XII Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Scrabble 30 maja 2014 r. w Kutnie

 


grupowe-1

 

     Gospodarzem Mistrzostw, podobnie jak w poprzednich latach, było wspaniałe Gimnazjum Nr 2 w Kutnie, które od 2005 roku należy do Klubu Przodujących Szkół KSPS.


     Na tegoroczne Mistrzostwa przyjechało 110 zawodników, 55 drużyn dwuosobowych z 37 szkół reprezentujących 16 miejscowości w 5-ciu woj.: łódzkim, mazowieckim, podlaskim, śląskim i wielkopolskim. Największą grupę zawodników stanowili uczniowie gimnazjów, bo aż 64 grających w 32 drużynach. Szkoły ponadgimnazjalne reprezentowało 30 zawodników (15 drużyn), a szkoły podstawowe 16 zawodników (8 drużyn).


grupowe-1

 

      Gospodarzem Mistrzostw, podobnie jak w poprzednich latach, było wspaniałe Gimnazjum Nr 2 w Kutnie, które od 2005 roku należy do Klubu Przodujących Szkół KSPS.


      Na tegoroczne Mistrzostwa przyjechało 110 zawodników, 55 drużyn dwuosobowych z 37 szkół reprezentujących 16 miejscowości w 5-ciu woj.: łódzkim, mazowieckim, podlaskim, śląskim i wielkopolskim. Największą grupę zawodników stanowili uczniowie gimnazjów, bo aż 64 grających w 32 drużynach. Szkoły ponadgimnazjalne reprezentowało 30 zawodników (15 drużyn), a szkoły podstawowe 16 zawodników (8 drużyn).

 

     Warto podkreślić, że 7 drużyn (14 zawodników) reprezentowało gimnazja i LO z m.st. Warszawy i tyle samo drużyn z m. Kutno. Przyjechały tez drużyny zawodników z Białegostoku, Łodzi, Radomia, Rybnika, Rybna, Ostrowia Wlkp. i innych miast Polski.

 

     W trakcie uroczystego otwarcia Mistrzostw Przewodnicząca KSPS –Zofia Grzebisz-Nowicka serdecznie podziękowała wszystkim nauczycielom, którzy przywieźli swoje drużyny na Mistrzostwa, a zawodnikom serdecznie życzyła jak najlepszych wyników w tej szlachetnej rywalizacji. Szczególne słowa podziękowania i uznania skierowała do społeczności szkolnej Gimnazjum Nr 2 w Kutnie na czele z p. Dyr. Juliuszem Sieradzonem, która włożyła największy wysiłek w przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich dotychczasowych i obecnych Mistrzostw Szkół w Scrabble. Podkreśliła także, że ważnym, jak co roku, współorganizatorem Mistrzostw jest Polska Federacja Scrabble, której należą się również serdeczne podziękowania .

 

III_mce_GM_2_Kutno-1

 

      Z drużynami poszczególnych szkół przyjechało także 40 nauczycieli-opiekunów. Zaprosiliśmy wraz z p. Juliuszem Sieradzonem – Dyr. Gimnazjum Nr 2 w Kutnie nauczycieli ze szkół miasta i powiatu Kutno i dla wszystkich zorganizowaliśmy Konferencję nt. „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży”. Program był taki sam, jak na Konferencji w Łodzi i wcześniej zorganizowanych Konferencjach w Krakowie, Wieliczce, Częstochowie, Jeleniej Górze, Łęcznej k. Kielc, Toruniu i innych miejscowościach.

 

konf_1-1

 

konf_3-2

 

      Ożywiona dyskusja i zgłoszone przez nauczycieli propozycje dotyczące dalszego współdziałania w tym niezwykle ważnym obszarze działalności potwierdziły trafność organizowania takich konferencji. Mogły się one odbyć, podobnie jak w innych miejscowościach, dzięki pomocy finansowej firmy Bakoma, która nieodpłatnie w bardzo szerokim asortymencie przekazała swoją galanterię mleczną, zarówno dzieciom i młodzieży uczestniczącej w obydwu Mistrzostwach, jak również uczestnikom obydwu Konferencji. Wyraziła również zgodę na dalszą współpracę i na dostarczanie własnym transportem produktów mlecznych do placówek oświatowo-wychowawczych, które zgłoszą do Bakomy takie zapotrzebowanie.

Wyniki współzawodnictwa i nagrody dla najlepszych drużyn i szkół :

 

 

 1.  NAGRODY GŁÓWNE

SZKOŁY PODSTAWOWE

 •  I m-ce, Mistrz Polski w kategorii SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach

 •  II m-ce:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza w Radomiu

 •  III m-ce:

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. s. Anzelmy Marii Matuszczak
w Ostrowie Wielkopolskim

 

 

GIMNAZJA

 •  I m-ce, Mistrz Polski w kategorii GIMNAZJÓW:

Gimnazjum nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie

 •  II m-ce:

Gimnazjum w Zespole Szkół Gminnych nr 1 im. ks. Piotra Skargi w Milanówku  

 •  III m-ce:

Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie

 


SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 •  I m-ce, Mistrz Polski w kategorii SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie

 •  II m-ce:

I Liceum Ogólnokształcące im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie

 •  III m-ce:

IV Liceum Ogólnokształcące TSR Genticus w Białymstoku

 


 1.  NAGRODY SPECJALNE

 •  Najlepsza w Scrabble szkoła Klubu Przodujących Szkół Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

I Liceum Ogólnokształcące im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie


Puchar, słowniki, płyty dla tej drużyny oraz płyty CD dla wszystkich 110 zawodników Mistrzostw, podobnie jak w latach poprzednich, ufundowało KSPS, które jest współorganizatorem wszystkich dotychczasowych Mistrzostw Szkół w Scrabble.

 

puchar_KSPS-1

 

 •  Najlepsze w scrabble szkoły w wojewodztwie łódzkim to :

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kutnie

Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie

I Liceum Ogólnokształcące im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie

Mamy nadzieję, że za rok znowu spotkamy się na Mistrzostwach Szkół w Scrabble w Gimnazjum Nr 2 w Kutnie, bo szkoła ta wielokrotnie udowodniła, że potrafi je dobrze przygotować i perfekcyjnie przeprowadzić.

 

Serdecznie wszystkim gratulujemy i dziękujemy !!!