Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu

Skrócone sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej Nr 3

im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu za rok szkolny 2013/2014


W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 podobnie jak w latach poprzednich działania naszej placówki były szczególnie skoncentrowane na rozwijaniu zainteresowań i talentów naszych podopiecznych. Tradycyjnie, już pod koniec zeszłego roku dokonaliśmy wstępnej analizy zapotrzebowania i zainteresowania wśród uczniów zajęciami dodatkowymi. Po dokonaniu tej diagnozy rozplanowaliśmy w/w zajęcia, które odbywały się w formie kół zainteresowań oraz pracy z uczniem zdolnym. Szkoła była organizatorem, a także współorganizatorem licznych konkursów na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym, miejskim i szkolnym.IMG_0165

 

 

 

 

Skrócone sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej Nr 3

im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu za rok szkolny 2013/2014


W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 podobnie jak w latach poprzednich działania naszej placówki były szczególnie skoncentrowane na rozwijaniu zainteresowań i talentów naszych podopiecznych. Tradycyjnie, już pod koniec zeszłego roku dokonaliśmy wstępnej analizy zapotrzebowania i zainteresowania wśród uczniów zajęciami dodatkowymi. Po dokonaniu tej diagnozy rozplanowaliśmy w/w zajęcia, które odbywały się w formie kół zainteresowań oraz pracy z uczniem zdolnym. Szkoła była organizatorem, a także współorganizatorem licznych konkursów na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym, miejskim i szkolnym.

 

 

IMG_0165

 

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, przygotowywali się do licznych konkursów, zawodów sportowych i osiągnęli w nich wysokie wyniki. Dużym sukcesem było osiągnięcie wszystkich pierwszych lokat w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego, w Powiatowym Konkursie „The Englisch Day”, w Powiatowym Konkursie Przyrodniczym, w Powiatowym Konkursie Astronomicznym, w Powiatowym Konkursie Historycznym „Wehikuł czasu”, w Powiatowym Konkursie Ekologicznym, w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, w Powiatowym Konkursie Matematyczno – Ekologicznym, w Powiatowym Turnieju Matematycznym, w Zgorzeleckim Maratonie Matematycznym i wielu innych konkursach plastycznych i artystycznych na szczeblu miasta. Nasi uczniowie, zajęli także wysokie miejsca w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich oraz olimpiadach przedmiotowych np. „Olimpus”. Wywalczyli również wysokie lokaty w wielu zawodach sportowych na szczeblach powiatowych, regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Wytężona praca nauczycieli i uczniów zaowocowała otrzymaniem przez szkołę certyfikatu „Szkoła w Ruchu” i certyfikatu „Szkoła odkrywców talentów”. Otrzymane certyfikaty są dla nas jeszcze większą motywacją do pracy. Przystąpiliśmy też do nowych projektów unijnych „Jutro idę do szkoły” i „Mały mistrz”.

 

IMG_0184

 

Rozwijając zainteresowania uczniów nie zapomnieliśmy o pomocy dzieciom mającym kłopoty w nauce. Uczniowie każdej klasy, mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych, w czasie których z pomocą nauczyciela pokonywali trudności związane z nauką. W ramach pomocy uczniom z deficytami, z orzeczeniami o kształceniu specjalnym prowadzone były zajęcia nauczania indywidualnego, a uczniowie mający problemy z aparatem ruchu mieli możliwość korzystania z zajęć gimnastyki korekcyjnej prowadzonych przez nauczyciela posiadającego do tego kwalifikacje.

 

IMG_0085

 

Uczniowie klas IV -VI mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach gimnastyki artystycznej prowadzonych przez nauczycielkę wychowania fizycznego. Zespół akrobatyczny, który powstał 3 lata temu, spełniał oczekiwania dzieci i zagościł na stałe w naszej szkole. Zespół mażoretek „Iskierki” z klas V-VI, po żmudnych treningach pięknie reprezentował naszą szkołę na miejskich i powiatowych arenach, także uczniowie klas III, wdrażali się do trudnej pracy artystycznej, tworząc młodszą grupę mażoretek.

