawienie autokarów z kierowcami do dyspozycji uczestników poszczególnych turnusów umożliwiło im korzystanie także z imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych organizowanych nawet w godzinach wieczornych czy w dni świąteczne przez placówki kultury i sportu w Zakopanem.


Dzieci z Mazowsza uczestniczące w turnusie zorganizowanym w Willi Tatry w Murzasichlu w okresie 17-26.01 obejrzały zawody w skokach narciarskich Pucharu Świata w Zakopanem i uczestniczyły w koncercie zespołu Zakopower pt. „Kolędy i pastorałki”.


img_7926-1

 

img_7939-1

 

Uczestnicy 3-ch turnusów zorganizowanych w Murzasichlu zwiedzili także piękny Kraków, w tym Stare Miasto i Grób Pary Prezydenckiej na Wawelu. Obejrzeli również pomnik Smoka u podnóża Wzgórza Wawelskiego.

 

img_9000-1

 

img_9035-1

 

img_9069-1

 

Wielką atrakcją dla dzieci z województw lubelskiego i łódzkiego uczestniczących w turnusie zorganizowanym w OW „Mimoza” w Muszynie w dn. 31.01-9,02 okazała się wycieczka z przewodnikiem zorganizowana na Słowację. Dzieci zwiedziły Zamek w Starej Lubowni i inne ciekawe pod względem historycznym miejsca.

 

Dużą atrakcją z pożytkiem dla zdrowia uczestników turnusu w OW „Mimoza” było korzystanie przez nich z wód mineralnych w Pijalni Wód w Krynicy Górskiej i miejscowej pijalni w Muszynie.


img_7002-1

 

Zgodnie z przyjętymi (przed wieloma laty) celami programowymi na organizowanych przez nas różnych formach wypoczynku połączonego z edukacją, bardzo dużo czasu poświęcamy także uczeniu dzieci samorządności, zespołowej pracy, bezinteresownej pomocy koleżeńskiej, tolerancji, integracji , tworzeniu radosnej rodziny zimowiskowej czy kolonijnej.


img_7832

 

img_8775

 

Dużą rolę w tej działalności edukacyjno-wychowawczej odgrywają powoływane na każdym turnusie Młodzieżowe Rady Turnusu wybierane przez wszystkich uczestników danego turnusu. Są one reprezentantem ich interesów wobec kadry wychowawców i instruktorów oraz pomocnikiem Kierowników poszczególnych turnusów w realizacji bogatego programu przygotowanego wcześniej przez nas na każdy z nich. Na uroczystym zakończeniu każdego turnusu członkowie Młodzieżowej Rady Turnusu otrzymują za swoją pracę nagrody rzeczowe ufundowane przez nasze Stowarzyszenie.


Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom 4-ch turnusów : dzieciom i młodzieży, kadrze wychowawców, instruktorów i pielęgniarkom za aktywne uczestnictwo w zrealizowaniu tak ambitnego programu. Szczególne słowa wdzięczności składamy FSUSR, rodzicom dzieci uczestniczących w tegorocznych zimowiskach, szkołom, wójtom, ośrodkom pomocy społecznej i wszystkim osobom, które nam pomogły w zorganizowaniu i sprawnym przeprowadzeniu tegorocznych zimowisk. „Niech zdrowie i radość z dobrego wypoczynku dzieci i młodzieży będzie dla nas wszystkich nagrodą i satysfakcją ze zrealizowania wspólnym wysiłkiem kolejnego przedsięwzięcia dla dobra dzieci i młodzieży” – powiedziała Przewodnicząca KSPS Zofia Grzebisz-Nowicka na uroczystym zakończeniu zimowiska w Muszynie.


Zapraszamy już na letnie turnusy, które przygotowujemy w górach i nad morzem w okresie tegorocznych wakacji !!!