Życzenia na Dzień Nauczyciela

 

stockvault-teacher129756

 

 

Drodzy Pedagodzy i Wychowawcy !

Dzień Edukacji Narodowej jest znakomitą okazją, aby Państwu serdecznie podziękować, przekazać słowa najwyższego uznania i szacunku za ogromny wysiłek intelektualny i organizacyjny w poszerzaniu oferty edukacyjnej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży, za zwiększanie ich szans edukacyjnych i życiowych, za setki autorskich, innowacyjnych programów i przedsięwzięć realizowanych w szkołach i środowiskach lokalnych.

Szczególne słowa uznania, gratulacji i najlepszych życzeń kierujemy do Dyrekcji szkół i ich nauczycieli, którzy wspólnie z nami realizowali niezwykle ważne pod względem edukacyjnym, gospodarczym i społecznym Przedsięwzięcie pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” oraz Program „Żyj zdrowo”.

Życzymy serdecznie, aby zdobyta wiedza i umiejętności owocowały wymiernymi efektami i satysfakcją w pracy z uczniami.

W tych i wszystkich innych działaniach mających na celu wszechstronny rozwój uczniów, nowoczesne ich kształcenie na wszystkich poziomach edukacji i wespół z rodzicami jak najlepsze wychowanie i przygotowanie młodych ludzi do konkurowania ze swoimi rówieśnikami w Europie i świecie będziemy Was usilnie wspierać i promować, a w szczególności społeczności szkolne zrzeszone w Klubie Przodujących Szkół i Platformie Ekologicznej KSPS.

Życzymy Wam Drodzy Pedagodzy i Wychowawcy, a także pracownicy administracji szkolnej jak najlepszego zdrowia, jak najwięcej satysfakcji i odpowiedniej gratyfikacji finansowej z tytułu pracy zawodowej, jak najwyższego uznania władz oświatowych i organów prowadzących, a także wdzięczności i twórczej współpracy uczniów i ich rodziców w procesie dydaktyczno-wychowawczym młodego pokolenia Polek i Polaków.

Przewodnicząca KSPS
Zofia Grzebisz-Nowicka

Warszawa, dn. 14 października 2014