 

Dbając o rozwój artystyczny naszych dzieci, umożliwiliśmy im uczestniczenie w koncertach edukacyjnych organizowanych przez Szkołę Muzyczną, zaprezentowanie się na corocznym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta Zgorzelec. Nasi „mali artyści” zostali jak zawsze nagrodzeni gromkimi brawami, a opiekunowie docenieni przychylnymi recenzjami w mediach lokalnych. Nauczyciele czytali literaturę uczniom w Pokoju Baśni w ramach kontynuacji Ogólnopolskiej Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, która zagościła w naszej szkole na dobre.

 

Jak w latach poprzednich współpracowaliśmy z organizacją Unicef.

 

W roku szkolnym 2013/2014 w ramach działalności Szkolnego Klubu UNICEF przystąpiła do 2 akcji UNICEF, utrzymując tym samym prawo do nazwy „Szkoła UNICEF”. Nasi uczniowie chętnie z dużym zaangażowaniem brali udział w miejskich obchodach 10- lecia przystąpienia Polski do UE.W barwnym pochodzie w połączeniu z występami dzieci przedstawiały swoje talenty wokalne i ruchowe.

 

Już drugi rok jesteśmy organizatorami Festynu Rodzinnego. Rodzice naszych uczniów, zaangażowali się w jego organizację oraz wsparli szkołę fantami loterii „Gratka”. Pozyskane fundusze przeznaczyliśmy na zakup trybun wokół boiska szkolnego. W czasie festynu odwiedziło naszą szkołę około 1500 osób, podziwiając dekoracje, prace dzieci i ich występy. Sukces festynu odbił się szerokim echem w mediach lokalnych.

 

W ramach promocji naszej szkoły oprócz wyżej wymienionych działań utworzyliśmy także nową internetową stronę szkoły, która, mamy nadzieję będzie cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem rodziców i uczniów.

 

Samorząd Uczniowski wspólnie z całą społecznością szkoły wziął udział w Ogólnopolskiej Akcji „Szlachetna paczka”. Przygotowane niespodzianki dla potrzebującej rodziny przyniosły dużo radości odbiorcom i satysfakcji darczyńcom. Rodzina ta złożyła gorące podziękowania na ręce Dyrektora Szkoły i Samorządu Uczniowskiego.

 

Jesteśmy szkołą której dbałość o bezpieczeństwo i profilaktykę jest priorytetem, dlatego nadal realizujemy programy profilaktyczne „Trzymaj formę”, „ Nie pal przy mnie proszę”, „Skutki palenia papierosów”, „Radosny uśmiech”, „Między nami kobietkami”, „Stop przemocy”, „Owoce w szkole”, „Poszukiwacze”, „Czyste powietrze wokół nas”. Nadal także nasi uczniowie piją bezpłatne mleko co spotyka się z dużym zadowoleniem rodziców i samych uczniów. W szkole odbywały się apele dla klas IV-VI powiązane z występami uczniów i prelekcjami kolegów i koleżanek, na lekcjach przyrody i lekcjach wychowawczych, podobnie jak w roku poprzednim, nauczyciele realizowali tematykę zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, a na lekcjach plastyki uczniowie wykonywali prace plastyczne dotyczące w/w tematyki. Korytarze szkolne przyozdobione były plakatami, wykonanymi przez naszych uczniów, dotyczącymi tematyki zdrowia, racjonalnego żywienia itp. W celu zapewnienia uczniom i pracownikom bezpieczeństwa, uściśliliśmy jeszcze bardziej współpracę ze Strażą Pożarną, Policją i PCK.

