Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi przyjęta do Klubu Przodujących Szkół

Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi

została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół w dniu 10 listopada 2014 r.


IMG_0031

Jest to wspaniała szkoła. Udokumentowany opis nowatorskich działań społeczności szkolnej zawarty jest aż na 36 stronach. Spełnione zostały przez nią, co podkreśliła w swoim wystąpieniu Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka, wszystkie warunki określone w Regulaminie przyjęcia szkoły do Klubu Przodujących Szkół. Zapewnia ona wszechstronny rozwój uczniów, kształci i wychowuje ich na twórczych, wrażliwych, samodzielnych, otwartych na problemy regionu, kraju, Europy. Sprzyjają temu : bardzo szeroka oferta edukacyjna, liczne autorskie programy, innowacyjne formy zajęć w szkole i poza szkołą, uczestnictwo uczniów i zdobywanie czołowych lokat w różnorodnych konkursach, olimpiadach, mistrzostwach, festiwalach artystycznych, zawodach sportowych i akcjach charytatywnych na poziomie szkoły, województwa i kraju.

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi

została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół w dniu 10 listopada 2014 r.


IMG_0031

 

IMG_0034

 

Jest to wspaniała szkoła. Udokumentowany opis nowatorskich działań społeczności szkolnej zawarty jest aż na 36 stronach. Spełnione zostały przez nią, co podkreśliła w swoim wystąpieniu Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka, wszystkie warunki określone w Regulaminie przyjęcia szkoły do Klubu Przodujących Szkół. Zapewnia ona wszechstronny rozwój uczniów, kształci i wychowuje ich na twórczych, wrażliwych, samodzielnych, otwartych na problemy regionu, kraju, Europy. Sprzyjają temu : bardzo szeroka oferta edukacyjna, liczne autorskie programy, innowacyjne formy zajęć w szkole i poza szkołą, uczestnictwo uczniów i zdobywanie czołowych lokat w różnorodnych konkursach, olimpiadach, mistrzostwach, festiwalach artystycznych, zawodach sportowych i akcjach charytatywnych na poziomie szkoły, województwa i kraju.

 

IMG_8214

 

Rekomendację w sprawie przyjęcia tej szkoły do Klubu Przodujących Szkół przedstawiła P.Anna Grzegory-członkini Rady Klubu , Wiceprzewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, a także absolwentka tej szkoły.

 

IMG_8237

 

Uczniowie tej szkoły angażowani są w różnorodne zajęcia pozaszkolne . Bardzo kształcące są dla nich zajęcia na Politechnice Łódzkiej w ramach Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego. W dowód uznania szkoła była 8 kwietnia 2014 r. gospodarzem XII edycji międzyszkolnego konkursu dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych m. Łodzi pt. „Matematyczny Czar Par Czwartoklasistów”.

 

IMG_0163

 

Szkoła zdobyła wiele niezwykle ważnych certyfikatów. Najważniejsze z nich to : członkostwa w Klubie „Europa w naszej szkole”; „Podróżnik po językach”; „Wielostronny rozwój uczniów”; „Szkoła z klasą”.

 

IMG_8136


IMG_8313

 

Szkoła rozwija od wielu lat tożsamość europejską. Uczniowie biorą udział w wielu ciekawych programach i projektach takich jak np. „Można lepiej”; „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”; „Akademia efektywnej nauki Leonardo”; „Socrates Comenius”; „7 ścieżek do szkolnego sukcesu”; „Owoce w szkole”; „Szklanka mleka”; „Żyj zdrowo-trzymaj formę”; „Bezpieczny uczeń-bezpieczna szkoła”; „SKO”.

Niezwykle ciekawe są także stosowane w tej szkole innowacje programowo-metodyczno-organizacyjne dodatkowych zajęć edukacyjnych „Podróż w świat sztuki”. Cele tego programu realizowane są poprzez cykl warsztatów twórczych podzielonych na : aktywność twórczą, warsztaty plenerowe, uczestniczenie w wystawach i spotkaniach z artystami, wycieczki do muzeów i galerii sztuki, Galerię Małego Artysty-Galeria Mistrzów, zabawy integracyjne, warsztaty rękodzieła artystycznego. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się również warsztaty teatralne i fotograficzne, dzięki którym ich uczestnicy zdobyli wiele pucharów i innych wyróżnień.

 

IMG_0044

 

Przewodnicząca KSPS wręczając Akt przyjęcia SP Nr 71 w Łodzi do Klubu Przodujących Szkół serdecznie podziękowała i pogratulowała społeczności szkolnej osiągniętych sukcesów w innowacyjnym kształceniu, dobrym wychowaniu i wielokierunkowej działalności na rzecz środowiska lokalnego, w stałym poszerzaniu oferty edukacyjnej i zwiększaniu szans życiowych uczniów, w motywowaniu nauczycieli i uczniów do mistrzostwa osobistego, w kształtowaniu właściwych relacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami, w prowadzonych zajęciach wyrównawczych i terapeutycznych umożliwiających wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom. Zachęciła także do uczestnictwa w kilku programach ogólnopolskich realizowanych cyklicznie przez KSPS np. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”, Ogólnopolskie Konkursy Plastyczne i Literackie, „Żyj zdrowo”, różne formy zimowego i letniego wypoczynku połączone z promocją zdrowia, edukacją (ekologiczną, artystyczną, obywatelską), sportem i krajoznawstwem. Składając życzenia osiągania przez społeczność szkolną dalszych sukcesów wyraziła nadzieję, że członkostwo w Klubie przyczyni się do upowszechnienia tych dobrych doświadczeń, zacieśnienia współpracy i będzie inspiracją do nowych wyzwań edukacyjnych i wychowawczych.

 

IMG_0047

 

IMG_0051

 

Przewodnicząca KSPS na ręce P. Dyr. Małgorzaty Kotlickiej, Przewodniczącego Rady Rodziców Mariusza Jakusiaka i Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Oliwii Borkowskiej przekazała paczkę książek, pakiety edukacyjne, upominki książkowe, płyty dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

 

IMG_8203

 

Piękną oprawę artystyczną z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotował zespół artystyczny uczniów przyjętej do Klubu tej wspaniałej szkoły.

Wyrazem uznania zasług tej szkoły dla młodego pokolenia Łodzian była obecność na tej uroczystości miejscowych władz samorządowych i oświatowych, Zarządu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i licznego grona Przyjaciół szkoły.

 

IMG_8356

 

IMG_0183