Warsztaty pn. „Szkoła z energią” na Mazowszu

   Warsztaty pn. „Szkoła z energią” na Mazowszu odbyły się one w dniach 15-16 marca 2012r. w Hotelu „LOGOS” w Warszawie. Uczestniczyło w nich 112 wspaniałych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z SP, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz kilku metodyków z Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli i jego Oddziałów Wojewódzkich.

 

   Program był bardzo bogaty, ale jak stwierdzili uczestnicy na zakończenie warsztatów, bardzo interesujący i przydatny w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami. Obejmował on, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i przesłanymi uczestnikom Folderami aż 25 tematów ( zagadnień ) i prezentacji ujętych w 4 Moduły takie jak:

 

  1. Bezpieczeństwo energetyczne- efektywność energetyczną -źródła energii. Co musimy wiedzieć?
  2. Inicjatywy dydaktyczne uczące racjonalnego gospodarowania energią.
  3. Czysta energia: Odnawialne źródła energii, energetyka jądrowa, oszczędzanie energii. Jak o niej uczyć?
  4. Scenariusze zajęć i projektów-przygotowanie projektów edukacyjnych.

 

   Warsztaty otworzyła i przedstawiła ich cele programowe oraz oczekiwane rezultaty Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka. Podkreśliła także, że udział w nich nauczycieli jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW. Prezentację Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” przedstawił jego Kierownik – Antoni Dragan. Zgodnie z programem Przewodniczący Rady Programowej Przedsięwzięcia Pan Prof. dr hab. Andrzej Gawdzik zaprezentował różne aspekty odnawialnych źródeł energii i jak skuteczniej o niej uczyć. Natomiast autor książki „Odnawialne źródła energii” – Ryszard Tytko skoncentrował się na zagadnieniu wspomagania edukacji i kształcenia w zakresie odnawialnych źródeł energii przy pomocy różnych zestawów dydaktycznych opisanych m.in. w tej książce.

 

   Niezwykle interesująca była również debata nt. bezpieczeństwa energetycznego, polityki energetycznej Polski do 2030r. efektywności energetyki konwencjonalnej i odnawialnej oraz dylematów z tym związanych przeprowadzona przez b. Ministrów: Marka Kossowskiego Prezesa Zarządu EnecoNet Sp. z o.o. i Tomasza Podgajniaka Prezesa PROECO CDM.


   Warsztaty prowadził trener Marian Osiński, a do zajęć w grupach ( w standardzie A i B ) dołączyły także dwie trenerki Pani Maria Dobrowolska i Pani Bernadetta Czerkawska.


   Wiodącymi ich tematami były inicjatywy dydaktyczno – programowe, autorskie programy i scenariusze lekcji z zakresu racjonalnego gospodarowania energią.

 

   Podsumowania warsztatów z wyeksponowaniem zadań do wspólnej realizacji dokonała Przewodnicząca KSPS i wraz z Kierownikiem Przedsięwzięcia wręczyła wszystkim uczestnikom imienne Certyfikaty. Wszyscy uczestnicy otrzymali też książki w tym „Odnawialne źródła energii” i różne pomoce multimedialne (płyty). Wielu z nich dopytywało, kiedy będą następne tego typu warsztaty, bo wiedza na nich zdobyta jest bardzo potrzebna do pracy z uczniami, aby poznali różne aspekty racjonalnego gospodarowania energią i chcieli oszczędzać energię w codziennym życiu.