* GALA LAUREATÓW

XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i

II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”

2

W Dniu Babci i w przeddzień Dnia Dziadka w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi dokonano podsumowania dwóch niezwykle ważnych Ogólnopolskich Konkursów : Plastycznego i Literackiego , realizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole w ramach cyklicznego programu edukacyjno-wychowawczego pn. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”. Na Galę przybyli nie tylko Laureaci i wyróżnieni w obu konkursach, ale także uczniowie łódzkich szkół wraz ze swoimi nauczycielami, Babcie i Dziadkowie, Honorowe Babcie i Dziadkowie, Honorowi Patroni lub ich przedstawiciele, władze statutowe Krajowego i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, przedstawiciele Regionalnych Stowarzyszeń z Ostrołęki i Torunia oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących z naszymi Stowarzyszeniami.

XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i

II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku”

2

W Dniu Babci i w przeddzień Dnia Dziadka w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi dokonano podsumowania dwóch niezwykle ważnych Ogólnopolskich Konkursów : Plastycznego i Literackiego , realizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole w ramach cyklicznego programu edukacyjno-wychowawczego pn. „Promowanie i rozwijanie młodych talentów”. Na Galę przybyli nie tylko Laureaci i wyróżnieni w obu konkursach, ale także uczniowie łódzkich szkół wraz ze swoimi nauczycielami, Babcie i Dziadkowie, Honorowe Babcie i Dziadkowie, Honorowi Patroni lub ich przedstawiciele, władze statutowe Krajowego i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, przedstawiciele Regionalnych Stowarzyszeń z Ostrołęki i Torunia oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących z naszymi Stowarzyszeniami.

15

Godności Honorowych Dziadków tegorocznej edycji pełnili znani aktorzy : Monika Kamieńska i Prof. Bronisław Wrocławski. Galę zaszczyciła także swoją obecnością Pierwsza Honorowa Babcia Gali „Kwiaty dla Babci i Dziadka” w 2007 r. ,niezwykle lubiana przez dzieci, młodzież i dorosłych aktorka Pani Teresa Lipowska. W Gali uczestniczyli również Honorowi Dziadkowie ubiegłorocznej edycji : Pani Grażyna Bąkiewicz i Pan Jerzy Smyczek. Dzieci i młodzież odwzajemnili się wszystkim Honorowym Babciom i Dziadkom burzliwymi oklaskami na powitanie , a następnie wręczeniem wiązanek kwiatów i obrazami namalowanymi przez dzieci.

 

3

4

Galę rozpoczęto utworami literackimi i muzycznymi dedykowanymi wszystkim Babciom i Dziadkom w Polsce, a w szczególności tym, którzy uczestniczyli w Gali. Utwory muzyczne wykonali uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Moniuszki w Łodzi, a dwa piękne wiersze o Babci i Dziadku nagrodzone I nagrodą w ubiegłorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego przedstawili : autorka wiersza Karolina Ozga i Daniel Płóciennik z VI LO w Łodzi.

5

Następnie Zofia Grzebisz-Nowicka w imieniu władz statutowych Krajowego i Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole przedstawiła najważniejsze cele obu konkursów, złożyła serdeczne podziękowania za udział w konkursach wszystkim uczestnikom, dyrektorom szkół, nauczycielom prowadzącym, uczniom oraz gorąco gratulowała laureatom i wyróżnionym. Podkreśliła z satysfakcją wysoki poziom przysłanych na te konkursy 290 prac plastycznych i 78 literackich. Podkreśliła także, że Komisje Konkursowe dokonały dotychczas oceny ponad 14000 prac plastycznych przysłanych a terenu całej Polski na organizowane przez 22 lata Ogólnopolskie Konkursy Plastyczne i zakwalifikowały ponad 400 najlepszych prac, a wspaniali sponsorzy nagrodzili ich młodych twórców cennymi nagrodami rzeczowymi. W ub. roku poszerzyliśmy tę ofertę edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży o Ogólnopolski Konkurs Literacki . Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem uczniów różnych typów szkół o czym świadczy m.in. przysłanie na I i II edycję tego konkursu ponad 130 wierszy o Babci i Dziadku. Są to wiersze napisane sercem . Przepojone są miłością, szacunkiem i wdzięcznością dla Babć i Dziadków za ich dobroć, uśmiech, stałą troskę, wyrozumiałość i cierpliwość, a także za dzielenie się swoją mądrością życiową i doświadczeniem. Są to bezcenne wartości, które wpisane są także w cele naszych konkursów.

