Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu

Skrócone sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu za rok szkolny 2013/2014 W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 podobnie jak w latach poprzednich działania naszej placówki były szczególnie skoncentrowane na rozwijaniu zainteresowań i talentów naszych podopiecznych. więcej