Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce

w dn. 26 września 2014 r. otrzymał Akt przyjęcia

do Klubu Przodujących Szkół

 


IMG_4834

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce

w dn. 26 września 2014 r. otrzymał Akt przyjęcia

do Klubu Przodujących Szkół

 


IMG_4834

 


 

IMG_4854Była to piękna, połączona z Dniem Patrona Szkoły, uroczystość w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Arkadiusza Gołasia (wypełnionej przez setki uczniów, nauczycieli, rodziców), w trakcie której Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka i członek Rady Klubu Przodujących Szkół – Grzegorz Oracz wręczyli Akt przyjęcia tej wspaniałej szkoły do Klubu Przodujących Szkół.


Akt w imieniu społeczności szkolnej przyjęły :

Anna Przygoda-Majewska – Dyrektor Szkoły

Agata Stepnowska – Przewodnicząca Rady Rodziców

Natalia Laskowska – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

 

 

IMG_4977

 

Wśród licznie zgromadzonych gości byli : przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych miasta, powiatu i województwa; Kierownictwo Ostrołęckiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole na czele z Przewodniczącą Marianną Woźniak, działacze ZNP i , jak zawsze na takich uroczystościach, delegacje wraz z pocztami sztandarowymi ze wszystkich 12 szkół klubowych Ziemi Kurpiowskiej.

 

IMG_4865

 

 

Piękna oprawę artystyczną zapewnił szkolny zespół artystyczny przyjętej do Klubu szkoły.

 

 

IMG_4952

 

 

Przewodnicząca KSPS podkreśliła w swym wystąpieniu najważniejsze zasługi 46-letniej działalności szkoły w procesie dydaktyczno-wychowawczym, kształtowaniu właściwych relacji pomiędzy nauczycielami-uczniami i rodzicami, a także w działalności na rzecz środowiska lokalnego. Serdecznie pogratulowała dotychczasowych sukcesów i życzyła dalszych osiągnięć w nowoczesnym kształceniu, dobrym wychowaniu młodzieży, w zwiększaniu oferty edukacyjnej i ich szans życiowych.

 

 

IMG_5027

 

 

Niezwykle ważnym wydarzeniem w tym dniu było także uroczyste odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej upamiętniającej przyjęcie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce do Klubu Przodujących Szkół.