XVIII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich

XVIII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich

w Gimnazjum w Brzezinach połączony z

X Konkursem Recytatorskim „Mówimy Reymontem”


Uczestniczyły w nim w dniach 17-19 października 2014 r. 24 szkoły im. Władysława Stanisława Reymonta z różnych regionów Polski. Największą grupę stanowiły delegacje ze szkół podstawowych , w tym ze szkół należących do Klubu Przodujących Szkół KSPS. Były to delegacje na czele z P. Dyr. Hanną Nagórek z SP w Szczutowie i P. Dyr. Hanną Pląskowską z SP w Uboczu. Wszystkie szkoły przyjechały także z własnymi pocztami sztandarowymi.

 

P1000180

 

 

XVIII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich

w Gimnazjum w Brzezinach połączony z

X Konkursem Recytatorskim „Mówimy Reymontem”


Uczestniczyły w nim w dniach 17-19 października 2014 r. 24 szkoły im. Władysława Stanisława Reymonta z różnych regionów Polski. Największą grupę stanowiły delegacje ze szkół podstawowych , w tym ze szkół należących do Klubu Przodujących Szkół KSPS. Były to delegacje na czele z P. Dyr. Hanną Nagórek z SP w Szczutowie i P. Dyr. Hanną Pląskowską z SP w Uboczu. Wszystkie szkoły przyjechały także z własnymi pocztami sztandarowymi.


P1000180

 

Część oficjalną Zlotu zaszczyciły swoją obecnością miejscowe władze samorządowe i oświatowe, Prezes Fundacji im. Wł. St. Reymonta z Kanady – Kazimierz Chrapko, Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka, współinicjator Roku Reymontowskiego – Tadeusz Samborski, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich – Marek Hołubicki, a także kierownictwo Fundacji Wł. St. Reymonta z Lipiec Reymontowskich i wielu innych działaczy oświatowych i organizacji pozarządowych.

 

P1000219

 

Przewodnicząca KSPS serdecznie pogratulowała Szkołom Reymontowskim dotychczasowego dorobku edukacyjno-wychowawczego i podziękowała wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w kontynuowanie i wzbogacanie inicjatywy corocznych Zlotów Szkół Reymontowskich, która powstała w Krajowym Stowarzyszeniu Pomocy Szkole. Podkreśliła, że pierwsze trzy Zloty, połączone z warsztatami edukacyjnymi dla nauczycieli i uczniów Szkół Reymontowskich,. zostały zorganizowane przez KSPS w ówczesnym woj. siedleckim. I Zlot odbył się w Węgrowie, a II i III w Dworku Wł. St. Reymonta w Chlewiskach k. Siedlec. Do podziękowań Przewodnicząca dołączyła upominki książkowe dla wszystkich 24 szkół uczestniczących w XVIII Zlocie i gorące życzenia osiągania dalszych sukcesów. Zachęciła również do dalszego współuczestnictwa w kilku realizowanych przez KSPS programach edukacyjno-wychowawczych adresowanych do nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

 

P1000247

 

P1000377

 

W szlachetnej i na wysokim poziomie literackim rywalizacji konkursowej „Mówimy Reymontem” zwyciężyła uczennica Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu. Serdecznie gratulujemy !

W trakcie Zlotu odbyły się obrady Zarządu i Rady Programowej Klubu Szkół Reymontowskich, na których omówiono dotychczasowy dorobek Klubu i przyjęto kierunki działalności na kolejny rok.

Cieszymy się, że Klubem kieruje P. Hanna Nagórek, a w składzie Rady są dyrektorzy 3 szkół (ze Szczutowa, Zabrodzia i Ubocza) należących do Klubu przodujących Szkół KSPS. Gratulujemy !