Zaproszenie na warsztaty

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ZAPRASZA    Nauczycieli przyrody ze szkół podstawowych; nauczycieli biologii, geografii, fizyki, chemii, matematyki, nauki o społeczeństwie  z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli przedmiotów  zawodowych z techników na bezpłatne warsztaty pn. „Szkoła więcej