* GALA LAUREATÓW

XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” W Dniu Babci i w przeddzień Dnia Dziadka w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi dokonano podsumowania więcej