Przepiękne Jubileusze : 70-lecie szkolnictwa zawodowego w Wyszkowie, 15-lecie nadania Zespołowi Szkół Nr 1 imienia Marii Skłodowskiej-Curie oraz Zjazd Absolwentów w ZS Nr 1 w Wyszkowie w dniu 5.10.2018 r.

Na tej niezwykłej uroczystości z okazji 70-lecia szkolnictwa zawodowego w Wyszkowie i 15-lecia nadania Zespołowi Szkół Nr 1 imienia Marii Skłodowskiej-Curie brało udział ponad 400 osób z terenu różnych regionów Polski, gdyż  uczestniczyła w niej także duża grupa absolwentów tej więcej

Drodzy Pedagodzy i Wychowawcy !

Dzień Edukacji Narodowej jest znakomitą okazją, aby Państwu serdecznie podziękować, przekazać słowa najwyższego uznania i szacunku za ogromny wysiłek intelektualny i organizacyjny w poszerzaniu oferty edukacyjnej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży, za zwiększanie ich szans edukacyjnych i życiowych, za więcej