Z wielkim szacunkiem i podziękowaniem zwróciła się Przewodnicząca do wszystkich ważnych postaci ze świata nauki i kultury , które swoją wiedzą, autorytetem i doświadczeniem nieodpłatnie dzielą się z młodymi uzdolnionymi plastycznie i literacko uczniami uczestniczącymi w naszych konkursach. Jest to dla nas wszystkich wielka pomoc w doskonaleniu i rozwijaniu młodych talentów i zwiększaniu uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze. Uczestnicy Gali dołączyli do tych podziękowań długotrwałe oklaski !

Następnie serdeczne podziękowania Przewodnicząca złożyła Honorowym Patronom Gali, władzom statutowym Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i Dyrekcji Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych za wspaniałą współorganizację Gali, sponsorom –za ufundowanie pięknych nagród dla laureatów i wyróżnionych, wszystkim osobom fizycznym i prawnym za pomoc w zrealizowaniu tego ważnego przedsięwzięcia.

Złożyła też gorące życzenia wszystkim Babciom i Dziadkom. Życzyła im jak najlepszego zdrowia, jak najwięcej radości i satysfakcji z wnucząt, jak najwięcej miłości od wnuczek i wnuków, spełnienia ich i swoich marzeń.

 

12

Niezwykle ważnym punktem tegorocznej Gali było odznaczenie Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Pani Teresy Lipowskiej – aktorki, znanej, szanowanej i bardzo lubianej przez dzieci i młodzież , a także Przyjaciela polskiej szkoły i KSPS Pana Krzysztofa Żuka – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KSPS, współzałożyciela i wieloletniego działacza władz statutowych naszego Stowarzyszenia.

Aktu dekoracji dokonał Łódzki Kurator Oświaty – Pan dr Jan Kamiński i złożył odznaczonym serdeczne gratulacje.

Odznaczeni z dużym wzruszeniem podziękowali za zaszczytne wyróżnienie ich tymi Medalami. Pani Teresa Lipowska podkreśliła, że jest to najważniejsze odznaczenie, bo przyznane za wszystko to, co z potrzeby serca i miłości do dzieci i młodzieży robi dla ich edukowania i poszerzania ich szans życiowych.

 

7

8

10

Pani Teresa LipowskaPrzewodnicząca Komisji Konkursowej II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” przedstawiła wraz z merytorycznym komentarzem protokół Komisji i złożyła serdeczne gratulacje i podziękowania wszystkim autorom przysłanych na konkurs wierszy i ich nauczycielom. Wyraziła nadzieję, że konkurs ten będzie kontynuowany, bo spełnia bardzo ważną role w inspirowaniu uczniów do twórczości literackiej, rozwijaniu i doskonaleniu swoich uzdolnień, wyrażaniu w formie poetyckiej uczuć, szacunku, wdzięczności i podziwu dla Babć i Dziadków.

16

17

Nagrody, wyróżnienia, dyplomy, upominki laureatom, wyróżnionym i ich nauczycielom wręczyli Honorowi Dziadkowie – Pani Monika Kamieńska, pan Bronisław Wrocławski i Przewodnicząca Komisji – Pani Teresa Lipowska.