 

IMG_1550-1

 

W promowaniu zdrowego trybu życia pomagały nam inne formy pracy takie jak np. wycieczki i wyjazdy na zielone szkoły. Uczniowie w czasie takiego wyjazdu mieli możliwość usamodzielnienia się, podejmowania trafnych decyzji oraz wzmożonego ruchu fizycznego. Dbając o zdrowie naszych uczniów skorzystaliśmy z oferty Urzędu Miasta i klasy pierwsze zostały przebadane przez specjalistę stomatologa, który udzielał wskazówek dotyczących zapobiegania chorobom zębów i wskazywał na potrzebę konkretnego leczenia zębów, oraz przeprowadzono kompleksowe badania ortopedyczne. Każdy rodzic, który wyraził zgodę na badanie swojego dziecka otrzymał indywidualną diagnozę i wskazówki dalszego postępowania.

 

Podobnie jak w latach poprzednich kontynuowaliśmy pracę nad likwidacją wagarów w szkole. Od 7 lat realizujemy autorskie przedsięwzięcie kontroli nieobecności uczniów, dzięki któremu nieusprawiedliwione nieobecności są sporadyczne, a przepływ informacji między szkołą a rodzicami jest pełny. W ramach przeciwdziałaniu wagarom współpracowaliśmy z Wydziałem Prewencji Policji oraz z Sądem Rejonowym oraz Kuratorem Sądowym i Kuratorami Społecznymi. Konsekwentne działania w tym zakresie przyniosły oczekiwane efekty w postaci braku uczniów regularnie wagarujących.

 

Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczyli w imprezach organizowanych w mieście przez różne instytucje dla społeczności lokalnej. Na tych uroczystościach, imprezach okolicznościowych, nasi uczniowie występowali z programami artystycznymi ( zespół mażoretek „Iskierki”, zespół muzyczny „Poziomeczki”, zespoły taneczne i akrobatyczne, zespół teatralny), przedstawiali swoje prace np. plastyczne. Cała społeczność szkolna wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Bicie rekordu resuscytacji z WOŚP”.

 

Jak co roku, zorganizowaliśmy tradycyjne w naszej szkole, kiermasze prac uczniowskich (wielkanocny i bożonarodzeniowy), na których uczniowie sprzedawali rodzicom oraz innym osobom zainteresowanym swoje prace. Dochód z kiermaszów tradycyjnie przekazaliśmy na rzecz szkolnej akcji „Śniadanie dla dzieciaka”.

 

Częstym gościem w naszej szkole jest pan Burmistrz miasta Zgorzelca i jako nasz absolwent bacznie obserwuje nasze osiągnięcia i sukcesy. Cieszy się naszą przynależnością do tak elitarnego klubu ale nadal dopytuje się kiedy zawiśnie na budynku szkolnym tablica upamiętniającą przyjęcie naszej szkoły do Klubu Szkół Przodujących. Mamy nadzieję, że już niedługo doczekamy się tej wyjątkowej chwili.

 

Od wielu lat nasza szkoła współpracuje ze szkołami w Gorlitz oraz z niemieckimi instytucjami w ramach projektów polsko-niemieckich np. „Lekcje w Muzeum Natury w Goerlitz”, w ZOO Goerlitz. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w wycieczkach i spotkaniach polsko – niemieckich, podwyższając swoje umiejętności językowe i znajomość historii regionu.

 

Nadal kontynuowaliśmy współpracę z przedszkolami, w ramach której odbyły się w naszej szkole liczne spotkania uczniów klas młodszych z przedszkolakami, w czasie których razem się bawili i uczyli. Dzięki takim spotkaniom przedszkolaki poznają szkołę i pozbywają się lęku przed zmianą otoczenia jaką jest ich przejście z przedszkola do szkoły. Również nasi uczniowie odwiedzali przedszkola przedstawiając programy artystyczne i wspólnie bawiąc się z młodszymi kolegami i koleżankami.

 

Praca w tym roku szkolnym przyniosła wiele sukcesów, przyczyniło się to do jeszcze lepszego wizerunku szkoły w społeczności lokalnej co stanowi źródło radości nauczycieli, uczniów i rodziców. Wymiernym wskaźnikiem sukcesu szkoły był także wynik sprawdzianu pisanego przez szóstoklasistów, w którym osiągnęliśmy wynik wyższy od wyniku miasta, województwa i średniej ogólnopolskiej.