Eksperyment

Eksperyment połączenia Regionalnych i Ogólnopolskich tematycznych Mistrzostw organizowanych dla uczniów z Konferencjami tematycznymi dla ich opiekunów-nauczycieli przyniósł wymierne efekty i uzyskał pełną akceptację uczestników


11_Mistrzostwa_071

 

      W trosce o efektywne wykorzystanie czasu uczniów i ich nauczycieli reprezentujących swoje szkoły z Regionu Łódzkiego na XI Mistrzostwach w Szybkim Czytaniu i z terenu 5 województw na XII Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół w Scrabble połączyliśmy z Konferencjami nt. „Żyj zdrowo”. W tym czasie (4-7 godz.), kiedy uczniowie prezentowali swoją wiedzę i walczyli o zwycięstwo w Mistrzostwach, ich nauczyciele na konferencjach wzbogacali swoją wiedzę o zdrowym żywieniu dzieci i młodzieży, o zdrowym stylu życia, o przeciwdziałaniu otyłości, której następstwem są niestety m.in. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i inne schorzenia. Wszystkie te cele i formy ich realizacji na obydwu konferencjach omówiła Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka, a wykład i prezentację multimedialną nt. „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży” przedstawiła p. Aleksandra Cichocka – pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia, autorka wielu książek i publikacji naukowych nt. zdrowego żywienia. Zgodnie z programem konferencji uczestnicy zostali też poinformowani przez Kierownictwo Placówki Terenowej Agencji Rynku Rolnego w Łodzi o realizacji Programów „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” finansowanych ze środków Agencji i UE.

 

 

 

Eksperyment połączenia Regionalnych i Ogólnopolskich tematycznych Mistrzostw organizowanych dla uczniów z Konferencjami tematycznymi dla ich opiekunów-nauczycieli przyniósł wymierne efekty i uzyskał pełną akceptację uczestników


     W trosce o efektywne wykorzystanie czasu uczniów i ich nauczycieli reprezentujących swoje szkoły z Regionu Łódzkiego na XI Mistrzostwach w Szybkim Czytaniu i z terenu 5 województw na XII Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół w Scrabble połączyliśmy z Konferencjami nt. „Żyj zdrowo”. W tym czasie (4-7 godz.), kiedy uczniowie prezentowali swoją wiedzę i walczyli o zwycięstwo w Mistrzostwach, ich nauczyciele na konferencjach wzbogacali swoją wiedzę o zdrowym żywieniu dzieci i młodzieży, o zdrowym stylu życia, o przeciwdziałaniu otyłości, której następstwem są niestety m.in. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i inne schorzenia. Wszystkie te cele i formy ich realizacji na obydwu konferencjach omówiła Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka, a wykład i prezentację multimedialną nt. „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży” przedstawiła p. Aleksandra Cichocka – pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia, autorka wielu książek i publikacji naukowych nt. zdrowego żywienia. Zgodnie z programem konferencji uczestnicy zostali też poinformowani przez Kierownictwo Placówki Terenowej Agencji Rynku Rolnego w Łodzi o realizacji Programów „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” finansowanych ze środków Agencji i UE.

 

11_Mistrzostwa_071

 

powitanie-2

 

Połączenie tych ważnych wydarzeń (Mistrzostw dla uczniów i Konferencji dla nauczycieli) odbywających się w tym samym czasie i miejscu pozwoliło, nie tylko na efektywne wykorzystanie czasu uczniów i nauczycieli, ale również poszerzyło ofertę edukacyjną dla uczniów szkół, które zgłosiły się do uczestnictwa w Mistrzostwach.

 

11_Mistrzostwa_063

 

 

      Wszyscy uczestnicy Mistrzostw i Konferencji mogli tez zdegustować (w szerokim asortymencie) zdrowe i smaczne produkty mleczne produkowane przez znakomita polską firmę Bakoma. Nauczyciele otrzymali dla swoich szkół pakiety (50-100 szt.) materiałów edukacyjnych nt. „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i młodzieży”, a uczniowie różne gadżety przywiezione przez Dyr. Michała Murawskiego z Bakomy. Przyniosło to organizatorom, nauczycielom i uczniom nie tylko radość i satysfakcję, ale także efekty z równoczesnego ich uczestnictwa w Mistrzostwach i Konferencjach zorganizowanych wspólnie z KSPS przez szkoły należące do Klubu Przodujących Szkół KSPS tj. przez Szkołę Podstawową Nr 182 w Łodzi (XI Mistrzostwa w Szybkim Czytaniu) i Gimnazjum Nr 2 w Kutnie (XII Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Scrabble). Eksperyment ten sprawdził się w praktyce i warto go upowszechnić !