Zaproszenie na warsztaty

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami

ZAPRASZA

   Nauczycieli przyrody ze szkół podstawowych; nauczycieli biologii, geografii, fizyki, chemii, matematyki, nauki o społeczeństwie  z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli przedmiotów  zawodowych z techników na bezpłatne warsztaty pn. „Szkoła z energią” realizowane w ramach Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW.


  • warsztaty dla nauczycieli z woj. opolskiego odbędą się w dniach 11, 12 i 13 kwietnia 2012 r w Hotelu „Ziemowit”, Jarnołtówek 204, 48-267 Jarnołtówek.
  • warsztaty dla nauczycieli z woj. śląskiego odbędą się w dniach 12, 13 i 14 kwietnia 2012 w „Azalia” Ośrodek Wczasowo-Szkoleniowy ul. Parkowa 3, 34-350 Węgierska Górka.
  • warsztaty dla nauczycieli z woj. lubuskiego odbędą się dla Szkół podstawowych i ponadpodstawowych 16 – 17 kwietnia 2012r.
    Rejestracja uczestników: 16.04.-poniedziałek -godz.9-9.45 Biblioteka Pedagogiczna WOM ul. Łokietka  20a, Gorzów Wlkp.
    godz.9.45 – przejazd autokarem na wykład inauguracyjny – Instytut Techniczny PWSZ ul.Myśliborska 34. godz.11.00 – przejazd autokarem do Ośrodka Rekreacyjnego Enei w Zdroisku.
  • warsztaty dla nauczycieli z woj. wielkopolskiego odbędą się w dniach 18, 19 kwietnia 2012 w Hotelu „Konin” Al. 1 Maja 13, (centrum Konina, ok. 200 m od dworca kolejowego). Pierwszy dzień warsztatów odbywać się będzie w Centrum Wykładowo – Dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, ul. ks. J. Popiełuszki 44.
  • warsztaty dla nauczycieli z woj. dolnośląskiego odbędą się w dniach 20, 21 kwietnia 2012 w PPHU „MARKUS” Rezydencja ul. Dolina Czerwienia 14, 58-563 Przesieka.

 

   Udział w warsztatach jest bezpłatny. Należy zalogować się na www.edueko.pl w terminie do 31 marca br., gdyż kolejność zgłoszeń będzie decydowała o zakwalifikowaniu na uczestnika warsztatów. Po zakwalifikowaniu każdy uczestnik otrzyma szczegółowy program warsztatów, poradnik metodyczny i inne materiały pomocne w prowadzeniu zajęć szkolnych obejmujących problematykę racjonalnego gospodarowania energią.

 

    Wiodącym celem warsztatów będzie wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczestników w dwóch obszarach. Pierwszym, opisującym czym jest racjonalne gospodarowanie energią oraz jakie działania powinniśmy podejmować w Polsce, aby racjonalniej gospodarować energią. Drugim, pokazującym, jak skuteczniej można uczyć dzieci i młodzież oraz jakie nawyki u dzieci i młodzieży powinna kształtować szkoła.

 

   Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik otrzyma imienny Certyfikat ukończenia szkolenia doskonalącego kwalifikacje zawodowe z zakresu racjonalnego gospodarowania energią.

 

Jest to szansa, z której warto skorzystać ! ! !


Przewodnicząca KSPS

Zofia Grzebisz-Nowicka