Forum wymiany dobrych doświadczeń

Uruchomiliśmy Forum

wymiany dobrych doświadczeń, pomysłów edukacyjno-wychowawczych,

autorskich programów, realizowanych projektów krajowych i europejskich

oraz propozycji wspólnych nowatorskich działań szkół należących do

Klubu Przodujących Szkół i Platformy Ekologicznej KSPS


Wiemy, jak ogromny potencjał intelektualny posiadają te szkoły. Gratulujemy ! Warto lepiej go wykorzystać dla dobra społeczności szkolnych także innych szkół. Warto też w szerszym zakresie, niż dotychczas organizować wojewódzkie i regionalne konferencje, spotkania i warsztaty tematyczne dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


Warto połączyć siły i środki dla osiągnięcia jeszcze większych efektów edukacyjnych, wychowawczych i integracyjnych. Przekonało się o tym już wiele szkół, a także ich organy prowadzące.


Chcemy jeszcze mocniej wspierać te inicjatywy i je upowszechniać !


Będziemy je umieszczać na naszej stronie www.ksps.pl w zakładce Klub Przodujących Szkół – Innowacyjne formy kształcenia i wychowania szkół klubowych.


Zapraszamy !