Wypoczynek zimowy atrakcyjny, radosny, pożyteczny dla zdrowia i wszechstronnego rozwoju uczniów z różnych regionów Polski zorganizowany przez KSPS w okresie ferii zimowych 2024

Udało nam się po raz kolejny zorganizować w okresie tegorocznych ferii zimowych

3 wspaniałe zimowiska w Ośrodku Wypoczynkowym „Diablak” w Zawoi dla uczniów

z różnych regionów Polski. Realizujemy je co roku w ramach jednego z naszych 12 programów edukacyjno-wychowawczych realizowanych wysiłkiem społecznym pn. „Pomoc rodzinie i szkole w organizowaniu dla dzieci i młodzieży zimowego i letniego wypoczynku połączonego z różnymi formami edukacji”. Staraliśmy się, podobnie jak w poprzednich latach, przygotować atrakcyjny, dostosowany do wieku i zainteresowań uczestników zimowisk bogaty program pobytu. Dzięki wspaniałej kadrze wychowawców, edukatorów, instruktorów i aktywności uczestników programy poszczególnych zimowisk zostały nie tylko zrealizowane, ale jeszcze wzbogacone o propozycje Młodzieżowych Rad Turnusów.

Mimo wysokich kosztów poniesionych przez KSPS wszyscy uczestnicy zimowisk nauczyli się jeździć na nartach i łyżwach lub udoskonalili swoje umiejętności w sportach zimowych. Na warsztatach przeprowadzonych przez znakomitego instruktora narciarstwa Pana Łukasza Burego uczestnicy zimowisk poznali : „Kodeks zachowania dla narciarzy i snowboarderów” oraz „Dekalog FIS” tj. Dekalog reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Wielką atrakcją z pożytkiem dla zdrowia okazały się także różne zabawy i ćwiczenia w wodach termalnych w Termach Chochołowskich. Bardzo kształcące były też warsztaty edukacyjne przeprowadzone przez edukatorów Komend Powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej z zakresu profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy przedmedyczne, unikania zagrożeń w każdym miejscu przebywania. Niezapomnianych wrażeń i wiedzy dostarczyły też dzieciom wycieczki krajoznawczo-turystyczne do najciekawszych miejsc zabytkowych, sakralnych, obiektów użyteczności publicznej, a w szczególności takich jak : Muzeum Kopalni Soli w Wieliczce, Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, które zwiedziły dzieci z pow. Chełm woj. lubelskiego.

Zachwycone też były dzieci z województw : mazowieckiego i świętokrzyskiego zwiedzaniem różnych ciekawych miejsc i obiektów w Krakowie, Zakopanem, Żywcu, Suchej Beskidzkiej, Zawoi i okolicach. Wszyscy uczestnicy 3 zimowisk zwiedzili również cztery stałe wystawy : roślinność Babiej Góry, chatę góralską, stroje górali babiogórskich, panoramę Babiej Góry prezentującą układ potoków, źródeł i tras szlaków turystycznych.

Wieczory na wszystkich naszych zimowiskach były wypełnione różnymi zajęciami edukacyjnymi połączonymi z zabawą, kulturalna rozrywką, śpiewaniem piosenek, tańcami, zespołowymi rozgrywkami sportowymi w świetlicy oraz innymi atrakcjami. Dobrze, ze nie było czasu na gry komputerowe i elektroniczne w telefonach komórkowych, od których dzieci mogły odpocząć.

Uczestnicy wszystkich turnusów wrócili zdrowi, wypoczęci, zainspirowani do różnych form poznawania tego co piękne i pożyteczne dla zdrowia, bezpieczeństwa i wszechstronnego rozwoju swojego i innych osób. Poznali także metody spędzania wolnego czasu bez gier elektronicznych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom fizycznym i prawnym, w tym również wspaniałej kadrze kierowniczej turnusów, wychowawcom, pielęgniarkom, edukatorom, instruktorom, przewoźnikom, załodze OW ”Diablak”, rodzicom za wspólny wysiłek, w tym ważnym przedsięwzięciu ! Nagrodą dla nas wszystkich jest zdrowie, radość i wdzięczność dzieci uczestniczących w tegorocznych naszych zimowych turnusach, co potwierdzają po powrocie do swoich rodzin..

Raz jeszcze gorąco dziękujemy !!!