 

 

19

Pani Anna Ozga – Przewodnicząca Komisji Konkursowej XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” przedstawiła protokół wraz z wysoką oceną przysłanych prac plastycznych i gratulacjami dla laureatów, wyróżnionych i ich nauczycieli.

 

Nagrody i wyróżnienia wręczyli, podobnie jak w konkursie literackim, Honorowi Dziadkowie i Przewodnicząca Rady Klubu Przodujących Szkół – Lucyna Tępczyk.

 

 

18

20

Wielkim przeżyciem dla Laureatów, ich nauczycieli i wszystkich uczestników Gali było piękne zaprezentowanie przez Honorowych Dziadków i Przewodniczącą Komisji Konkursowej 3-ch wybranych przez siebie wierszy nagrodzonych w tegorocznej edycji.

 

Pani Teresa Lipowska przedstawiła w bardzo ciekawej formie wiersz pt. „Wizyta Babci i Dziadka” Łucji Borkowskiej (lat 17) z Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie, za który Komisja Konkursowa przyznała nagrodę specjalna, gdyż w oryginalny i dowcipny sposób pokazana jest troska Dziadków o swoją wnuczkę.

 

Wiersz Łucja Borkowska Wyszków

Pani Monika Kamieńska przedstawiła „Wiersz o Babci i Dziadku” jednego z najmłodszych uczestników tegorocznej edycji Konkursu Literackiego Szymona Biskupskiego (lat 6) ze Szkoły Podstawowej w Konstantynowie.

 

Wiersz Szymon Biskupski

Pan Bronisław Wrocławski zaprezentował wiersz pt.„Mój azyl” Dominiki Suśniak (lat 15)

z Gimnazjum Sportowego Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim.

 

Wiersz Dominika Suśniak Międzyrzec Podlaski

Oprawę artystyczną zapewnili utalentowani uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej i Zespół Tańca Nowoczesnego z Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi.

 

21

Na zakończenie Gali Pani Iwona Bartosik – przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole serdecznie podziękowała wszystkim uczestnikom, przedstawicielom Honorowych Patronów: Marszałkowi Województwa Łódzkiego i Prezydenta m. Łodzi oraz Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty, a także Patronom Medialnym. Szczególne podziękowania skierowała do obecnych na Gali Honorowych Babć i Dziadków : Pani Teresy Lipowskiej, Grażyny Bąkiewicz, Moniki Kamieńskiej i Bronisława Wrocławskiego.

 

Pogratulowała wszystkim laureatom i wyróżnionym w obu konkursach i podziękowała za ufundowanie cennych nagród sponsorom : Tesco Polska, Bakoma, Krajowemu i Łódzkiemu Stow. Pomocy Szkole, Wydawnictwu Olesiejuk, Wydawnictwu Literatura i Piontek.edu.pl oraz wszystkim, których wysiłek złożył się na przeprowadzenie i uroczyste podsumowanie tak ważnych pod względem edukacyjno-wychowawczym Ogólnopolskich Konkursów Plastycznego i Literackiego.

Pani Przewodnicząca wyraziła nadzieję, że za rok znowu spotkamy się na pięknej Gali w Łodzi !

Potwierdzono to gromkimi brawami, a prowadzącym Galę aktorom, przedstawicielom patronów i sponsorów młodzież wręczyła namalowane przez uczestników konkursu obrazy i kosze z galanterią mleczną firmy Bakoma.

 

22

23

24

Do tych serdecznych podziękowań Przewodnicząca KSPS Zofia Grzebisz-Nowicka dołączyła upominki książkowe – dla Kierownictwa Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – Iwony Bartosik, Włodzimierza Magina i Marzeny Podsiedlik za ogromny wkład społecznej pracy w tak wspaniałe podsumowanie tego ważnego Przedsięwzięcia. Była to piękna i wzruszająca Gala !

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy !!!

 

27

28

Po zakończeniu Gali jej uczestnicy udali się na wystawę prac konkursowych i rodzinny ciepły poczęstunek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *