Wyjątkowa, pełna serdeczności, szacunku i wzruszeń Gala Laureatów XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wiersz o Babci i Dziadku” z udziałem Patronek Honorowych Pani Minister Edukacji – Barbary Nowackiej i Pani Minister do spraw Polityki Senioralnej – Marzeny Okły-Drewnowicz w siedzibie Ministerstwa Edukacji w dn.29 lutego 2024 r.

Gala Laureatów XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kwiaty dla Babci i Dziadka” i X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wiersz o Babci i Dziadku” na długo pozostanie w sercach i umysłach jej uczestników. Po raz pierwszy odbyła się ona w siedzibie Ministerstwa Edukacji. Nic więc dziwnego, że chęć uczestnictwa zgłosiło znacznie więcej osób, niż pojemność największej Sali w Ministerstwie. Patronat Honorowy nad tym ważnym przedsięwzięciem edukacyjno-wychowawczym organizowanym przez KSPS w ramach cyklicznego programu „Promowanie i rozwijanie młodych talentów” objęły : Pani Minister Edukacji – Barbara Nowacka i Pani Minister do spraw Polityki Senioralnej – Marzena Okła-Drewnowicz.

Uroczystego otwarcia i profesjonalnego prowadzenia Gali dokonał Dyrektor Departamentu Komunikacji ME – Pan Kacper Lawera. Serdecznie powitał Honorowe Patronki : Barbarę Nowacką i Marzenę Okłę-Drewnowicz; Laureatów i ich nauczycieli prowadzących; Przewodniczące Komisji Konkursowych : niezwykle cenioną aktorkę, Przewodniczącą dziesięciu edycji Konkursu Literackiego – Panią Teresę Lipowską; wspaniałą artystkę plastyka Przewodniczącą wszystkich dotychczasowych edycji Konkursu Plastycznego – Panią Annę Ozgę, władze statutowe KSPS : Przewodniczącą – Zofię Grzebisz-Nowicką, Wiceprzewodniczącego – Pana Mariana Popławskiego, Dyr. Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie; Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana Krzysztofa Żuka; członkinię Kom. Konkursowej wszystkich 10 edycji Konkursu Literackiego – niezwykle szanowaną  dziennikarkę i autorkę wielu książek – Panią dr Elżbietę Ciborską; Przewodniczącą Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich – Panią Mirosławę Lechowską; Wicestarostę Wyszkowskiego – Pana Kamila Marszała, dyrektorów szkół i rodziców.

Owacyjnie wręcz zostały przyjęte przez uczestników Gali wystąpienia Pań Minister Barbary Nowackiej i Marzeny Okły-Drewnowicz. W serdecznych i pełnych szacunku słowach podziękowały i pogratulowały wszystkim uczestnikom tego ważnego przedsięwzięcia , a w szczególności Laureatom, ich nauczycielom i organizatorom, uzyskanych efektów edukacyjno-wychowawczych, kulturowych, kształtujących i umacniających więzi rodzinne i integrację międzypokoleniową. Podkreśliły także potrzebę wspólnego działania dla dobra społeczności szkolnych i budowania wespół z nimi społeczeństwa obywatelskiego dla przyszłości Polski.

W dowód podziękowania uczennice ZS Nr 1 w Wyszkowie wręczyły Paniom Minister obrazy namalowane przez uczestników pleneru plastycznego organizowanego w okresie wakacji corocznie przez KSPS i książki Pani Teresy Lipowskiej z Jej imiennymi dedykacjami.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca KSPS – Zofia Grzebisz-Nowicka, która z dużą radością i wzruszeniem podkreśliła, że ma zaszczyt w imieniu władz statutowych KSPS po raz 30-ty prezentować na Gali Laureatów wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego i po raz 10-ty – Konkursu Literackiego. Jedenaście z tych Gal odbyło się w prestiżowych miejscach w Warszawie, najwięcej w Pałacu Kultury i Nauki, dziewięć ostatnich w Łodzi,

a obecna w gmachu Ministerstwa Edukacji, za co jesteśmy wszyscy bardzo wdzięczni Paniom Minister. Z radością i satysfakcją przyjęliśmy wyrażenie zgody Pań Minister na objęcie Patronatem Honorowym Jubileuszowych edycji naszych Ogólnopolskich Konkursów oraz wręczenie nagród i dyplomów Laureatom i ich nauczycielom. Jest to potwierdzeniem szacunku i uznania dla uczniów, nauczycieli, rodziców, organizacji pozarządowych wspierających politykę oświatową i senioralną naszego państwa. Jest to także wyrazem wielkiej troski o wszechstronny rozwój uczniów, o zwiększanie ich szans edukacyjnych i życiowych, o tworzeniu coraz lepszych warunków dla nowoczesnego kształcenia i dobrego wychowania młodego pokolenia Polek i Polaków. We wszystkich tych działaniach będziemy, na miarę naszych sił i możliwości, wspierać wysiłek obu resortów, podkreśliła Przewodnicząca. Zostało to poparte burzliwymi oklaskami uczestników Gali. Mamy świadomość, powiedziała Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka, jak wielkie są wyzwania edukacyjne XXI wieku i jak trudne są uwarunkowania ich realizacji. Wiemy też dobrze, że edukacja jest podstawowym prawem każdego człowieka, ale również uniwersalną wartością, o którą trzeba stale dbać, doskonalić i rozwijać. Temu służą też nasze Konkursy. Ich cele mają wartość ponadczasową. Są zbieżne z polityką oświatową i senioralną RP. Dotychczas utalentowani uczniowie pod kierunkiem swoich kochanych nauczycieli różnych typów szkół w Polsce przysłali na te Konkursy łącznie ponad 20 tysięcy prac plastycznych i literackich, z których dzięki wsparciu sponsorów Przyjaciół naszego Stowarzyszenia nagrodziliśmy wartościowymi nagrodami ponad 900 młodych plastyków i poetów. Głównymi nagrodami dla laureatów w obu konkursach były m.in. komputery, laptopy, tablety, tablety graficzne, głośniki, słuchawki bluetooth, wielofunkcyjne kalkulatory naukowe, zestawy materiałów plastycznych, farb olejnych i akwarelowych. Do każdej nagrody dołączona była zawsze ciekawa książka i drobne upominki. Na dzisiejszej Gali 61 młodych artystów otrzyma nagrody i dyplomy za swoje piękne prace namalowane i napisane z miłością dla swoich Babć i Dziadków. Słowa najwyższego uznania, szacunku i gratulacji składamy dziś wszystkim uczestnikom naszych konkursów, a szczególności ich laureatom i wyróżnionym oraz ich nauczycielom i rodzicom, a także Komisjom Konkursowym, sponsorom i wszystkim tym, których wspólny wysiłek raduje serca i służy przyszłości. Na zakończenie swojego wstąpienia Przewodnicząca złożyła serdeczne życzenia wszystkim uczestnikom Gali, a utalentowanym uczniom życzyła osiągania dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich talentów i pasji spełniających ich marzenia oraz dających radość i satysfakcję rodzicom, najbliższym, nauczycielom, społecznościom lokalnym. Poparto te słowa burzliwymi oklaskami.

Niezwykle wzruszającym dla Przewodniczącej Zofii Grzebisz-Nowickiej i uczestników Gali było wręczenie Jej przez Panie Minister dyplomu z serdecznymi podziękowaniami za dotychczasową społeczną działalność na rzecz polskiej szkoły.

Bardzo ważną częścią Gali było wręczenie przez Panie Minister nagród i dyplomów Laureatom, Wyróżnionym i ich nauczycielom. Autorzy najlepszych prac konkursowych i ich nauczyciele odbierali je z wielkim wzruszeniem i wdzięcznością. Było to dla nich dodatkową inspiracją i motywacją do kontynuowania rozwoju swojego talentu i dzielenia się nim z innymi.

Przed wręczaniem nagród autorom najlepszych, najciekawszych wierszy w poszczególnych kategoriach wiekowych Przewodnicząca Komisji Konkursowej – znakomita aktorka Pani Teresa Lipowska prezentowała, podobnie jak w poprzednich edycjach, jeden lub dwa wiersze w obecności ich autorów. Było to ogromnym wyróżnieniem dla młodych poetów i ważną lekcją edukacji aktorskiej.

Natomiast 35 prac plastycznych nagrodzonych, a także wyróżnionych za dodatkowe walory artystyczne osiągnięte przy użyciu różnych technik można było podziwiać na wystawie przygotowanej przez Przew. Komisji Plastycznej – artystkę Annę Ozgę i Jej także utalentowaną córkę Karolinę Ozgę – w holu Ministerstwa Edukacji. Wystawę dzięki życzliwości Ministerstwa można było zwiedzać przez 10 dni.

Na zakończenie części oficjalnej uczniowie obdarowali Gości obrazami namalowanymi na plenerze plastycznym przez utalentowanych uczniów z różnych szkół w Polsce.

Całą uroczystość prowadził z wielką życzliwością Pan Dyrektor Kacper Lawera, który w imieniu Ministerstwa Edukacji zaprosił wszystkich uczestników na ciepły i smaczny poczęstunek. Była to także możliwość dzielenia się na gorąco wrażeniami, przeżyciami, zamierzeniami dalszych wspólnych działań dla dobra polskiej oświaty i kultury.

Wielkie podziękowania i gratulacje dla wszystkich !!!