Gala Konkursu Plastycznego KSPS, „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i „Wiersz o Babci i Dziadku”


10838122_992737110754942_6410979538901754118_o


Piękna Gala Laureatów XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego KSPS,

w tym VIII edycja pn. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pn. „Wiersz o Babci i Dziadku” w

Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 w Łodzi w dn. 21 stycznia 2015 r.


10838122_992737110754942_6410979538901754118_o


Piękna Gala Laureatów XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego KSPS,

w tym VIII edycja pn. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pn. „Wiersz o Babci i Dziadku” w

Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 w Łodzi w dn. 21 stycznia 2015 r.

 

10947196_992727804089206_897870052287446739_n

 

Była to przepiękna i wzruszająca uroczystość przygotowana wspólnie przez Krajowe i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole oraz Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 w Łodzi.

 

Zgromadziła ona ok. 250 osób z różnych regionów Polski. Wraz z nagrodzonymi i wyróżnionymi Laureatami obydwu konkursów przyjechali ich nauczyciele prowadzący i wielu rodziców. Największą grupę dzieci, młodzieży, Babć i Dziadków stanowili mieszkańcy Łodzi. Zgodnie z założeniami organizatorów uczestniczyły w niej delegacje 10 szkół łódzkich zrzeszonych w Klubie Przodujących Szkół KSPS.


 

10945693_992728977422422_8276243179616518744_n

 

Patronat Honorowy sprawowali Pani Hanna Zdanowska – Prezydent m Łodzi, Pan Witold Stępień – Marszałek Woj. Łódzkiego, Pan Jan Kamiński – Łódzki Kurator Oświaty.

 

 

d_wojewoda

 

d_prezydent

 

 

Honorową Babcią Była Pani Grażyna Bąkiewicz – lubiana przez dzieci i młodzież pisarka książek, głownie dla młodych czytelników. Honorowym Dziadkiem był Pan Jerzy Smyczek – oficer lotnictwa, członek kilku międzynarodowych organizacji lotników, bardzo zasłużony dla Ziemi Łódzkiej.

 

1503378_992728037422516_1605216695756685690_n

 

Protokół Komisji Konkursowej XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego przedstawił jej Wiceprzewodniczący Pan Włodzimierz Magin, członek Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, a I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego – jej Wiceprzewodnicząca Pani Barbara Pisowadzka, członkini władz statutowych KSPS.

 

10802040_992736294088357_866553427081526718_n

 

Przewodnicząca Komisji Pani Teresa Lipowska nie mogąc ze względów zawodowych wziąć udziału w uroczystości, skierowała list do uczestników Gali.

 

ZDJCIE_LIPOWSKA

 

List_Lipowska

 

Łącznie na obydwa konkursy przysłano do KSPS ponad 400 prac plastycznych i literackich. Poziom artystyczny prac plastycznych i literacki wierszy, jak oceniły Komisje Konkursowe, był nadspodziewanie wysoki. Komisje zbierały się po 2-3 razy, aby wyłonić z nich te najlepsze. Przyznano 12 nagród głównych i aż 23 wyróżnienia, z których zdecydowana większość kwalifikowała się również do nagród. Można było to zobaczyć i podziwiać na pięknej wystawie przygotowanej pod kierunkiem współpracującej od wielu lat z KSPS, szanowanej i lubianej przez młodzież artystki plastyka Pani Anny Ozga.

 

Nagrodami były : laptopy (I-sze miejsca); czytniki e-booków, tablety, materiały edukacyjne, książki, w tym książki p. Bąkiewicz – Honorowej Babci. Wyróżnieni otrzymali: nośniki pamięci, zestawy do przenośnego zasilania, modemy Bluetooth, płyty, książki i inne materiały edukacyjne.

 

1012441_992735520755101_8620721383685579436_n

 

1533884_992735787421741_7889476130540525322_n

 

10898065_992737027421617_6105150697943343992_n

 

10407621_992734154088571_6689500428367527970_n

 

Bardzo ciepło zostały też przyjęte przez uczestników Gali wiersze Laureatów Konkursu Literackiego przeczytane przez młodych aktorów z Koła Teatralno-Recytatorskiego Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 w Łodzi. Wiele z nich wzięły ze sobą do domu uczestniczące w Gali Babcie i Dziadkowie.

 

10929061_992733177422002_7075972108461261535_n

 

10933878_992733017422018_570738358090505310_n

 

Piękną oprawę artystyczną zapewniła utalentowana młodzież miejscowego CZP Nr 2.

 

10384677_992732500755403_4905825386716956258_n

 

10940581_992733697421950_2436541136892098971_n

 

10947304_992734970755156_4052170108569387311_n

 

250575_992734654088521_1061749445684134371_n

 

Na zakończenie Gali Przewodnicząca KSPS Zofia Grzebisz-Nowicka bardzo serdecznie podziękowała wszystkim uczniom i ich nauczycielom, którzy przysłali swoje prace plastyczne i literackie na ogłoszone przed 15-oma tygodniami 2 Ogólnopolskie Konkursy. Bardzo gorąco pogratulowała też laureatom i wyróżnionym oraz ich nauczycielom i rodzicom. Z radością podkreśliła, że cele konkursów zostały w pełni zrealizowane i wybór miejsca na Galę Laureatów też okazał się trafny. Szkoły łódzkie należące do Klubu Przodujących Szkól KSPS od kilkunastu lat uczestniczyły w Ogólnopolskich Konkursach Plastycznych, a ich uczniowie zdobywali wielokrotnie nagrody i wyróżnienia. Zasłużyły więc na nagrodę specjalną, jaką jest wybór miasta Łodzi na Galę Laureatów tak ważnego pod względem edukacyjno-wychowawczym Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i Literackiego „Wiersz o Babci i Dziadku”. Przewodnicząca podziękowała także serdecznie Patronom Honorowym, Medialnym i Sponsorom Gali , a na ręce Honorowej Babci Pani Grażyny Bąkiewicz i Honorowego Dziadka Pana Jerzego Smyczka złożyła gorące życzenia zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności wszystkim Babciom i Dziadkom. Wręczyła wraz z dziećmi wiązanki kwiatów i upominki ufundowane przez KSPS prowadzącym Galę aktorom Pani Małgorzacie Zbicińskiej oraz Panu Marcelowi Szytenchelm, współorganizatorom Gali – Łódzkiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole i Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 , kierowniczce wystawy prac plastycznych – artystce Pani Annie Ozga, autorce multimedialnej prezentacji prac konkursowych – Pani Aleksandrze Janiak i innym osobom najbardziej zasłużonym w tym przedsięwzięciu.

 

10940561_992732160755437_7670666770370098819_n

 

10941028_992735177421802_4393124000584186734_n

 

Po zakończeniu oficjalnej i uroczystej części Gali odbyło się spotkanie integracyjne z poczęstunkiem przygotowane przez organizatorów Gali dla wszystkich jej uczestników.

 

Była to wspaniała uroczystość !!!

 

10847998_992736474088339_8856112305999108548_n