XI Mistrzostwa w szybkim czytaniu ze zrozumieniem dla uczniów szkół podstawowych

11_Mistrzostwa_192

 

     Odbyły się one już po raz 11-ty w przodującej Szkole Podstawowej Nr 182 w Łodzi należącej od wielu lat do Klubu Przodujących Szkół KSPS. Uczestniczyło w nich 14 marca 2014 r. aż 36 szkół z miasta Łodzi i województwa łódzkiego. Zaprosiliśmy wraz z p. Iwoną Sosnowską – Dyr. SP Nr 182 w Łodzi jeszcze kilkudziesięciu nauczycieli z innych placówek oświatowo-wychowawczych m. Łodzi i dla wszystkich zorganizowaliśmy w tej wspaniałej szkole Konferencję w ramach realizowanego Programu „Żyj zdrowo” . Łącznie w Konferencji uczestniczyło 65 nauczycieli. Natomiast w XI Mistrzostwach – 108 uczniów, wyłonionych w ramach eliminacji w swoich szkołach podstawowych.

 

 

 

 

 

 

11_Mistrzostwa_055

 

11_Mistrzostwa_037

 

     Odbyły się one już po raz 11-ty w przodującej Szkole Podstawowej Nr 182 w Łodzi należącej od …. lat do Klubu Przodujących Szkół KSPS. Uczestniczyło w nich 14 marca 2014 r. aż 36 szkół z miasta Łodzi i województwa łódzkiego. Zaprosiliśmy wraz z p. Iwoną Sosnowską – Dyr. SP Nr 182 w Łodzi jeszcze kilkudziesięciu nauczycieli z innych placówek oświatowo-wychowawczych m. Łodzi i dla wszystkich zorganizowaliśmy w tej wspaniałej szkole Konferencję w ramach realizowanego Programu „Żyj zdrowo” . Łącznie w Konferencji uczestniczyło 65 nauczycieli. Natomiast w XI Mistrzostwach – 108 uczniów, wyłonionych w ramach eliminacji w swoich szkołach podstawowych.

 

11_Mistrzostwa_023

 

11_Mistrzostwa_094

 

      W tym czasie, kiedy uczniowie w 3-ech kategoriach wiekowych : klasy 1-2; 3-4 i 5-6 walczyli o zdobycie jak największej liczby punktów za trafne odpowiedzi na 10 pytań przeczytanego ze zrozumieniem tekstu (w określonym Regulaminem Mistrzostw czasie) nauczyciele uczestniczyli w sąsiedniej sali w Konferencji nt. „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży”.

 


Mistrzami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali:

w klasach I – II : Piotr Esmont z SP Nr 71 w Łodzi

w klasach III – IV : Zuzanna Płoszka z SP Nr 71 w Łodzi

w klasach V – VI : Zuzanna Bedyniak z SP Nr 120 w Łodzi

 

 

      Laureaci Mistrzostw otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe (rowery, aparaty fotograficzne, radioodtwarzacze) zakupione przez sponsorów. Natomiast nauczyciele oraz członkowie Komisji Konkursowej otrzymali pakiety edukacyjne, albumy, książki, a wszyscy uczestnicy Mistrzostw płyty CD ufundowane przez KSPS.

 

11_Mistrzostwa_192

 

11_Mistrzostwa_205

 

      Na zakończenie Mistrzostw Zofia Grzebisz-Nowicka serdecznie pogratulowała laureatom, podziękowała nauczycielom na czele z p. Iwoną Sosnowską –Dyr. SP 182 i wszystkim nauczycielom ze szkół uczestniczących w XI Mistrzostwach oraz sponsorom nagród za merytoryczne i organizacyjne przygotowanie i znakomite zrealizowanie tego ważnego przedsięwzięcia edukacyjno-wychowawczego. Wyraziła też nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym 2014/2015 odbędą się XII Mistrzostwa w szybkim czytaniu w tej znakomitej szkole nr 182 w Łodzi.

 

Honorowy Patronat nad Mistrzostwami objęli : Marszałek Województwa Łódzkiego i Prezydent m. Łodzi. Współorganizatorami byli: Krajowe i Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.