Szansa na zwiększenie pomocy socjalnej dla uczniów

Szansa na zwiększenie pomocy socjalnej dla uczniów szkół województwa

lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego


Na mocy zezwolenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji KSPS może od 1 kwietnia 2015r. prowadzić zbiórkę publiczną w formie rozprowadzania znaczków „cegiełek”, które są w posiadaniu naszego Stowarzyszenia. Uzyskane z tego tytułu środki finansowe mogą być przeznaczone na pomoc socjalną (dofinansowanie wyżywienia, wypoczynku, zakup książek itp.) dla uczniów szkoły, która będzie uczestniczyła w tej zbiórce.


Warto z tej szansy skorzystać ! Działamy wspólnie dla dobra uczniów !


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22 622 70 16 lub e-mailem: ksps@wp.pl